Manuali i përdorimit të Apple AirPods Pro Gen 2

Qëndroni të sigurt duke shijuar teknologjinë më të fundit. Lexoni udhëzimet e sigurisë dhe trajtimit për Apple AirPods Pro Gen 2 përpara përdorimit. Mos u përpiqni t'i zëvendësoni vetë bateritë dhe karikoni vetëm me adaptorë të përputhshëm. Shmangni ekspozimin ndaj nxehtësisë dhe kini kujdes shtesë nëse jeni të ndjeshëm ndaj nxehtësisë.