Manuali i udhëzimeve për karikimin me valë Mous A448

Siguroni përdorimin e sigurt dhe të duhur të montimit të ventilimit të makinës për karikimin me valë A448 ose të montimit thithës të karikimit me valë A472 me këtë broshurë udhëzimi. Mësoni se si të përdorni dhe konfiguroni pajisjen tuaj për performancën më të mirë të karikimit. E përputhshme me modele të ndryshme pajisjesh, duke përfshirë A448, A471 dhe A472. ID-ja e FCC: 2AN72-A448 dhe IC: 26279-A448.