Udhëzime për telekomandë inteligjente SAMSUNG RMCSPB1SP1

Telekomanda inteligjente e Samsung (Fuqia) Shtypni për të ndezur ose fikur projektorin. (Voice Assistant) Ekzekuton Voice Assistant. Shtypni dhe mbani shtypur butonin, thoni një komandë dhe më pas lëshoni butonin për të ekzekutuar Voice Assistant. • Gjuhët dhe veçoritë e Asistentit zanor të mbështetur mund të ndryshojnë sipas rajonit gjeografik. Mbajeni telekomandën më shumë se 0.6 inç…