Udhëzues për instalimin e furnizimit me energji SloanLED 100L1 24 VDC

Udhëzues për instalimin e furnizimit me energji elektrike 100L1 24 VDC 1. Mjetet e nevojshme: zhveshëse teli, shpuese dhe kaçavidë. 2. Furnizimet e kërkuara: Përçues dhe mbyllje elektrike për furnizimin me energji elektrike (nëse nuk vendoset në një shenjë të bërë nga materiali i vlerësuar i mbylljes), vida me kokën 8, kabllo PLTC e listuar në UL, lidhëse teli elektrikë të listuar në UL (p.sh. dado teli), silikoni . Evropa: Elektrike…