Lowes 49300325 Manuali i Përdorimit 5 Light Chandelier

lowes 49300325 5 Llambadar Drita MBIVIEW Hardware (Pjesët nuk janë në shkallë) KY MANUAL PËRMBAN INFORMACION TË RËNDËSISHËM PËR SIGURINË. JU LUTEM LEXONI DHE MBANI PËR REFERENCA TË ARDHSHME. INFORMACION I RËNDËSISHËM PËR SIGURINË Ju lutemi lexoni dhe kuptoni të gjithë këtë manual përpara se të përpiqeni të montoni, përdorni ose instaloni produktin. Fikni energjinë elektrike në kutinë kryesore të siguresave (ose kutinë e ndërprerësit)…