anko 43243471 Manuali i përdorimit të jastëkut të karikimit me valë magnetike

Mësoni se si të përdorni Mbushjen e karikimit me valë magnetike Anko 43243471 me këtë manual përdorimi. Ngarkoni me lehtësi çdo pajisje të përputhshme me valë duke përdorur kabllon USB-C dhe arrini karikim të shpejtë me një përshtatës Quick Charge 3.0. Ndiqni masat paraprake të sigurisë për të shmangur dëmtimet dhe ndërhyrjet e mundshme për pajisjet mjekësore.