Manuali i Përdoruesit anko 43197200 Pad 10W Wireless Charging

Mësoni se si të përdorni në mënyrë efikase bllokun e karikimit me valë Anko 43197200 10W me këtë manual përdorimi. Merrni specifikimet për këtë produkt bambuje dhe çimentoje me dalje pa tel 10W/7.5W/5W dhe efikasitet karikimi 273%. Shmangni rreziqet dhe siguroni karikimin e duhur me udhëzimet nga ky udhëzues udhëzimi.