Manuali i përdorimit të kompresorit të ajrit anko 43058150

Manuali i përdorimit të kompresorit të ajrit anko 43058150 Ky kompresor 12V është projektuar për fryrjen e gomave të makinave, karvanëve, motorëve, sporteve dhe c.amping pajisje. Ju lutemi lexoni me kujdes udhëzimet e përdorimit dhe përdorni kompresorin vetëm në përputhje me këto udhëzime. Kujdes për sigurinë Mbajeni jashtë mundësive të fëmijëve. Hidhni materialin e ambalazhit. Fletë plastike dhe/…