Manuali i Udhëzimeve të Gunave Grease me funksion të rëndë SEALEY AK48 me mbushje 3-kahëshe

AK48 Pistoletë me yndyrë me mbushje 3-kahëshe 2-kahëshe, e rëndë, me mbushje 3-kahëshe, e cila funksionon në dy drejtime, NR MODEL: AK2 Faleminderit që bletë një produkt Sealey. I prodhuar me një standard të lartë, ky produkt, nëse përdoret sipas këtyre udhëzimeve dhe mirëmbahet siç duhet, do t'ju japë vite pa probleme. E RËNDËSISHME: JU LUTEM LEXONI ME KUJDES KËTO UDHËZIME. …