BISSELL 1618454 3-në-1 Docking Station Udhëzues

BISSELL 1618454 Stacioni i lidhjes 3-në-1 Përdorimi i stacionit të lidhjes 3-në-1 PARALAJMËRIM Për të reduktuar rrezikun e zjarrit, goditjes elektrike ose lëndimit, fikeni dhe shkëputeni spinën nga priza elektrike përpara se të kryeni mirëmbajtjen ose zgjidhjen e problemeve. Tërhiqeni Brush Roll jashtë duke kapur skedën Brush Roll dhe duke e tërhequr lart. Vendoseni rrotullën e furçës drejt në…