Udhëzime për karikuesin e përputhshëm Mous A-527 MagSafe

Mësoni se si të konfiguroni dhe përdorni në mënyrë të sigurt ngarkuesin e pajtueshëm Mous A-527 MagSafe me këto udhëzime. Siguroni shtrirjen e duhur dhe shmangni vendosjen e objekteve metalike midis telefonit dhe karikuesit për të parandaluar nxehtësinë e tepërt dhe dëmtimin. Përdoreni me një këllëf telefoni ose telefoni të përputhshëm me MagSafe për rezultate më të mira.