Udhëzues për fillimin e shpejtë pa kabëll Bissell 2551 Series Crosswave

UDHËZUES PËR FILLIM TË SHPEJTË 2551 SERIES CROSSWAVE® CORDLESS Udhëzimet e përdorimit të nisjes së shpejtë PARALAJMËRIM Referojuni udhëzuesit të përdorimit të bashkangjitur për udhëzime të plota dhe njoftime të rëndësishme të sigurisë. Fillimisht, futni dorezën në pjesën e sipërme të trupit të makinës derisa të…