Micron Electronics Prime LS100 LTE Tracker

Prezantimi

Prime LS100 is a powerful LTE Tracker which is designed as Emergency call equipment. It works on LTE B4/B13 with superior receiving sensitivity. Its location can be real time or schedule tracked by backend server or specified terminals. Based on the embedded wireless tracking protocol, Prime LS100 can communicate with the backend server through LTE network, and transfer reports of emergency. Service provider is easy to setup their tracking platform based on the functional wireless tracking protocol.
The WIFI function will be activated and report the MAC addresses once the device is in alerting state. The BLE function will be activated and scan the third-party BLE data or Beacon broadcast by custom setting or protocol.
RF 433MHz is used as a supervised short range RF communication link between the unit and the Base Station to determine if they are no longer in range with each other.

Produkti Mbaroiview

Tema & Dukje

Buttons Interface Description

Butoni / Përshkrimi i ndërfaqes USB

KEY/ndërfaqe

Përshkrim

Rivendos Çelësin Power off     the Prime LS100
Përshtatës Connected to a Power supply socket can power on Prime LS100
Çelësi i funksionit Mënyra SOS
Feature Key Play to do list audios.
TEST Key Modaliteti i provës
Përshkrimi LED


Figura 1 2-

There are 3 LED lights in Prime LS100 device, the description as following.

Dritë ngjarje shtet
Function Key LED Function Key pressed Solid when pressed
Feature Key LED Feature Key pressed Solid when pressed
Test Key LED Test Key pressed Solid when pressed
Breath Light Test Key long press Breath effect

Si T'ia Fillohet

Pjesë Lista

Emër

Foto

Vërejtje

Prime LS100 Base Station The LTE Base Station.
Prime LS100 adapter It used to power on the Prime LS100.
Bateria e integruar

The following items are suggestion for built-in battery usage, please pay more attention.

  • The device is Emergency call equipment, which is designed to be used by adapter always plugged.
  • There is a 850mAh Lithium polymer battery integrated in device. The built-in battery will only be used when the adapter unplugged.

Note: If the Prime LS100 device is firstly used, please make sure the adapter of the device is plugged in the power supply socket.

Prime LS100 Adapter

Prime LS100 base station is connected with an AC Adapter.
The adapter is used for device power on, built-in battery charging, which should be plugged in power supply socket at any time ( by end user).

Ndezja / fikja


Figura 2 2-

Pushtet mbi: Plug in the power adapter and power on.
Fike: Unplugged the power adapter and press the Reset button.

Shënim: the user can not power off Prime LS100 if the adapter is plugged.

frekuencë

LTE: Band2/Band4/Band5/Band12/Band13
WIFI::2412MHz-2462MHz
BLE:2412MHz-2472MHz
433:433.92MHZ

Regjistrimi i problemeve dhe informacioni i sigurisë

Telashe në qitje

bezdis

Arsyeja e mundshme

Zgjidhje

Mesazhet nuk mund të raportohen te serveri mbështetës nga rrjeti celular. APN është e gabuar. Disa APN nuk mund të vizitojnë internetin drejtpërdrejt. Pyetni operatorin e rrjetit për APN-në e duhur.
Adresa IP ose porta e serverit mbështetës është e gabuar. Sigurohuni që adresa IP për serverin mbështetës të jetë një adresë e identifikuar në internet.
Unable to power off Prime LS100. Funksioni i tastit të ndezjes u çaktivizua nga AT+GTFKS. Aktivizo funksionin e tastit të ndezjes me AT+GTFKS.
Bateria nuk mund të ngarkohet Bateria nuk është përdorur për një kohë të gjatë dhe është bllokuar. Using a external power source with 3.6V to 4.2V DC power supply to active the battery or apply for after sale help.
Informacioni i sigurisë

The following items are suggestion for safety use, please pay more attention. Please do not disassemble the device by yourself. Please do not put the device on the overheating or too humid place, avoid
exposure to direct sunlight. Too high temperature will damage the device or even cause the battery explosion. Please do not use Prime LS100 on the airplane or near medical equipment.

Kujdes nga FCC.

§ 15.19 Kërkesat e etiketimit.
Kjo pajisje përputhet me pjesën 15 të Rregullave të FCC. Operacioni i nënshtrohet kushtit që kjo pajisje të mos shkaktojë ndërhyrje të dëmshme.

15.21 § Informacion për përdoruesin.
Çdo Ndryshim ose modifikim që nuk miratohet shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund të shfuqizojë autoritetin e përdoruesit për të përdorur pajisjet.

15.105 § Informacion për përdoruesin.
Shënim: Kjo pajisje është testuar dhe është gjetur në përputhje me kufijtë për një pajisje dixhitale të Klasës B, në përputhje me pjesën 15 të Rregullave të FCC. Këto kufij janë krijuar për të siguruar mbrojtje të arsyeshme ndaj ndërhyrjeve të dëmshme në një instalim banimi. Kjo pajisje gjeneron përdorime dhe mund të rrezatojë energji të frekuencës radio dhe, nëse nuk është instaluar dhe përdorur në përputhje me udhëzimet, mund të shkaktojë ndërhyrje të dëmshme në komunikimet radio. Sidoqoftë, nuk ka asnjë garanci që ndërhyrja nuk do të ndodhë në një instalim të veçantë. Nëse kjo pajisje shkakton ndërhyrje të dëmshme në marrjen në radio ose televizion, e cila mund të përcaktohet duke fikur dhe ndezur pajisjet, përdoruesi inkurajohet të përpiqet të korrigjojë ndërhyrjen nga një ose më shumë nga masat e mëposhtme:
-Reorientoni ose zhvendosni antenën marrëse.
-Rritni ndarjen midis pajisjes dhe marrësit.
-Lidhni pajisjen në një prizë në një qark të ndryshëm nga ai në të cilin është lidhur marrësi.
-Konsultohuni me shitësin ose një teknik me përvojë radio / TV për ndihmë.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated withmin imum distance 20cm between the radiator & your body.

Dokumentet / Burimet

Micron Electronics Prime LS100 LTE Tracker [pdf] Manuali i përdoruesit
BAS4GA, ZKQ-BAS4GA, ZKQBAS4GA, Prime LS100 LTE Tracker, LS100 LTE Tracker, LTE Tracker, Tracker

Lini një koment

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet.