Manuali i Udhëzimeve Kmart Locker
Dollap me kyç Kmart

Udhëzimet e Asamblesë

Paneli i pasmëx4
Udhëzimet e Asamblesë
Paneli anësorx2
Udhëzimet e Asamblesë
Dera e përparmex1
Udhëzimet e Asamblesë
Paneli i sipërmx1
Udhëzimet e Asamblesë
Shelfx4
Udhëzimet e Asamblesë
Paneli i poshtëmx1
Udhëzimet e Asamblesë
Rrezja e pasmex1
Udhëzimet e Asamblesë
Rrezja e përparmex1
Udhëzimet e Asamblesë
Ix4
Udhëzimet e Asamblesë
Jx1
Udhëzimet e Asamblesë
Kx1
Udhëzimet e Asamblesë
Lx16
Udhëzimet e Asamblesë
Nx2
Udhëzimet e Asamblesë
MX6
Udhëzimet e Asamblesë
Ox1
Udhëzimet e Asamblesë
Px1
Udhëzimet e Asamblesë

Udhëzimet e Asamblesë
Udhëzimet e Asamblesë
Udhëzimet e Asamblesë
Udhëzimet e Asamblesë
Udhëzimet e Asamblesë
Udhëzimet e Asamblesë
Udhëzimet e Asamblesë
Udhëzimet e Asamblesë
Udhëzimet e Asamblesë
Udhëzimet e Asamblesë

UDHZIME T CAR KUJDESIT

Sigurohuni që të keni të gjitha pjesët përpara se të montoni. Vendoseni të gjithë pjesën në një sipërfaqe të butë si p.sh. një tapet kur montoni. Fshijeni me një tharje të butë ose damp pëlhurë. Mbajeni larg ujit dhe rrezet e diellit direkte. Për përdorim të brendshëm dhe shtëpiak. Kontrolloni dhe shtrëngoni rregullisht të gjitha pjesët.

Udhëzimet e Asamblesë

PARALAJMËRIME:
Mos qëndroni ose uluni në njësi. Mos u mbështetni në produkt. Mos e tërhiqni produktin. Përdoreni vetëm në një sipërfaqe të sheshtë. Mos e përdorni derisa të gjitha vidhat, bulonat dhe dorezat të jenë të fiksuara fort. Ky produkt përmban pjesë të vogla dhe pika të mprehta, të mbajtur larg fëmijëve dhe foshnjave. Kërkohet montim i të rriturve. Mosrespektimi i këtyre paralajmërimeve mund të rezultojë në lëndime serioze.
Pesha maksimale e ngarkimit: 10 kg çdo raft.

Rekomandohet fuqimisht që ky produkt të fiksohet përgjithmonë në mur. Ju lutemi kërkoni këshilla profesionale nëse jeni në dyshim se çfarë pajisje fiksimi të përdorni.
Kontrolloni rregullisht nëse spirancat mirëmbahen në mënyrë të sigurt.
KUJDES: për sigurinë tuaj kur bashkoni fiksimet e spirancës, ju lutemi vini re sa vijon:
Kontrolloni telat elektrikë ose pajisje hidraulike brenda murit përpara se të bëni ndonjë vrimë
(nëse nuk jeni të sigurt, ju lutemi kërkoni këshilla profesionale nga një tregtar i kualifikuar).

 

Dokumentet / Burimet

Dollap me kyç Kmart [pdf] Manuali i udhëzimeve
Kmart, 42942931, Dollap me kyç

Lini një koment

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet. Fusha e kërkuar janë shënuar *