Manuali i udhëzimeve për Drone të realitetit virtual PROMARK P70-VR

P70-VR MANUAL I UDHËZIMIT TË DRONIT TË REALITETIT VIRTUAL LISTA E PAKETIMIT FILLIM I SHPEJTË Karikoni baterinë e dronit deri në 5 orë (drita e kuqe do të fiket kur të karikohet plotësisht). Hapni ndarjen e baterisë dhe futeni baterinë brenda. Fusni kabllon e baterisë me 3 ngjyra në portë. Nuk ka nevojë të hiqni baterinë gjatë karikimit! Lidhni energjinë e zezë dhe të kuqe…

Manuali i përdorimit të Promark VR Drone

MANUAL I UDHËZIMIT VIRTUAL REALITYDRONE LISTA E PAKETIMIT NISJE TË SHPEJTË 1. Ngarkoni baterinë e dronit deri në 5 orë (drita e kuqe do të fiket kur të karikohet plotësisht). 2. Hapni ndarjen e baterisë dhe futeni baterinë brenda. Fusni kabllon e baterisë me 3 ngjyra në portë. Nuk ka nevojë të hiqni baterinë gjatë karikimit! 3. Lidhni kabllot e zeza dhe të kuqe të energjisë me…