INSIGNIA-logo

INSIGNIA NS-RMT3D21 Three-Device Universal Remote

INSIGNIA NS-RMT3D21 Three-Device Universal Remote-fig1

 

Kodet e pajisjes

TV Device Codes

prirje 3717, 3870, 3577, 3716
Aiwa 3332, 1362
Akai 1675, 3332
AOC 3720, 2691, 1365, 2014, 2087
Apex Digital 2397, 4347, 4350
ario 2397
Asus 3340
Sulm 2397
Atvio 3638, 4398, 3636, 3879
Atyme 2746
Audiovox 1564, 1276, 1769, 2121
atmosferë 4748, 2087, 2014, 2277, 2855
Mesatare 2397, 2049
Avol 2735, 4367, 3382, 3118, 1709
Sëpatë 3593
Blu:sens 2735
Bolva 2397
Broksonik 1892, 3118
Calypso 4748
Champjon 1362
Changhong 4629
Qytetar 1892
Kob 3627
Kontekst 4053, 4280
Craig 3423, 1687
Crosley 3115
Curtis 2855, 3577, 2466, 3895, 2352, 2397, 3939, 4035, 3636,

3382, 3717, 4139

Curtis Mathes 1661
Daewoo 1661, 3115, 3879
Luginë 1749
Digitrex 4207
Disney 1892
Durabrand 1595, 3879
Dynex 2049, 1463, 1780, 2184
Elektrografi 1755
Elektrohome 1670
elektron 2466, 2855
Element 3559, 1687, 4398, 2183, 2964, 5173, 4635, 4910, 1886,

4217, 4740

Element-Roku 4398, 4740
Elitë 1457
Emerson 1864, 1963, 1394, 1886, 1595, 3623, 1661, 2183, 3559
përfytyroj 1365, 2087, 2014
EQD Auria 2014, 2087, 2277
ESA 1963, 1595
eTec 2397
Exorvision 3953
Favi 3382
Peshkatar 1362
Lëng 2964, 3559
furion 3332, 4093, 5410
Portë 1755
GE 1447
Gfm 1864, 1886, 1963
GHIA 5144, 5196
GPX 3980, 3977
Haier 2309, 1749, 1748, 3382, 1753, 3429, 2293, 4398, 2214
Haier-Roku 4398
Hannspree 1348, 2786
Harper 3332
Hewlett Packard 1860
Hisense 3519, 4740, 4618, 2183, 5185, 1660, 3382
Hisense-Roku 4740
Hitachi 1643, 4398, 5102, 4455, 2214, 3382, 3332, 0679, 5446
Hitachi-Roku 4398
Hiteker 3118
HKPro 3879, 2434, 5228
HP 1860
iLo 1463, 1394
InFocus-Roku 4398
shenjë 2049, 1780, 4487, 3227, 5213, 1564, 1641, 2184, 1892,

1423, 1660, 1963

Insignia-Roku 4487
iSimfonia 3382, 3429, 3118, 3094
JVC 1774, 1601, 3393, 2321, 2271, 4107, 4398, 5182, 4105,

4053, 1670, 4367, 1892, 3879, 4280, 5228

JVC-Roku 4398
KC 4182
KDS 1687
Kenmore 3953
Leeco 4007
Legjendë 2397, 2352, 1749, 2309
Lexus 3638
LG 1840, 1860, 2731, 1423, 4397, 2358, 1749, 4398, 1753
MAG 1687
Magnavox 3623, 1866, 2372, 1963, 1454, 1365, 1755, 4398, 1867,

4740, 1394

Magnavox-Roku 4398, 4740
Marantz 1454
Maksent 1755
Memorex 4686, 1892, 1670, 1687, 2049
Mitsubishi 1250, 1797
Mitsui 1123, 3638, 3673
naxa 4093, 2104, 2735, 3382, 3423
NEC 3257, 1797, 3000, 2293
nettv 1755
Lidhje 1564, 3519, 2183
Norcent 1365, 2087
NuVision 1657, 4347
oCOSMO 3899, 4139
Ölevia 1610
Onn 4398, 5348, 1709, 3024, 3078, 5118
Onn-Roku 4398
Optimus 0679
Orioni 1463, 1670, 3540, 1892
Panasonic 1480, 1291
Filko 1963, 1394, 5377
Philips 2800, 1867, 2372, 3069, 1454, 3623, 3396, 1866, 1744,

4398, 1963, 1755, 1365, 1394

Philips Magnavox 3396, 1866, 3623
Philips-Roku 4398
Pionier 0679, 1260, 1457, 2434
planare 0679
Polaroid 1523, 4035, 1769, 1276, 1687, 1767, 3942, 2121, 3382,

2434, 3118

Çimento portland 1661
Prima 1753, 2049, 1749
Prokanas 1447, 3577, 3382, 2183, 3717, 3332, 4494, 3636, 3895,

3953, 4495, 4035, 4053, 4491, 3939, 4483, 4375, 4500,

2746, 3429, 3559, 4093

proview 1687
Pyle 2196
QFX 3593
QuantumFX 3593
Quasar 1291, 4207, 3899, 4367, 3382, 5221
RCA 2746, 2434, 2247, 4214, 3577, 1781, 4398, 3382,

4740,3332, 3717, 2932, 3895, 2187, 4629, 4488, 4494,

3953, 2183, 4623, 3636, 3939, 2855, 4053, 3519, 4491,

4495, 4627, 0679, 4035, 4483, 4625, 5223, 1661, 5377,

3938, 4093, 1670, 5173, 1447

RCA-Roku 4398, 4740
vit 4398, 4740
Sampo 1755
Samsung 2051, 1632, 5386, 5371
Sansui 1892, 3540, 1670, 1463, 4053, 3564, 4280, 3559
Sanyo 1142, 1362, 4168, 4740, 2049, 4667, 3488, 1480, 1564
Sanyo-Roku 4740
Skeptër 3899, 4139, 2528, 5393
Seiki 3953, 4635, 2964, 3560, 3559, 4217, 3382, 4794
Seura 4751
I mprehtë 2360, 1659, 3519, 3394, 4740, 4618, 3720, 4507, 2214,

4398

Sharp-Roku 4740, 4398
Sigmac 3477, 3423
Silo Digital 3899, 4494, 3477, 4182
SkyVue 4135, 2360
skyworth 5340, 4542
Sony 0810, 4448, 4189
Spectroniq 1687
Speler 4105, 4041, 2434
SunBriteTV 2528, 4139, 1610
Super skaner 1963
supersonik 3593, 2104, 1753
SVA 1963
Sylvania 1963, 1864, 1886, 1394, 1595, 3332, 3577, 4053
Simfonike 1963, 1595, 1394
TCL 4398, 2434, 3183, 5446, 3879
TCL-Roku 4398
Technicolor 3577
Toshiba 2724, 3945, 5213, 4885, 5394
Ylli i lartë 4182, 4405, 3899
V7 Videoseven 2087
Vidao 2397
Video e shtatë 2087
Viewi zërit 2014, 2277, 2087, 3706, 1755, 2049, 1860, 1564, 1365
Viore 3382, 2352, 3118, 2104, 3429, 3094
VisionQuest 1687
VIZIO 1758, 3758, 4905, 5454, 4723, 2707, 2757, 3415, 2512
W Box Technologies 4686
Westinghouse 1712, 4797, 3559, 3382, 4398, 5173, 4910, 2293, 3094,

4139, 3560, 4635, 2397, 3908

Westinghouse- Roku 4398
White Westinghouse 1661
I mençur 1365
Xoceco 1753, 2049, 1749
Zenit 1423, 2731, 1661, 1365, 2358, 1463

STB Device Codes

Qasja në Komunikime 1376, 2187, 4537
ADB 2586, 1481, 1998, 2254, 3028
Altice USA 3885, 1376, 6351, 1877, 3560, 1982
amino 1615, 1481, 1898, 3605, 2482, 4437, 1998, 3028, 3426
Armstrong 1376, 3560
brinjë 1376, 2378, 1982, 1998, 2187, 0869, 5912, 1877, 5889,

5097, 6400, 0858, 5537, 5942

AT & T 1377, 6268, 0858
Vargu U AT&T 0858
Atlantik Broadband 1376, 1877, 1982, 3560, 4079
Axtel 4458
Zile 0775, 1998, 5537, 1877, 5097
Bell Aliant 1998
Bell Fibe TV 1998, 5097, 5537
Bell MTS 1998, 5097, 5537
TV Satelitor Bell 0775
Blue Ridge Communications 1877, 3560
Broadband Buckeye 1376, 1877, 2187, 4079
Kabllo Axion 1376
Kabllo Një 1376, 3560, 1877
Cablecom Mexico 1376
Cablemore 1376, 1877
Cablevisión Meksikë 1376, 4375, 4537
CenturyLink 1998, 0858
Mjeshtër kanali 3118
Cincinnati Bell 1877, 1376
Cisco 1877, 1982, 2947, 0858, 3028, 2345, 2378, 5912, 1998,

4315, 3294, 4374, 5484, 2826, 4450, 4514, 5942

Cogeco 1376, 1982, 3560, 4537
Comcast 1982, 1376, 1877, 3560, 2187, 4079, 4443, 4537
Cox Communications 1877, 1376, 1982, 4315, 3774, 3560, 6400
DIRECTV 1377, 6268, 3724
DISH 0775
Dish Mexico 0775, 6068
Rrjeti DISH 0775
EastLink 1376, 2187
Echostar 0775
Entone 3426, 1615, 1898, 4437
Evolution Digital 2479, 4079, 2746, 4315, 3560
Komunikimet Kufi 2378, 1998, 3560, 0775
Google Fiber 3666
Ndez TV 1982
Izzi Telecom 1376, 6195, 4375, 4537
Kaon Media 4458, 2746
Liberty Cablevision 1376
MAXCOM 1998
mediacom 1376, 3560, 1982, 1877
Megacable 1376, 6286, 4374, 4450, 4514, 4375, 4537, 4883
Midco 1376, 1982, 3560, 2826, 4079
Motorola 1376, 0869, 2378, 1998, 0858, 1982, 4375, 5097, 3469
moxy 2187
Optimal 3885, 1376, 6351
Paqe 1982, 1376, 1377, 1877, 3469, 3560, 1998, 0858, 6195,

4537, 5370

Philips 1377, 2378, 3560, 2619, 3469
Pionier 1877
RCN 1376, 3560, 1877
Rogers 1877, 1376, 5484, 1982, 2826, 3294, 4537
Sagemcom 3885, 5842
Samsung 1377, 1877, 1982, 2947, 3928, 6268
SaskTel 1998
Atlanta shkencore 1877, 0858, 1982, 2345, 3028, 2378, 2826
Service Electric 1376, 1982, 1877, 2187
Shaw 1376, 1877, 1982, 2187, 4537
Shaw Direct 0869, 0775
Sky Mexico 3469, 2619, 1377
Drita e ndezjes 1376, 3560, 1877
Spektër 1877, 1376, 2187, 3560, 3294, 4537
Lidhja e papritur 1877, 1376, 3560, 6351, 3885, 1982
Tbaytel 1998
TDS Telecom 0775, 1376, 3028, 1877, 1982
Technicolor 1377, 1877, 1982, 5484, 5912, 2947, 6286, 6068, 6195,

3469

Telekabllo 1376
TELUSI 5912, 3028, 0775, 5942
Kabllo Time Warner 1877, 1376, 3294, 2187, 3560, 4537
TiVo 3560, 3724, 1377
Totalplay 4589
TVision Home 5370, 1998
Vargu U 0858
Verizon 2378, 5889, 6326
Videotron 1877, 2947, 1376, 1982
Vmedia 4596
Wave Broadband 1376, 1877, 4079, 2479, 3560, 2187
WOW! 1877, 1376, 2187, 2479, 3560, 2826, 3294
Xfinity 1982, 1376, 1877, 3560, 2187, 4079, 4443, 4537
Xtream 1376, 3560, 1982, 1877
ZTE 6286

AUDIO Device Codes

une jetoj 3175
Inkel 3770, 4090, 3793
shenjë 3951, 2169, 2472, 2966, 3770, 4424, 1077
Integra 1805, 3860, 2730, 4023, 4014, 2503, 3992
jamo 4941
JBL 3756, 2241, 3391, 3535, 5132, 0110
JVC 1676, 2040, 3049, 2331
kenwood 1570, 1293
klipsch 4941, 4198, 4200, 5152
LG 3217, 2676, 3509, 2197, 4043, 3996, 1293
Magnavox 1831, 1269, 3282
shumicë 5506
Marantz 1289, 2114, 3772, 1269, 3347
McIntosh 1289
Megacra 5271
Monoprice 4505
Monster Cable 4987
Onkyo 1805, 2730, 3860, 4023, 2503, 4041, 4014, 3992, 3984,

5094

Onn 5041, 5412, 5042, 5414, 5415, 5043
Optimus 1023
Panasonic 3323, 2967, 3309, 3055, 2452, 3767, 1676
paradigmë 4536, 4846
I pashoq-AV 5153
Filko 1831
Philips 1831, 1269, 4105, 2459, 3776, 3379, 3282, 3801, 2311,

3652, 2675, 4012

Pinnacle Speakers 3774, 3728
Pionier 1935, 3057, 2432, 1023, 3956
Audio Polk 4431, 1289
i aftë 3661
Pyle 4333
RCA 2041, 2611, 3297, 2719, 2655, 3969, 1023, 2544, 5490
RichSound Research 5138
vit 5495
RSR 5138
Samsung 2660, 1868, 2809, 3320, 3382, 3154, 2137, 1304
Samsung Harman/ Kardon 3320
Sanyo 4176, 3282
Skeptër 5351
Sennheiser 5330
I mprehtë 3097, 3736, 3929
Sherbourn 3763
Sherwood 1077, 1567, 3120, 3136, 2169, 3793, 4090, 3770
Sherwood Newcastle 1567, 2169
Snap AV 5107
Sonos 3919
Sony 1622, 3700, 2172, 4315, 1759, 1822, 2522, 2475, 1758,

3257, 2582, 3487, 4457, 0158, 4285, 4366, 2610

Zë zanor 5578
SpeakerCraft 3661
Stereofonia 1023
TaoTronics 4672
TCL 4672, 5385
Toshiba 3627
VIZIO 3935, 2454, 5095, 4911
Yamaha 2467, 2116, 3580, 3030, 2458, 3325, 3917, 4269, 2021,

0176

Zenit 1293, 2197
ZVOX 2332, 3913, 2334

RRETH KOMPANISE

  • www.insigniaproducts.com
  • 1-877-467-4289 (U.S. and Canada/EE.UU. y Canadá)
  • INSIGNIA është një markë tregtare e Best Buy dhe kompanive të saj të lidhura. Shpërndarë nga Best Buy Blerja, LLC
  • 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA
  • © 2022 Blerja më e mirë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Dokumentet / Burimet

INSIGNIA NS-RMT3D21 Three-Device Universal Remote [pdf] Manuali i përdoruesit
NS-RMT3D21, Three-Device Universal Remote

Referencat

Lini një koment

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet.