Kamera me kamerë të dyfishtë NS-DCDCHH2 Full HD

UDHËZUES PËRDORUES
Kamera me kamera të dyfishtë Full HD Dash Cam
NS-DCDCHH2
Para se të përdorni produktin tuaj të ri, ju lutemi lexoni këto udhëzime për të parandaluar ndonjë dëmtim.

përmbajtje
Prezantimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 MBROJTJE TË RËNDËSISHME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Karakteristikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Përmbajtja e paketës. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Komponentët . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Instalimi i kamerës suaj dash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Duke përdorur aparatin tuaj dash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Formatimi i një karte memorie MicroSD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Fikja dhe ndezja manuale e kamerës suaj dash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kuptimi i regjistrimit të ciklit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Regjistrimi i një video urgjence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Bërja e fotove. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Shkarkimi files në një kompjuter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Opsionet dhe cilësimet e menysë. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Shfaqjet në ekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Lundrimi në ekranin në ekran (OSD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zgjidhja e problemeve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Specifikimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 ​​GARANCI E KUFIZUAR NJË VIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Prezantimi
Urime për blerjen e një produkti Insignia me cilësi të lartë. NS-DCDCHH2 juaj përfaqëson gjendjen e artit në dizajnin e kamerës me dash dhe është projektuar për performancë të besueshme dhe pa probleme.
MBROJTSIT E RORTNDSISHME
· Lexoni gjithmonë me kujdes udhëzimet e sigurisë dhe Udhëzuesin e Përdorimit në internet. · Mos e hidhni ose mos lejoni goditje të forta në kamerën tuaj të ndezjes ose instaloni atë në vende të ekspozuara ndaj dridhjeve të rënda. · Mos e çmontoni ose modifikoni kamerën tuaj në asnjë mënyrë. Çmontimi ose modifikimi jo vetëm që mund të anulojë garancinë,
por mund të shkaktojë edhe dëme. · Mos e përdorni ose ruani kamerën tuaj dash në damp vendndodhjet. Lëngu që hyn në kamerën tuaj të ndezjes mund të shkaktojë dëme ose të çojë në zjarre
ose goditje elektrike. · Mos veproni në kushte ekstreme të nxehtësisë. Nëse automjeti juaj është i parkuar në një klimë të nxehtë me diell, lëreni automjetin tuaj të ftohet
përpara se të përdorni kamerën tuaj dash.
karakteristika
· Rezolucioni 1080p në kamerat e përparme dhe të pasme · Lente me kënd të gjerë 148 gradë · Ekran LCD 2.0 inç · Sensori G-force fillon automatikisht regjistrimin në momentin e goditjes · Mikrofoni i integruar për të kapur audio · Regjistrimi në unazë mbishkruan foton më të vjetërtage dhe ju pengon të mbaroni hapësirën ruajtëse · Shikim i përmirësuar natën · Kartë microSD e zgjerueshme deri në 256 GB (karta nuk përfshihet)

2

www.insigniaproducts.com

Përmbajtja e paketës
· Kamera me kamerë të dyfishtë Full HD · Kabllo USB (11.8 ft. (3.6 m)) · Përshtatës i energjisë së automjetit · Kllapë montimi me filxhan thithës · Udhëzues i konfigurimit të shpejtë
Komponentet
prapa

NS-DCDCHH2 Anësore

më i lartë

Front

# ARTIKU 1 Ekrani 2 Treguesi LED

3 Lente e pasme

4 Mikrofoni

5

(butoni i energjisë/vendosjes)

Butoni 6 (lart) 7 (poshtë).

PËRSHKRIMI
Ekrani 2.0-inç
· Ndizet blu e fortë kur ndizni kamerën tuaj. · pulson me ngjyrë të kuqe kur regjistron video.
Kamera HD
Regjistron audio kur aktivizohet.
· Shtypni për të ndezur manualisht kamerën tuaj. Shtypni dhe mbani shtypur për dy sekonda për të fikur kamerën. Shënim: Kamera juaj automatike ndizet kur nisni automjetin tuaj.
· Kur kamera juaj dash nuk po regjistron, shtypni për të shkuar te ekrani i cilësimeve të sistemit.
· Në modalitetin e regjistrimit, shtypni për të nisur një regjistrim urgjent.?
· Në modalitetin e menysë, shtypni për të lëvizur lart. · Kur kamera juaj dash ose është duke regjistruar ose nuk regjistron, shtypni
për të hyrë në modalitetin e kamerës, më pas shtypni sërish për të nxjerrë një foto. · Në listën e luajtjes, shtypni për të lëvizur lart. · Në modalitetin e riprodhimit, shtypni për të fshirë një video ose foto.
· Kur kamera juaj dash është duke regjistruar, shtypni për të heshtur audion. · Në modalitetin e menysë, shtypni për të lëvizur poshtë. · Në modalitetin e riprodhimit, shtypni për të zgjedhur një riprodhim file. · Kur kamera juaj dash nuk po regjistron, shtypni për të hapur një listë të
la files në kartën tuaj të kujtesës. · Në modalitetin e riprodhimit, shtypni te view video ose foto e mëparshme.

www.insigniaproducts.com

3

Butoni # ARTIKU 8 OK
9 Fole për kartën MicroSD
10 fole mikro USB 11 montim filxhan thithës 12 hapje ventilimi 13 thjerrëza e përparme 14 altoparlant

PËRSHKRIMI
· Në modalitetin e kamerës drejtpërdrejt, shtypni për të nisur ose ndaluar regjistrimin. · Në modalitetin e riprodhimit, shtypni për të nisur ose ndaluar riprodhimin. · Në modalitetin e riprodhimit, shtypni q për të hapur një listë të fileështë në tuajën
kartë memorie. Zgjidhni një file për riprodhim, më pas shtypni OK për të nisur riprodhimin. · Në ekranin e formatimit, shtypni për të filluar formatimin e kartës microSD. · Në modalitetin e menysë, shtypni për të konfirmuar një përzgjedhje. · Në modalitetin e videos së urgjencës, shtypni për të dalë. · Në ekranin Restore Default Settings, shtypni për të rivendosur të gjitha cilësimet në cilësimet e fabrikës.
Futni një kartë MicroSD (8 GB deri në 256 GB) (nuk përfshihet) në këtë fole për të ruajtur videon files dhe fotot. Duhet të keni të futur një kartë të formatuar për të regjistruar ose riprodhuar. Shikoni Formatimi i një karte memorie MicroSD në faqen 5.
Lidhni një kabllo mikro USB në këtë fole për të fuqizuar kamerën e ndezjes ose për ta shkarkuar files në një kompjuter.
Lidhni kamerën me vizë në këtë montim.
Lëreni ajrin të hyjë në kamerën tuaj automatike për ta mbajtur atë të freskët. Mos bllokoni.
Kamera HD
Luan tingullin nga kamera juaj dash.

Instalimi i kamerës suaj dash
Shënim: Përdorni një kartë me memorie 8 GB deri në 256 GB. Ne rekomandojmë përdorimin e një karte me kapacitetin më të lartë të memories në dispozicion. Kapaciteti më i lartë i memories ju lejon të regjistroni më shumë. 1 Futni një kartë memorie MicroSD (kapaciteti i memories 8 GB deri në 256 GB) (nuk përfshihet) në folenë e kartës MicroSD.

2 Pastroni dhe thani tërësisht zonën e xhamit të përparmë ku dëshironi të montoni kamerën.
3 Fusni dhe rrëshqitni mbajtësin e montimit në filxhanin e thithjes në folenë e montimit në pjesën e sipërme të kamerës suaj të pultit.
4 Qëroni filmin mbrojtës nga kllapa e montimit dhe thjerrëzat e kamerës së dashit.
5 Vendoseni filxhanin e thithjes në qendër të xhamit të përparmë, poshtë pjesës së pasme view pasqyrë, më pas lëvizni çelësin e kllapës së montimit në drejtim të akrepave të orës derisa të dëgjoni një klikim.

4

www.insigniaproducts.com

NS-DCDCHH2
6 Lidheni kabllon USB të dhënë me folenë USB të kamerës suaj dash, më pas kaloni kabllon nga kamera, rreth skajit të jashtëm të xhamit të përparmë dhe në një prizë elektrike 12 V të automjetit.

12V 180W
7 Futni kabllon në përshtatësin e rrymës së automjetit, më pas futeni përshtatësin në prizën e energjisë dhe ndizni automjetin tuaj. Kamera juaj dash fillon automatikisht.
8 Rrotulloni mbajtësen e montimit për të rregulluar viewkëndi i këndimit sipas nevojës. 9 Ndiqni kërkesat në ekran për të konfiguruar kamerën tuaj dash. Sigurohuni që ta formatoni kartën e kujtesës gjatë konfigurimit. Nëse
karta nuk është e formatuar, mund të mos regjistrojë ose riprodhojë. Shihni Formatimi i një karte memorie MicroSD në faqen 5. Kur ndizni kamerën për herë të parë, do t'ju kërkohet të futni informacionin bazë të konfigurimit, të tilla si Gjuha, Viti, Muaji, Dita. Shihni Opsionet dhe cilësimet e menysë në faqen 6. Kamera juaj dash e përdor këtë informacion kur krijon file emrat dhe kur shfaqet koha rramps. Fillimet e mëvonshme shkojnë drejtpërdrejt në ekranin e videos.
Duke përdorur kamerën tuaj dash
Formatimi i një karte memorie MicroSD
Duhet të formatoni një kartë memorie përpara se ta përdorni në kamerën tuaj dash. Nëse karta nuk është e formatuar, kamera juaj dash mund të mos jetë në gjendje të regjistrojë ose ruajë.
Shënim: Herën e parë që futni një kartë të re SD në kamerën tuaj dash, ekrani do t'ju kërkojë me një nga mesazhet e mëposhtme të gabimit nëse ka një problem me kartën: · GABIM KARTËS Zëvendëso kartën SD - tregon që karta e re është nuk disponohet për aparatin tuaj dash (karta mund të jetë e papajtueshme ose
të dëmtuara). Hiqni kartën SD dhe zëvendësojeni me një tjetër. Duhet të përdoren vetëm karta SD midis 8 dhe 256 GB. ose · Karta e FORMATIT TË GABIMEVE TË KARTËS në Kamera – tregon që formatimi në kartën e re nuk është i pajtueshëm me kamerën tuaj dash. Përdorni
mjeti Format për të formatuar kartën. Kjo do të fshijë të gjithë informacionin në kamerën tuaj dash, ndaj ju lutemi ruani tuajin files e para.
1 Sigurohuni që kamera juaj dash është e ndezur dhe jo në modalitetin e regjistrimit. 2 Shtypni butonin (energjia/vendosja). Shfaqja në ekran hapet. 3 Shtypni butonin (lart) ose (poshtë) për të zgjedhur Format, më pas shtypni butonin OK,
KUJDES: Kur formatoni një kartë memorie, ajo fshin të gjitha të dhënat në kartë. Sigurohuni që të bëni kopje rezervë të çdo regjistrimi që dëshironi të ruani. Shihni Shkarkimi files në një kompjuter në faqen 6.
Fikja dhe ndezja manuale e kamerës suaj dash
Kamera ndizet automatikisht kur ndizni automjetin tuaj. Mund ta çaktivizosh manualisht kamerën dhe më pas ta ndizesh përsëri.
· Shtypni dhe mbani shtypur butonin (energjia/vendosja) për të fikur kamerën. Shtypni përsëri këtë buton për ta aktivizuar përsëri.
Kuptimi i regjistrimit në qark
Kur karta e memories MicroSD është plot, kamera juaj dash e rishkruan vazhdimisht foton më të vjetërtage regjistruar. Për të mbrojtur një videoklip specifik nga mbishkrimi, shtypni butonin (energjia/vendosja). Ikona (regjistrimi i urgjencës) shfaqet në ekran. Ju gjithashtu mund të mbroni files në ekranin e riprodhimit në modalitetin e riprodhimit të videos.

www.insigniaproducts.com

5

Regjistrimi i një video urgjence
Një regjistrim urgjence fillon automatikisht kur sensori G regjistron një ndikim. Regjistrimet e urgjencës krijojnë të mbrojtura (të kyçura) files që nuk mbishkruhen nga regjistrimi në ciklin e vazhdueshëm. Përveç kësaj, për t'u siguruar që ushqim i rëndësishëmtage nuk humbet rreth një incidenti, videoklipet ngjitur bllokohen nëse incidenti ndodh brenda 30 sekondave nga fillimi ose mbarimi i një klipi. Mund të nisni dhe ndaloni manualisht një video urgjence.
· Kur kamera juaj dash është e ndezur, shtypni butonin OK për të filluar regjistrimin. Shtypni përsëri këtë buton për të ndaluar regjistrimin.
Bërja e fotografive
· Shtypni butonin (lart) për të hyrë në modalitetin e kamerës. Shtypni butonin ose ikonën e kamerës për të nxjerrë një foto.
Shkarkimit files në një kompjuter
Ju mund të transferoni files nga kamera juaj dash në një kompjuter. 1 Hiqeni kartën e kujtesës MicroSD nga kamera dhe futeni në një lexues kartash në kompjuterin tuaj. Kujtimi
karta shfaqet si një pajisje e lëvizshme hard disk në listën tuaj të files. 2 Shkarkoni files në kompjuterin tuaj në një direktori që mund ta gjeni lehtësisht. 3 Në kompjuterin tuaj, kliko me të djathtën mbi pajisjen dhe më pas zgjidhni Nxjerrë nga lista e opsioneve që shfaqet. 4 Hiqeni kartën dhe vendoseni përsëri në kamera.
Shënim: Mund ta lidhni gjithashtu kabllon USB nga kamera dash direkt me kompjuterin tuaj dhe të përdorni kartën MicroSD files.

Opsionet dhe cilësimet e menysë

Set i menysë MENU

OPTION Rezolucioni

Ekran ekran

Regjistrim loop

Konfigurimi i mikrofonit Ekspozimi Infra të kuqe lamp Stamp Setup
Konfigurimi i kohës së gjuhës
Cilësimi i ID-së së shoferit

VENDOSJA
Zgjedh rezolucionin e kamerës. Mund të zgjidhni: · 1080p Përpara / 1080p Pas · 1080p Përpara / 720p Pas · 720p Përparme / 720p Pas
Vendos atë që shfaqet në ekran. Ju mund të zgjidhni: · Përpara për të shfaqur videon jashtë automjetit tuaj. · Prapa për të shfaqur videon brenda automjetit tuaj. · PIP (foto-në-foto) për të shfaqur videon e përparme me një dritare të vogël që shfaq videon e pasme.
PIP është cilësimi i paracaktuar.
Cakton kohën kur përfundon cikli i regjistrimit. Mund të zgjidhni 1 min, 3 min ose 5 min. Kur karta e kujtesës është plot, kamera juaj dash fshin regjistrimet më të vjetra për të lënë vend për regjistrime të reja. Kamera juaj dash nuk i fshin automatikisht regjistrimet e urgjencës. Këto regjistrime duhet t'i fshini manualisht.
Aktivizon ose fiket mikrofonin.
Vendos balancën e së bardhës sipas dritës së disponueshme. Mund të zgjidhni një cilësim midis 2.0 dhe +2.0. Cilësimi i paracaktuar është +0.
Ndricon imazhet në mjedise të errëta, të tilla si nata ose situata me dritë të ulët. Mund të zgjidhni Aktiv, Joaktiv ose Auto.
Kthen datën dhe orën rramp Aktiv ose Joaktiv. Nëse zgjidhni Aktiv, data dhe ora shfaqen në fund të ekranit. Mund të aktivizoni gjithashtu veçorinë e hyrjes dhe të futni informacione identifikuese, si p.sh. emrin, pseudonimin ose markën dhe modelin e një automjeti.
Cakton gjuhën OSD. Ju mund të zgjidhni anglisht, Français ose Español.
Vendos datën dhe orën aktuale. Përdorni butonat dhe për të zgjedhur një numër, më pas shtypni butonin OK për të kyçur zgjedhjen tuaj dhe për të kaluar në fushën e numrit tjetër. Kur të përfundoni, shtypni butonin OK për të ruajtur hyrjen tuaj. Data dhe ora janë pjesë e file emrin për çdo regjistrim.
Ju lejon të vendosni numrin e targës së automjetit. Përdorni butonat dhe për të zgjedhur një numër, më pas shtypni butonin OK për të kyçur zgjedhjen tuaj dhe për të kaluar në fushën e numrit tjetër. Kur të përfundoni, shtypni butonin OK për të ruajtur hyrjen tuaj. Ky informacion ruhet si pjesë e kohës rramp.

6

www.insigniaproducts.com

MENU
Seti i menysë (vazhdim)

OPTION Bip i butonit
LCD automatikisht fikur
Vendosja e vëllimit
WDR
Karta e kujtesës e formatit të frekuencës

tipar

Cilësimet e parazgjedhura Informacioni i versionit Alarmi i lodhjes së shoferit
Kujtoni dritat
Zbulimi i lëvizjes

Ndjeshmëria e sensorit G

NS-DCDCHH2
VENDOSJA
Sa herë që shtypni një buton, tingëllon një bip. Mund ta aktivizoni ose çaktivizoni bipin.
Cakton sasinë e kohës përpara se të ndizet ruajtësi i ekranit. Mund të zgjidhni 1 minutë, 3 minuta ose Joaktiv.
Cakton volumin e riprodhimit të bipit dhe altoparlantit. Mund të zgjidhni MUTE, Low, Medium ose High.
(Wide Dinamic Range) Rregullon automatikisht ekspozimin e kamerës. Mund të zgjidhni Aktiv ose Joaktiv.
Frekuenca e burimit të dritës. Mund të zgjidhni 50 Hz ose 60 Hz.
Formaton kartën e kujtesës. Shtypni butonin OK për të filluar formatimin. KUJDES: Kur formatoni një kartë memorie, ajo fshin të gjitha të dhënat në kartë. Sigurohuni që të bëni kopje rezervë të çdo regjistrimi që dëshironi të ruani. Shihni Shkarkimi files në një kompjuter në faqen 6.
Rivendos të gjitha cilësimet e kamerës dash në cilësimet e fabrikës. Shtypni butonin OK për ta rivendosur.
Shfaq versionin e softuerit të sistemit.
Shfaq ikonën dhe bip një herë për t'ju kujtuar të pushoni. Mund të zgjidhni 1h, 2h, 4h ose Off. Nëse nuk ndaloni për një pushim, alarmi përsëritet çdo 30 minuta.
Nëse kamera juaj dallon një situatë me dritë të ulët kur ndizni automjetin tuaj, shfaq ikonën për t'ju kujtuar të ndizni fenerët. Mund të zgjidhni Aktiv ose Joaktiv.
Kur "Detektimi i lëvizjes" është i aktivizuar, kamera juaj automatike fillon regjistrimin kur zbulon lëvizje brenda 10 këmbëve (3 m), si p.sh. njerëz që ecin. Nëse nuk zbulohet asnjë lëvizje shtesë në 10 sekonda, regjistrimi ndalon. Të dy kamerat mbështesin zbulimin e lëvizjes. Mund të zgjidhni Aktiv ose Joaktiv.
Kur sensori G zbulon një ndikim, ai fillon automatikisht një regjistrim urgjent për të ruajtur imazhet e regjistruara në një vend të kyçur file. Një emergjencë file nuk mund të mbishkruhet nga regjistrimi i ciklit. Opsioni i ndjeshmërisë së sensorit G ju lejon të rregulloni ndjeshmërinë e sensorit G. Mund të zgjidhni Lartë, Mesatar ose të Ulët.

www.insigniaproducts.com

7

Shfaqjet në ekran
Ekrani i regjistrimit të videos

#

ICON

NAME

PËRSHKRIMI

1

Regjistrimi në vazhdim Ndizet kur kamera juaj dash është duke regjistruar.

03: 00 2

Koha e regjistrimit

3

1080P

zgjidhje

1080P

4

Loop kohën e videos

3

5

Gjendja e regjistrimit të zërit

Tregon se sa kohë ka regjistruar kamera juaj dash. Tregon rezolucionin e videos. Tregon numrin e minutave për regjistrimin e ciklit. Tregon nëse funksioni i regjistrimit të zërit është aktiv ose joaktiv.

6

Zbulimi Motion

Ndizet kur funksioni i zbulimit të lëvizjes është i ndezur.

7

IR aktive

Dritat kur IR lamp është në përdorim.

8

Regjistrimi i urgjencës Shtypni për të nisur një regjistrim urgjence.

9

Foto

Shtypni për të hyrë në modalitetin e kamerës.

10

Regjistrimi i zërit

Shtypni për të heshtur audion ose për të filluar regjistrimin e zërit.

11

Ndalo një regjistrim

12 2019/03/03 Time 00:00:00

Kur regjistroni, shtypni për të ndaluar regjistrimin. Shfaq datën dhe orën aktuale.

8

www.insigniaproducts.com

Ekrani i videos së urgjencës

NS-DCDCHH2

#

ICON

NAME

PËRSHKRIMI

1

Regjistrimi i urgjencës Ndizet ndërsa kamera juaj e kontrollit po regjistron një regjistrim urgjence.

2

Video e urgjencës

Tregon kohën e kaluar të regjistrimit.

shiriti i progresit

www.insigniaproducts.com

9

Ekranet e riprodhimit

#

ICON

NAME

1

Ikona e luajtjes

2

00:01 Koha e riprodhimit

3

03: 00 File kohë

4

2-4

Numri i faqeve

5

Kthim

6

Fshij

7

zgjedh file

8

Luaj dhe bëj pauzë

PËRSHKRIMI Ndizet kur kamera juaj dash është duke luajtur a file.
Tregon sasinë e kohës a file ka luajtur. Tregon totalin file koha. Tregon numrin aktual dhe total të faqeve të riprodhimit. Shtypni për të shkuar në faqen e mëparshme të riprodhimit.
Shtypni për të fshirë të përzgjedhurit aktualisht file.
Shtypni për të zgjedhur videon tjetër file.
Shtypni ikonën (luaj) për të nisur riprodhimin e videos. Ikona ndryshon në ikonën (pauzë). Shtypni ikonën për të ndërprerë riprodhimin.

10

www.insigniaproducts.com

NS-DCDCHH2

#

ICON

NAME

00:30:00 1

Kujtesa e mbetur

2

Cilësimet

3

Kamera

4

Luaj dhe bëj pauzë

5

Filloni regjistrimin

PËRSHKRIMI Tregon sasinë e kohës së regjistrimit të mbetur në kartën e kujtesës.
Shtypni për të hapur menynë Cilësimet.
Shtypni për të hyrë në modalitetin e kamerës.
Shtypni ikonën (luaj) për të nisur riprodhimin e videos. Ikona ndryshon në ikonën (pauzë). Shtypni ikonën për të ndërprerë riprodhimin. Shtypni për të nisur një regjistrim video.

www.insigniaproducts.com

11

Ikona të menusë

1080P F/1080P R

mikrofon

#

ICON

NAME

1

Cilësimet e sistemit

PËRSHKRIMI Shtypni për të hapur menynë Cilësimet.

2

Cilësimet e funksionit

Shtypni për të hapur menynë Funksioni.

3 MENU SET Emri i menysë

Tregon emrin aktual të menysë.

4

1 / 5

Faqja e menysë

Tregon numrin aktual dhe total të faqeve të menysë.

5

Hapni listën e cilësimeve Kur janë të disponueshme disa cilësime, shtypni për të parë cilësimet.

6

Çelësi i funksionit

Kur cilësimet për një opsion janë aktivizuar dhe fikur, shtypni për të ndërruar

settings.

#

ICON

NAME

1

Nuk është zgjedhur

2

I zgjedhur

PËRSHKRIMI
Tregon që një cilësim nuk është zgjedhur. Prekni ikonën për të zgjedhur cilësimin.
Tregon që një cilësim është zgjedhur aktualisht. Nëse zgjidhni një cilësim tjetër, kjo ikonë ndryshon në ikonën "jo zgjedhur".

12

www.insigniaproducts.com

Fshi rrymën file?

NS-DCDCHH2

#

ICON

NAME

1

Kthim

2

OK

PËRSHKRIMI Shtypni për t'u kthyer në ekranin e mëparshëm.
Shtypni për të konfirmuar zgjedhjen tuaj.

Lundrimi në ekranin në ekran (OSD)
1 Sigurohuni që kamera juaj dash është e ndezur dhe jo në modalitetin e regjistrimit. 2 Shtypni butonin (energjia/vendosja). Hapet ekrani i cilësimeve të menysë. 3 Shtypni butonin (lart) ose (poshtë) për të zgjedhur një opsion. 4 Nëse opsioni ka shumë cilësime, shtypni butonin për të parë cilësimet e disponueshme. 5 Shtypni butonin (lart) ose (poshtë) për të zgjedhur një cilësim, më pas shtypni butonin OK për të konfirmuar zgjedhjen tuaj. 6 Për t'u kthyer në menynë e mëparshme, shtypni butonin (energjia/vendosja).
Troubleshooting

PROBLEMI Kamera ime dash nuk do të ndizet.
Kamera ime me dashje duket se është e bllokuar ose e "varur". Koha nuk është e saktë.
Fotografitë dhe videot e mia janë të paqarta. Cilësia e videos është e dobët.

Zgjidhje
· Sigurohuni që automjeti juaj të jetë i ndezur. Disa automjete nuk e ndezin prizën nëse automjeti është i fikur.
· Sigurohuni që priza e automjetit tuaj të jetë e pastër dhe pa korrozion.
· Sigurohuni që kablloja USB të jetë e lidhur mirë me kamerën dhe përshtatësin e rrymës.
· Sigurohuni që përshtatësi i rrymës të jetë vendosur fort në prizën e automjetit tuaj dhe që LED i statusit të jetë ndezur.
· Sigurohuni që karta e kujtesës të jetë e formatuar. Nëse karta nuk është e formatuar, ajo nuk mund të regjistrojë ose të ruajë. Shikoni Formatimi i një karte memorie MicroSD në faqen 5.
· Shtypni dhe mbani shtypur butonin (energjia/vendosja) për të fikur kamerën tuaj, më pas shtypni dhe mbani përsëri butonin për ta ndezur sërish.
· Shkëputni kabllon USB dhe më pas futeni sërish.
· Kamera juaj dash mund të kujtojë kohën për shtatë ditë në temperaturën e dhomës. Nëse e keni përdorur kamerën për një kohë të gjatë, mund t'ju duhet të rivendosni kohën. Kur kamera juaj dash nuk po regjistron, shtypni butonin (energjia/vendosja) për të hapur menynë, më pas zgjidhni opsionin e konfigurimit të kohës. Për më shumë informacion, shihni Konfigurimi i kohës në faqen 6.
· Pastroni lentet me një leckë për lente.
· Sigurohuni që e keni vendosur kamerën tuaj dash në rezolucionin 1080p. Një rezolucion më i lartë e bën imazhin më të qartë, më të mprehtë, më të përcaktuar dhe më të detajuar.

www.insigniaproducts.com

13

PROBLEM Nuk dua që disa nga videot e mia të mbishkruhen.
Kllapa e montimit nuk do të vendoset fort në xhamin e përparmë.
Videot nuk kanë zë ose unë nuk dua që videot të kenë zë. Unë nuk mund të transferoj video ose foto në një kompjuter.

Zgjidhje
· Në modalitetin e regjistrimit, shtypni për të aktivizuar manualisht modalitetin e videos së urgjencës. FileTë regjistruarat në këtë modalitet janë të mbrojtura dhe nuk mbishkruhen.
· Kopjoni regjistrimet në një kompjuter.
· Sigurohuni që xhami të mos jetë i ndotur ose i lagur. · Sigurohuni që të keni hequr filmin mbrojtës në pjesën e pasme të
kllapa montimi.
· Aktivizoni ose çaktivizoni opsionin e cilësimit të volumit në ekranin e cilësimit të menysë.
· Ne ju rekomandojmë që të hiqni kartën e kujtesës dhe ta futni në një lexues kartash në kompjuterin tuaj.
· Nëse jeni duke përdorur një kabllo USB, sigurohuni që të përdorni kabllon e dhënë. Disa kabllo USB janë vetëm për karikim dhe nuk mund të transferohen files.

specifikimet

Specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Përmasat (H × W × D)

2 × 3.7 × 1.2 inç (5.2 × 9.5 3.1 XNUMX cm)
Këto matje nuk përfshijnë mbajtësen e montimit ose filxhanin e thithjes.

peshë

2.6 oz (75 g)

temperaturë

Temperatura e funksionimit: -4° ~ 149° F (-20° ~ 65° C) Temperatura e ruajtjes: -22° ~ 176° F (-30° ~ 80° C)

zgjidhje

720p (1280 × 720) 1080 p (1920 × 1080)

Shkalla Frame

Fps 30

Formati i imazhit

Foto: JPG Regjistrimi: MOV

Shfaq

2.0 inç. LCD

Këndi i lenteve

Përpara: 148° Pas: 110°

Kapaciteti i kartës MicroSD

8 GB ~ 256 GB

Gjuhët OSD

anglisht, spanjisht dhe frëngjisht

14

www.insigniaproducts.com

NS-DCDCHH2
GARANCIA E KUFIZUAR NJE VITE
Përkufizime:
Shpërndarësi * i produkteve të markës Insignia ju garanton ju, blerësi origjinal i këtij produkti të ri me markë Insignia ("Produkt"), që Produkti të mos ketë defekte në prodhuesin origjinal të materialit ose punimit për një periudhë prej një ( 1) vit nga data e blerjes tuaj të Produktit ("Periudha e Garancisë"). Që kjo garanci të zbatohet, Produkti juaj duhet të blihet në Shtetet e Bashkuara ose Kanada nga një dyqan me pakicë i markës Best Buy ose në internet në www.bestbuy.com ose www.bestbuy.ca dhe është i paketuar me këtë deklaratë garancie.
Sa zgjat mbulimi?
Periudha e Garancisë zgjat për 1 vit (365 ditë) nga data kur keni blerë Produktin. Data e blerjes tuaj është shtypur në faturën që keni marrë me Produktin.
Çfarë përfshin kjo garanci?
Gjatë Periudhës së Garancisë, nëse prodhimi origjinal i materialit ose mjeshtërisë së Produktit përcaktohet të jetë i dëmtuar nga një qendër e autorizuar e riparimit të Insignia-s ose personeli i dyqanit, Insignia (në opsionin e saj të vetëm): (1) do të riparojë Produktin me të ri ose pjesë të rindërtuara; ose (2) zëvendësoni Produktin pa pagesë me produkte ose pjesë të krahasueshme të reja ose të rindërtuara. Produktet dhe pjesët e zëvendësuara nën këtë garanci bëhen pronë e Insignia dhe nuk ju kthehen. Nëse shërbimi i produkteve ose pjesëve kërkohet pas skadimit të periudhës së garancisë, duhet të paguani të gjitha tarifat e punës dhe pjesëve. Kjo garanci zgjat për aq kohë sa ju zotëroni produktin tuaj Insignia gjatë Periudhës së Garancisë. Mbulimi i garancisë përfundon nëse shisni ose transferoni ndryshe Produktin.
Si të merrni shërbimin e garancisë?
Nëse e keni blerë Produktin në një vend të dyqanit me pakicë Best Buy ose nga një Best Buy në internet webfaqe (www.bestbuy.com ose www.bestbuy.ca), ju lutemi merrni faturën tuaj origjinale dhe Produktin në çdo dyqan Best Buy. Sigurohuni që ta vendosni Produktin në paketimin ose paketimin e tij origjinal që siguron të njëjtën sasi mbrojtjeje si paketimi origjinal. Për të marrë shërbimin e garancisë, në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada telefononi 1-877-467-4289. Agjentët e thirrjeve mund të diagnostikojnë dhe korrigjojnë çështjen përmes telefonit.
Ku është e vlefshme garancia?
Kjo garanci është e vlefshme vetëm në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada në dyqanet e shitjes me pakicë të markës Best Buy ose webfaqe tek blerësi origjinal i produktit në vendin ku është bërë blerja origjinale.
Çfarë nuk mbulon garancia?
Kjo garanci nuk mbulon: · Udhëzimet/edukimin e klientit · Instalimin · Rregullimet e konfigurimit · Dëmtimet kozmetike · Dëmtimet për shkak të motit, rrufesë dhe veprimeve të tjera të Zotit, të tilla si rritjet e energjisë elektrike · Dëmtime aksidentale · Keqpërdorim · Neglizhencë · Qëllime komerciale /përdorim, duke përfshirë por pa u kufizuar në përdorim në një vend biznesi ose në zona komunale të një godine banimi të shumëfishtë ose kompleks apartamentesh, ose të përdorura ndryshe në një vend të ndryshëm nga një shtëpi private. · Modifikimi i çdo pjese të Produktit, duke përfshirë antenën · Paneli i ekranit i dëmtuar nga imazhet statike (jo lëvizëse) të aplikuara për periudha të gjata (djegia). · Dëmtim për shkak të funksionimit ose mirëmbajtjes së gabuar · Lidhja me një vëllim të pasaktëtage ose furnizimi me energji elektrike · Përpjekje për riparim nga çdo person i paautorizuar nga Insignia për të servisuar Produktin · Produktet e shitura "siç janë" ose "me të gjitha defektet" · Materialet harxhuese, duke përfshirë por pa u kufizuar në bateritë (p.sh. AA, AAA, C etj.) · Produktet ku numri serial i aplikuar në fabrikë është ndryshuar ose hequr · Humbja ose vjedhja e këtij produkti ose e ndonjë pjese të produktit · Panelet e ekranit që përmbajnë deri në tre (3) dështime pikselësh (pika që janë të errëta ose të ndriçuara gabimisht) të grupuara në një zonë më e vogël se një e dhjeta (1/10) e madhësisë së ekranit ose deri në pesë (5) dështime pikselësh në të gjithë ekranin. (Shfaqjet e bazuara në pixel mund të përmbajnë një numër të kufizuar pikselësh që mund të mos funksionojnë normalisht.) · Dështime ose dëmtime të shkaktuara nga çdo kontakt, duke përfshirë, por pa u kufizuar në lëngje, xhel ose pasta.
Zëvendësimi i riparimit, siç sigurohet nën këtë garanci, është shlyerja juaj ekskluzive për shkeljen e garancisë. INSIGNIA NUK DUHET T JET L E PRGJEGJSHME PYR ÇDO DAMMET INCIDENTALE OSE PASOJE P THER SHKELJEN E ÇDO SHPREHJE DHE GARANCI TMP NDIKUAR N ON KIST PRO PRODUKT, P INRFSHIR, POR NUK KUFIZOHET T, DHATNAT E HUMBURA, HUMBJET E PERDORIMIT T PRO PRODUKTIT TUAJ T L PRODUKTIT TUAJ. PRODUKTET INSIGNIA NUK BJNR GARANCI TJERA SHPREHJE N lidhje me produktin, të gjitha garancitë e shprehura dhe të implikuara për produktin, duke përfshirë por jo të kufizuar në ndonjë garanci të nënkuptuar të kushteve të mundshme të burimit të mundësisë. VENI FORT M sipër dhe ASNJ W GARANCI, SI SHPREHEN OSE NDIKOHEN, DO T AP ZBATOHEN PAS PERIUDHS S W GARANCIS. DISA SHTETE, Provinca dhe juridiksione nuk lejojnë kufizime për sa kohë zgjat një garanci e implikuar, kështu që kufizimi i mësipërm mund të mos zbatohet për ju. Kjo garanci ju jep të drejta të veçanta juridike, dhe ju gjithashtu mund të keni të drejta të tjera, të cilat ndryshojnë nga shteti në shtet ose provincën në provincë. Kontaktoni Insignia: 1-877-467-4289 www.insigniaproducts.com INSIGNIA është një markë tregtare e Best Buy dhe kompanive të saj të lidhura. * Shpërndarë nga Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA © 2020 Best Buy. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

www.insigniaproducts.com

15

Për pyetje mbi produktet, ju lutemi na kontaktoni me informacionin më poshtë: 1-877-467-4289 www.insigniaproducts.com INSIGNIA është një markë tregtare e Best Buy dhe kompanive të saj të lidhura. Shpërndarë nga Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA © 2020 Best Buy. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

V2 ANGLISHT 20-0355

Dokumentet / Burimet

INSIGNIA NS-DCDCHH2 Kamera e dyfishtë me kamerë të plotë HD [pdf] Udhëzues përdorimi
NS-DCDCHH2, Kamera e dyfishtë me kamerë të plotë HD

Lini një koment

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet.