LOGO e HomeMedicsMasazher Pro
Manuali i udhëzimeve dhe
Informacion mbi GarancioninPistoletë masazhi HoMedics PGM 1000 AU ProPGM-1000-AU
Garancia e kufizuar 1-vjeçare

LEXONI T ALL GJITHA UDHIONZIMET PARA PRDORIMI. RUAJ K THTO UDHZIME P FORR REFERENCN E ARDHSHME.

MBROJTSIT E RORTNDSISHME:

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës nga 16 vjeç e lart dhe personat me aftësi të zvogëluara fizike, shqisore ose mendore ose mungesë përvoje dhe njohuri nëse atyre u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe të kuptuarit RREZIQET E PËRFSHIRË. FËMIJËT NUK DUHET LUAJNË ME PAJISJEN. PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA E PËRDORIMIT NUK DUHET BËRË NGA FËMIJËT PA MBIKQYRJE.

 • MOS vendosni ose ruani pajisjet ku mund të bien ose të tërhiqen në një banjë ose lavaman. Mos e vendosni ose hidhni në ujë ose lëng tjetër.
 • MOS kapni një pajisje që ka rënë në ujë ose lëngje të tjera. Mbajeni të thatë – MOS veproni në kushte të lagështa ose të lagështa.
 • MOS veproni në kushte të lagështa ose të lagështa.
 • KURRË mos futni kunja, fiksues metalikë ose objekte në pajisje ose në ndonjë hapje.
 • Përdorni këtë pajisje për përdorimin e synuar siç përshkruhet në këtë broshurë. MOS përdorni bashkangjitur që nuk rekomandohen nga HoMedics.
 • Mos e përdorni KURRË pajisjen nëse nuk funksionon siç duhet, nëse ka rënë ose është dëmtuar ose ka rënë në ujë. Kthejeni atë në Qendrën e Shërbimit HoMedics për ekzaminim dhe riparim.
 • MOS u përpiqni të riparoni pajisjen. Nuk ka pjesë të servisueshme nga përdoruesi. I gjithë shërbimi i kësaj pajisjeje duhet të kryhet në një qendër shërbimi të autorizuar HoMedics.
 • Ju lutemi sigurohuni që të gjitha flokët, veshjet dhe bizhuteritë të mbahen gjithmonë pa pjesë të lëvizshme të produktit.
 • Nëse keni ndonjë shqetësim në lidhje me shëndetin tuaj, këshillohuni me një mjek para se të përdorni këtë pajisje.
 • Përdorimi i këtij produkti duhet të jetë i këndshëm dhe i rehatshëm. Nëse shfaqen dhimbje ose siklet, ndërpriteni përdorimin dhe konsultohuni me mjekun tuaj të përgjithshëm.
 • Gratë shtatzëna, diabetikët dhe individët me stimulues kardiak duhet të konsultohen me një mjek përpara se të përdorin këtë pajisje.
  Nuk rekomandohet për përdorim nga individë me mangësi shqisore duke përfshirë neuropatinë diabetike.
 • MOS e përdorni tek një foshnjë, invalid ose tek një person i fjetur ose pa ndjenja. MOS e përdorni në lëkurë të pandjeshme ose në një person me qarkullim të dobët të gjakut.
 • Kjo pajisje nuk duhet të përdoret kurrë nga ndonjë individ që vuan nga ndonjë sëmundje fizike që do të kufizonte aftësinë e përdoruesit për të përdorur kontrollet.
 • MOS e përdorni për më shumë se koha e rekomanduar.
 • Kundër mekanizmit duhet të ushtrohet vetëm forcë e butë për të eliminuar rrezikun e lëndimit.
 • Përdoreni këtë produkt vetëm në indet e buta të trupit sipas dëshirës pa shkaktuar dhimbje ose parehati. Mos e përdorni në kokë ose në ndonjë zonë të fortë ose kockore të trupit.
 • Mavijosja mund të ndodhë pavarësisht cilësimit të kontrollit ose presionit të aplikuar. Kontrolloni shpesh zonat e trajtimit dhe ndaloni menjëherë në shenjën e parë të dhimbjes ose shqetësimit.
 • Pajisja ka një sipërfaqe të nxehtë. Personat e pandjeshëm ndaj nxehtësisë duhet të jenë të kujdesshëm kur përdorin pajisjen.
 • Mosrespektimi i sa më sipër mund të rezultojë në rrezik zjarri ose lëndimi.

KUJDES: PËR QËLLIMET E RIKARKIMIT TË BATERISË, PËRDORNI VETËM NJËSINË E FURNIZIMIT TË SHKËQYSHËM TË ENERGJISË TË PARAQITUR ME KËTË PAJISJE.

 • Kjo pajisje përmban bateri që mund të zëvendësohen vetëm nga persona të aftë.
 • Kjo pajisje përmban bateri që nuk mund të zëvendësohen.
 • Bateria duhet të hiqet nga pajisja para se të hiqet;
 • Pajisja duhet të shkëputet nga rrjeti i furnizimit kur hiqni baterinë;
 • Bateria do të hidhet në mënyrë të sigurt.

SHËNIM: Përdorni vetëm përshtatësin e energjisë që është furnizuar me PGM-1000-AU.
RUA K THTO UDHZIME:
KUJDES: JU LUTEM LEXONI T ALL GJITHA UDHIONZIMET KUJDES PARA SE TER OPERONI.

 • Konsultohuni me mjekun tuaj përpara se të përdorni këtë produkt, nëse jeni shtatzënë – Keni një stimulues kardiak – Keni ndonjë shqetësim në lidhje me shëndetin tuaj
 • Nuk rekomandohet për përdorim nga njerëzit me diabet.
 • Asnjëherë mos e lini pajisjen pa mbikëqyrje, veçanërisht nëse fëmijët janë të pranishëm.
 • Kurrë mos e mbuloni pajisjen kur është në punë.
 • MOS e përdorni këtë produkt për më shumë se 15 minuta në të njëjtën kohë.
 • Përdorimi i gjerë mund të çojë në ngrohje të tepruar të produktit dhe jetë më të shkurtër. Nëse kjo ndodh, ndërpriteni përdorimin dhe lejoni që njësia të ftohet para se të funksionojë.
 • Mos e përdorni kurrë këtë produkt drejtpërdrejt në zona të ënjtura ose të përflakur ose shpërthime të lëkurës.
 • MOS e përdorni këtë produkt si një zëvendësues për kujdesin mjekësor.
 • MOS e përdorni këtë produkt para gjumit. Masazhi ka një efekt stimulues dhe mund të vonojë gjumin.
 • Mos e përdorni kurrë këtë produkt ndërsa jeni në shtrat.
 • Ky produkt nuk duhet të përdoret kurrë nga çdo individ që vuan nga ndonjë sëmundje fizike që do të kufizonte aftësinë e përdoruesit për të operuar kontrollet ose që ka mungesa shqisore në gjysmën e poshtme të trupit të tyre.
 • Kjo njësi nuk duhet të përdoret nga fëmijët ose invalidët pa mbikëqyrjen e të rriturve.
 • Mos e përdorni kurrë këtë produkt në automobila.
 • Kjo pajisje është menduar vetëm për përdorim shtëpiak.

KUJDES: NË RAST SHTATZANISË OSE SËMUNDJE, KËSHILLOHET ME MJEKEN PARA SE TË PËRDORNI MASAZERIN.

SPECIFIKIMET TEKNIKE:

Kapaciteti bateri Qeliza 10.8 Vdc 2600 mAh/ 3 copë
Karikimi voltage 15VDC 2A, 30W
Modaliteti i parë Shpejtësia Niveli I 2100 RPM±10%
Modaliteti i 2-të Shpejtësia Niveli II 2400 RPM±10%
Shpejtësia e mënyrës së 3-të Niveli III 3000 RPM±10%
Funksioni i ngrohjes 1 nivel; 47°C±3°C (Koha për të arritur cilësimin maksimal të temperaturës nga ambienti (25°C)≥2min
Koha tarifimit 2-2.5 orë
Koha e ekzekutimit
(Kur ngarkohet plotësisht)
Koka e topit EVA me bateri të mbushur plot
– Deri në përafërsisht 3.5 orë (Nuk e ngroh kokën)
Kokë ngrohëse me bateri të mbushur plot
– Deri në afërsisht 2.5 orë (ngrohja e ndezur)

Karakteristikat e produktit:

Massager HoMedics Pro është një pajisje masazhi reciproke pa tela që depërton thellë në shtresat e muskujve dhe mund të lehtësojë dhimbjet dhe ngurtësinë e muskujve, duke ju ndihmuar të ndiheni të relaksuar dhe të rimbushur, i përsosur për pas sportit ose aktivitetit fizik.

HoMedics PGM 1000 AU Pro Massage Gun - KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT

UDHRZIME P FORR PRDORIM:

 1. Vidhni kokën e dëshiruar të masazhit në folenë në pjesën e përparme të produktit.
 2. Kthejeni unazën e përzgjedhësit të shpejtësisë në bazën e produktit në drejtim të akrepave të orës në cilësimin tuaj të kërkuar të shpejtësisë, LED(et) e treguesit të shpejtësisë në pjesën e pasme të produktit do të ndizet që korrespondon me shpejtësinë e zgjedhur.
 3. Lëvizni butësisht kokën masazhuese mbi pjesën e trupit që dëshironi të masazhoni në fillim dhe më pas ushtroni më shumë presion sipas dëshirës. Nëse nuk e keni përdorur këtë lloj produkti më parë, rekomandohet që të filloni me shpejtësinë e nivelit I dhe ta shtypni butësisht pasi produkti ofron një masazh intensiv.
 4. Nëse dëshironi të rrisni ose ulni shpejtësinë e masazhuesit, rrotulloni unazën e përzgjedhësit të shpejtësisë në përputhje me rrethanat.
 5. Pasi të keni mbaruar me masazhin tuaj, kthejeni unazën e përzgjedhësit të shpejtësisë në pozicionet 0 për të fikur masazhuesin.

PËRDORIMI I KOKËS SË NGROHJES

 1. Vidhni kokën e ngrohur në masazhues.
 2. Kthejeni unazën e përzgjedhësit të shpejtësisë në shpejtësinë e dëshiruar.
 3. Filloni të masazhoni, kokës do t'i duhen 2 minuta për të arritur temperaturën e plotë, ndërsa koka po nxehet, LED do të pulsojnë. Pasi LED-et qëndrojnë të ndezura, koka është në temperaturë të plotë.
 4. Pasi të keni mbaruar me masazhin, kthejeni unazën e përzgjedhësit të shpejtësisë në pozicionin e fikur dhe lëreni kokën të ftohet përpara se ta vendosni përsëri në kasë.

PËRDORIMI I KOKËS SË FTOHTË

 1. Vendoseni kokën e ftohtë në frigorifer për të paktën 4 orë ose derisa të ngrijë plotësisht.
 2. Vidhni kokën e ftohtë në masazhues.
 3. Kthejeni unazën e përzgjedhësit të shpejtësisë në shpejtësinë e dëshiruar.
 4. Pasi të keni mbaruar me masazhin tuaj, kthejeni unazën e përzgjedhësit të shpejtësisë në pozicionin e fikur dhe hiqni kokën e ftohtë, duke e vendosur përsëri në frigorifer nëse dëshironi.
 5. Mos e ruani kokën e ftohtë në rast se është damp për shkak të kondensimit nga përdorimi i fundit.

BARAZIMI I PAJISJES SUAJ

 1. Për të ngarkuar produktin, futeni përshtatësin në një prizë 220-240 V dhe lidhni kabllon me prizën e karikimit në fund të dorezës
 2. Pasi të lidhet kablloja e karikimit, LED-të e treguesit të ngarkimit duhet të fillojnë të pulsojnë, kjo do të tregojë se produkti është duke u ngarkuar.
 3. Produkti do të kërkojë 2.5 orë karikim deri në afërsisht 3.5 orë përdorim. Koka e ngrohjes do të qëndrojë e ngarkuar për rreth 2.5 orë
 4. Pasi produkti të jetë i ngarkuar plotësisht, dritat treguese do të mbeten plotësisht të ndezura.
 5. Shkëputeni produktin nga furnizimi me energji elektrike pasi të jetë ngarkuar plotësisht.

PASTRIMI I Pajisjes suaj
SIGUROHUNI PAJISJA TË ESHTE SHKAKTUAR NGA FURNIZIMI I RRJETIT DHE LËRE TË FTOHET PARA PASTRIMIT. PASTER VETËM ME NJË D TË BUTË, TË LEHTËAMP SPUNGJER.

 • KURRË mos lejoni që uji ose ndonjë lëng tjetër të vijë në kontakt me pajisjen.
 • MOS zhyteni në ndonjë lëng për tu pastruar.
 • KURRË mos përdorni pastrues gërryes, furça, lustrim xhami/mobilie, hollues bojësh etj.

Shperndare ngaLOGO e HomeMedics

GARANCI KUFIZUAR 1-VJE
Ne ose ne do të thotë HoMedics Australia Pty Ltd ACN 31 103 985 717 dhe detajet tona të kontaktit përcaktohen në fund të kësaj garancie;
Ju nënkuptoni blerësin ose përdoruesin përfundimtar origjinal të Mallrave. Ju mund të jeni përdorues vendas ose përdorues profesionist;
Furnizuesi nënkupton distributorin ose shitësin e autorizuar të mallrave që ju ka shitur mallrat në Australi dhe Zelandën e Re, dhe mallra nënkupton produktin ose pajisjen që është shoqëruar me këtë garanci dhe është blerë në Australi dhe Zelandën e Re.
Për Australinë:
Mallrat tanë vijnë me garanci që nuk mund të përjashtohen sipas Ligjit Australian të Konsumatorit. Ju keni të drejtë, në përputhje me dispozitat e Ligjit Australian të Konsumatorit, për një zëvendësim ose rimbursim për një dështim të madh dhe për kompensim për çdo humbje ose dëmtim tjetër të parashikueshëm në mënyrë të arsyeshme. Ju gjithashtu keni të drejtë, në përputhje me dispozitat e Ligjit Australian të Konsumatorit, të riparoni ose zëvendësoni Mallrat nëse mallrat nuk arrijnë të jenë të një cilësie të pranueshme dhe dështimi nuk përbën një dështim të madh. Kjo nuk është një deklaratë e plotë e të drejtave tuaja ligjore si konsumator.
Për Zelandën e Re:
Mallrat tanë vijnë me garanci që nuk mund të përjashtohen nga Akti i Garancive të Konsumatorit 1993. Kjo garanci zbatohet përveç kushteve dhe garancive të nënkuptuara nga ai legjislacion.
Garancia
HoMedics shet produktet e tij me synimin që ato të jenë pa defekte në prodhim dhe mjeshtëri nën përdorim dhe shërbim normal. Në rast të pamundur që produkti juaj HoMedics të provojë të jetë i gabuar brenda 1 viti nga data e blerjes vetëm për mjeshtëri ose materiale, ne do ta zëvendësojmë atë me shpenzimet tona, në varësi të kushteve dhe kushteve të kësaj garancie. Periudha e garancisë është e kufizuar në 3 muaj nga data e blerjes për produktet e përdorura në mënyrë komerciale/profesionale.
Termat dhe Kushtet:
Përveç të drejtave dhe mjeteve juridike që keni sipas Ligjit Australian të Konsumatorit, Aktit të Garancive të Konsumatorit të Zelandës së Re, ose çdo ligji tjetër të zbatueshëm dhe pa përjashtuar të drejtat dhe mjetet juridike garancia kundër defekteve:

 1. Mallrat janë krijuar për t'i bërë ballë rreptësive të përdorimit normal të shtëpisë dhe janë prodhuar sipas standardeve më të larta duke përdorur përbërës të cilësisë më të lartë. Edhe pse nuk ka gjasa, nëse gjatë 12 muajve të parë (3 muaj përdorim komercial) nga data e blerjes së tyre nga Furnizuesi (Periudha e Garancisë), Mallrat rezultojnë të dëmtuar për shkak të mjeshtërisë ose materialeve të papërshtatshme dhe asnjë nga të drejtat tuaja ligjore ose mjetet juridike nuk zbatohen, ne do të zëvendësojë Mallrat, në varësi të kushteve dhe kushteve të kësaj garancie.
 2. Ne nuk kemi nevojë të zëvendësojmë Mallrat sipas kësaj Garancie Shtesë nëse mallrat janë dëmtuar për shkak të keqpërdorimit ose abuzimit, aksidentit, lidhjes së ndonjë aksesori të paautorizuar, ndryshimit të produktit, instalimit të pahijshëm, riparimeve ose modifikimeve të paautorizuara, përdorimit të pahijshëm të energjisë elektrike. /furnizimi me energji elektrike, humbja e energjisë, mosfunksionimi ose dëmtimi i një pjese operative nga dështimi për të siguruar mirëmbajtjen e rekomanduar nga prodhuesi, dëmtim transporti, vjedhje, neglizhencë, vandalizëm, kushte mjedisore ose çdo kusht tjetër që është jashtë kontrollit të HoMedics.
 3. Kjo garanci nuk shtrihet për blerjen e produkteve të përdorura, të riparuara ose të përdorura ose për produktet që nuk importohen ose furnizohen nga HoMedics Australia Pty Ltd, duke përfshirë por pa u kufizuar në ato të shitura në faqet e ankandeve të internetit në det të hapur.
 4. Kjo Garanci shtrihet vetëm te konsumatorët dhe nuk shtrihet te furnitorët.
 5. Edhe kur nuk duhet të zëvendësojmë Mallrat, gjithsesi mund të vendosim ta bëjmë këtë. Në disa raste, ne mund të vendosim të zëvendësojmë Mallrat me një produkt të ngjashëm alternativ të zgjedhur nga ne. Të gjitha vendimet e tilla janë në diskrecionin tonë absolut.
 6. Të gjitha Mallrat e tilla të zëvendësuara ose të zëvendësuara vazhdojnë të marrin përfitimin e kësaj Garancie Shtesë për kohën e mbetur në Periudhën fillestare të Garancisë (ose tre muaj, cilado që është më e gjata).
 7. Kjo Garanci Shtesë nuk mbulon artikujt e dëmtuar nga konsumimi normal, duke përfshirë, por pa u kufizuar në patate të skuqura, gërvishtje, gërvishtje, çngjyrosje dhe defekte të tjera të vogla, ku dëmtimi ka një efekt të papërfillshëm në funksionimin ose performancën e Mallrave.
 8. Kjo Garanci Shtesë është e kufizuar vetëm në zëvendësim ose zëvendësim. Për aq sa lejon ligji, ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë humbje ose dëm të shkaktuar pronës ose personave që rrjedhin nga çfarëdo shkaku dhe nuk do të kemi asnjë përgjegjësi për ndonjë dëm të rastësishëm, pasues ose të veçantë.
 9. Kjo garanci është e vlefshme dhe e zbatueshme vetëm në Australi dhe Zelandën e Re.

Bërja e një pretendimi:
Në mënyrë që të pretendoni sipas kësaj Garancie, ju duhet t'i ktheni Mallrat tek Furnizuesi (vendi i blerjes) për zëvendësim. Nëse kjo nuk është e mundur, ju lutemi kontaktoni departamentin tonë të Shërbimit të Klientit me email: në cservice@homedics.com.au ose në adresën e mëposhtme.

 • Të gjitha mallrat e kthyera duhet të shoqërohen me dëshmi të kënaqshme të blerjes, e cila tregon qartë emrin dhe adresën e Furnizuesit, datën dhe vendin e blerjes dhe identifikon produktin. Është mirë të jepni një faturë ose faturë shitjeje origjinale, të lexueshme dhe të pandryshuar.
 • Ju duhet të përballoni çdo shpenzim për kthimin e Mallrave ose të lidhura me pretendimin tuaj sipas kësaj Garancie Shtesë.

Kontaktoni:
AUSTRALI: HoMedics Australia Pty Ltd, 14 Kingsley Close, Rowville, VIC 3178 I Telefon: (03) 8756 6500
ZELANDA E RE: CDB Media Ltd, 4 Lovell Court, Albany, Auckland, Zelanda e Re 0800 232 633

SHËNIME:
..

LOGO e HomeMedicsKONTAKT:
AUSTRALI: HoMedics Australia Pty Ltd, 14 Kingsley Close, Rowville, VIC 3178 I Telefon: (03) 8756 6500
ZELANDA E RE: CDB Media Ltd, 4 Lovell Court, Albany, Auckland, Zelanda e Re 0800 232 633

Dokumentet / Burimet

Pistoletë masazhi HoMedics PGM-1000-AU Pro [pdf] Manuali i udhëzimeve
Pistoletë masazhi PGM-1000-AU Pro, PGM-1000-AU, Pistoleta masazhi Pro, Pistoleta masazhi, Pistoleta

Lini një koment

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet. Fusha e kërkuar janë shënuar *