Manualet e Përdorimit, Udhëzimet dhe Udhëzuesit për produktet ORIS ELECTRONICS.

Manuali i zotërimit të sistemit të altoparlantëve të komponentëve ORIS ELECTRONICS JB-65Q

Manuali i përdorimit të sistemit të altoparlantëve të komponentëve JB-65Q tani është i disponueshëm në formatin PDF për qasje të lehtë. Mësoni se si të konfiguroni dhe përdorni altoparlantët JB-65Q dhe JB-65S(W) nga ORIS ELECTRONICS. E përkryer për ata që duan të përfitojnë sa më shumë nga altoparlantët e tyre.

Manuali i zotërimit të sistemit të altoparlantëve koaksial ORIS ELECTRONICS FT-652

Zbuloni sistemin e altoparlantëve koaksial FT-652 nga ORIS ELECTRONICS me këtë manual përdorimi PDF. Mësoni se si të instaloni dhe përdorni FT-652 për performancë optimale. Merrni udhëzime gjithëpërfshirëse për fillimin dhe zgjidhjen e problemeve të zakonshme me këtë sistem altoparlantësh me cilësi të lartë.