Manualet e Përdoruesit, Udhëzimet dhe Udhëzuesit për produktet MIKO 3.

Udhëzues përdorimi i njësisë së përpunimit automatik të të dhënave MIKO 3 EMK301

Njësia automatike e përpunimit të të dhënave MIKO 3 EMK301 Duke përdorur Miko 3, ju pranoni kushtet dhe politikat e gjetura në miko.ai/terms, duke përfshirë politikën e privatësisë së Miko. Kujdes – Produkt me funksionim elektrik: Ashtu si me të gjitha produktet elektrike, duhet të respektohen masat paraprake gjatë trajtimit dhe përdorimit për të parandaluar goditjen elektrike. Kujdes- Bateria duhet të karikohet vetëm…