Manuali i përdorimit të telefonit pa tel ATT BL102 Series

Telefoni pa tela DECT i serisë BL102 Plotësoni manualin e përdorimit BL102/BL102-2/BL102-3/BL102-4/BL102-5 DECT 6.0 telefon pa tel/sistem përgjigjeje me ID telefonuesi/thirrje në pritje Urime për blerjen e këtij produkti AT&T. Para se të përdorni këtë produkt AT&T, ju lutemi lexoni seksionin Informacion i rëndësishëm i sigurisë në faqet 1-2 të këtij manuali. Ju lutemi lexoni me kujdes këtë manual përdoruesi për të gjitha…

Manual përdoruesi ATT DTEC 6.0 Telefoni DL72 ***

Telefoni DTEC 6.0 DL72 *** Udhëzues për fillimin e shpejtë DL72210/DL72310/DL72340/DL72350/DL72510/DL72570/DL72580 DECT 6.0 telefon pa tel/sistem përgjigjeje me teknologji wireless BLUETOOTH® Urime për blerjen e këtij produkti AT&T. Përpara se të përdorni këtë produkt AT&T, ju lutemi lexoni seksionin Informacion i rëndësishëm për sigurinë në faqet 1-3 të këtij manuali. Modeli dhe numrat serik të AT&T tuaj…

Manuali i Përdorimit ATT BL103

BL103 Udhëzues për fillimin e shpejtë BL103-2/BL103-3/BL103-4 DECT 6.0 telefon pa tel/sistem përgjigjeje me teknologji wireless BLUETOOTH® Urime për blerjen e këtij produkti AT&T. Para se të përdorni këtë produkt AT&T, ju lutemi lexoni seksionin Informacion i rëndësishëm i sigurisë në faqet 1-3 të këtij manuali. Modeli dhe numrat serik të produktit tuaj AT&T mund të gjenden në…