BUTURE.JPG

Manuali i përdorimit BUTURE JR200 STICK VACUUM CLEANER

BUTURE JR200 STICK VACUUM CLEANER.jpg

[email mbrojtur]

 

PARALAJMËRIME

Thank you for purchasing the BUTURE JR200 stick vacuum cleaner.
Please read the user manual carefully before using the vacuum cleaner

 • This BUTURE appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction by a responsible person concerning use of the appliance to ensure that they can use it safely.
 • Do not use a damaged cable or plug. If the device or charger does not work properly, dropped, damaged, or dropped into water, please contact BUT URE after-sales team for support: [email mbrojtur]
 • Suitable for dry locations only. Do not use or store outdoors with wet surfaces. Do not handle any part of the plug or appliance with wet hands.
 • Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or used near
  children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 • Mos pastroni lëngje të ndezshme ose të djegshme, si benzina, ose mos përdorni në zona ku mund të ketë lëngje.
 • Turn off the power switch before plug or unplug the adapter.
 • Mos pastroni me fshesë me korrent asgjë që digjet ose pi duhan, të tilla si cigare, shkrepëse ose hiri i nxehtë.
 • Do not use without filters or dust cup to avoid damaging the motor and contaminating the air.
 • PARALAJMËRIM NGA ZJARRI-Mos e vendosni këtë produkt mbi ose pranë një tenxhere ose ndonjë sipërfaqe tjetër të nxehtë dhe mos e digjni këtë pajisje edhe nëse është dëmtuar rëndë. Bateria mund të marrë zjarr ose të shpërthejë.
 • Hiqeni karikuesin nga priza përpara se të kryeni pastrim ose mirëmbajtje rutinë.
 • Battery leaks may occur under extreme conditions. If any liquid gets on your skin, wash quickly with soap and water. If liquid gets into your eyes, rinse with water for at least 15 minutes immediately. Seek medical attention immediately.
 • Charge the unit with the original charger.
 • Shmangni përdorimin e këtij produkti për të fshirë objekte të forta dhe të mprehta, pasi kjo mund të shkaktojë dëme.
 • Ruani siç duhet në një vend të thatë brenda. Mos e ekspozoni makinën ndaj temperaturave të ngrirjes.
 • Fshesa me korrent ka adoptuar teknologjinë e mbrojtjes termike për të parandaluar mbinxehjen, do të ndalojë së punuari kur sendi është mbinxehur.

 

LISTA E PAKETS

Please check and confirm the accessories and parts according to the following sheet before
përdorur.

FIG 1 PACKAGE LIST.JPG

FIG 2 PACKAGE LIST.JPG

 

PJESË LISTA

FIG 3 LISTA E PJESËVE.JPG

FIG 4 LISTA E PJESËVE.JPG

FIG 5 LISTA E PJESËVE.JPG

 

tarifimit

Turn off the power switch before charging.

 1. One end of the charger is connected to the power supply and the other is connected to the battery charging port (as shown below in the picture).

FIG 6 KARKIMI.JPG

2. When charging, the digital battery indicator increases, and the red ambient light is breathing.
When fully charged, the ambient light is always blue.

FIG 7 KARKIMI.JPG

SHËNIM: Before the first use to ensure the normal operation of the product and charge it for more than 5 hours.

 

MONTIMI

 • Assemble dust cup with motor unit

Install the dust cup, put the dust cup align with the motor unit connector (refer to picture below).

FIG 8 ASSEMBLING.JPG

• Assemble battery with motor unit
Put the battery align with the motor unit connector then push it to the connector (refer to picture below).

FIG 9 Assemble battery with motor unit.JPG

• Connect long tube and brush head
A. To clean sofas and beds, assemble directly the main body with the brush head (refer to picture
më poshtë).

FIG 10 Connect long tube and brush head.JPG

B. To clean floor, stairs and high places, it’s suggested to connect the main body with long tube and brush together(refer to picture below).

FIG 11 Connect long tube and brush head.JPG

 

PËRDORIMI

 1. Choose a brush head according to your needs (refer to picture below).

FIG 12 PËRDORIMI.JPG

2. Then aim the suction port of the vacuums at the surface of the object to be cleaned (refer to picture below).

FIG 13 PËRDORIMI.JPG

3. Press the ON/OFF to start work, the battery indicator lights up (refer to picture below).

FIG 14 PËRDORIMI.JPG

4. Adjust the suction power
A. Choose the suction power according to your needs: Slide the speed bar on the screen to adjust the suction power (refer to picture below).
a. Slide the speed bar to two grids: Low suction and the bar lights on blue (refer to picture below).

FIG 15 Adjust the suction power.JPG

b. Slide the speed bar to four grids: Medium suction and the bar lights on violet (refer to picture
më poshtë).

FIG 15 PËRDORIMI.JPG

c. Slide the speed bar to four grids: High suction and the bar lights on red (refer to picture below).

FIG 16 PËRDORIMI.JPG

B. AUTO MODE: Touch the MODE button and AUTO will light up in green.
In this case, the suction power is automatically adjusted according to the roughness of the ground:
a. The suction is automatically low and medium in places such as floor tiles and floors.
b. The suction is automatically medium and high in places such as cement floors and short-haired carpets.
c. The suction is automatically high in long-haired carpets and other places.

Exit AUTO mode: Touch the MODE button again, the Auto green light goes out.

FIG 17 PËRDORIMI.JPG

5. According to different needs, the length of the tube can be adjusted. When you need to extend, gently pull down the button while lifting the tube. When you need to shorten it, gently pull up the button and pull the tube back at the same time.

FIG 18 PËRDORIMI.JPG

6. After cleaning, press the ON/OFF button to turn off the vacuum cleaner.

7. Remove the tube, press the dust cup lid release button to put out the debris (refer to picture
më poshtë).

FIG 19 PËRDORIMI.JPG

 

CLEAN

Pastroni kupën e pluhurit

 1. Press the release button to open the dust cup lid, dump out the trash (refer to picture below).

FIG 20 Clean the dust cup.JPG

2. Press the buttons on both sides at the same time to remove the dust cup (refer to picture below).

FIG 21 Clean the dust cup.JPG

3. Take out the filter cotton and the stainless steel filter (refer to picture below).

FIG 22 Clean the dust cup.JPG

4. Clean the filter and dust cup with or without water and dry it (refer to picture below).

FIG 23 Clean the dust cup.JPG

5. Put the stainless steel filter and Hepa filter in the dust cup. Install the bust box into motor unit (refer to picture below).

FIG 24 Clean the dust cup.JPG

• Clean the brush
NOTE: Ensure the appliance is disconnected from the charger before removing the roller brush. Be careful not to pull the ON button.

1. Push up the switch to the “unlock” side, remove the plug, then take out the roller brush (refer to picture below).

FIG 25 Clean the brush.JPG

2. Use the brush cleaning tool to sweep away the trash on the roller (refer to picture below).

FIG 26 Clean the brush.JPG

3. Clean the roller brush with/without water (refer to picture below).

FIG 27 Clean the brush.JPG

4. Push in gently to install the roller brush. Before replacing, make sure the brush is completely dry (refer to picture below).

FIG 28 Clean the brush.JPG

 

MIRËMBAJTJA

 1. Ju lutemi, pastrojeni rregullisht për të zgjatur jetën e shërbimit të fshesës me korrent. Lani njësinë e filtrit me ujë të ftohtë të paktën çdo muaj.
 2. Trupi kryesor (pjesë që mbahen me dorë, që nuk lahen) Pastrimi:
  A. Turn off the power before cleaning.
  B. Use a neutral detergent, wipe the body with a half-wet cloth.
  C. Avoid sun exposure and store in a cool and dry place.
 3. Put the cleaned filter in a ventilated place to dry before use.
 4. Replace the filter cotton every 3-6 months according to frequency of use (Bonus: A extra filter cotton is provided in the package).

 

Troubleshooting

Figura 29 ZGJIDHJA E PROBLEMEVE.JPG

Figura 30 ZGJIDHJA E PROBLEMEVE.JPG

Figura 31 ZGJIDHJA E PROBLEMEVE.JPG

 

GARANCI

If there are any problems or malfunctions during use, please send your questions and order number to our email.
We will provide you a good after-sales service within 24 hours.
E-mail: [email mbrojtur]

BUTURE.JPG

 

Lexoni më shumë rreth këtij manuali & Shkarkoni PDF:

Dokumentet / Burimet

BUTURE JR200 STICK VACUUM CLEANER [pdf] Manuali i përdoruesit
JR200, STICK VACUUM CLEANER, VACUUM CLEANER

Lini një koment

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet.