apoge-logo

apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter

apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig1

CERTIFIKATA E PËRPUTHSHMËRISË

Deklarata e Konformitetit të BE-së 

 • Kjo deklaratë konformiteti lëshohet nën përgjegjësinë vetëm të prodhuesit:
  • Apogee Instruments, Inc. 721 W 1800 N
  • Logan, Juta 84321
  • SHBA
 • për produktin(ët) e mëposhtëm:
  • Modele: MQ-620
  • Lloji: Extended Range PFD Meter
 • Objekti i deklaratës së përshkruar më sipër është në përputhje me legjislacionin përkatës të harmonizimit të Unionit:
  • 2014/30/BE: Direktiva e pajtueshmërisë elektromagnetike (EMC)
  • 2011/65/BE: Direktiva e kufizimit të substancave të rrezikshme (RoHS 2).
  • 2015/863/BE: Ndryshimi i Aneksit II të Direktivës 2011/65/BE (RoHS 3)
 • Standardet e referuara gjatë vlerësimit të përputhshmërisë:
  • EN 61326-1:2013: Pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik – Kërkesat EMC
  • EN 50581:2012:Dokumentacioni teknik për vlerësimin e produkteve elektrike dhe elektronike në lidhje me kufizimin e substancave të rrezikshme
 • Please be advised that based on the information available to us from our raw material suppliers, the products manufactured by us do not contain, as intentional additives, any of the restricted materials including lead (see note below), mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBB), polybrominated diphenyls (PBDE), bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), butyl benzyl phthalate (BBP), dibutyl phthalate (DBP), and diisobutyl phthalate (DIBP). However, please note that articles containing greater than 0.1 % lead concentration are RoHS 3 compliant using exemption 6c.
 • Vini re më tej se Apogee Instruments nuk kryen në mënyrë specifike asnjë analizë mbi lëndët tona të para ose produktet përfundimtare për praninë e këtyre substancave, por ne mbështetemi në informacionin e dhënë nga furnizuesit tanë të materialeve.
 • Nënshkruar për dhe në emër të:
  • Apogee Instruments, shkurt 2022apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig23
  • Presidenti Bruce Bugbee
  • Apogee Instruments, Inc.

HYRJE

 • Radiation that drives photosynthesis is called photosynthetically active radiation (PAR) and is typically defined as total radiation across a range of 400 to 700 nm. PAR is almost universally quantified as photosynthetic photon flux density (PPFD) in units of micromoles per square meter per second (µmol m-2 s-1, equal to microEinsteins per square meter per second) summed from 400 to 700 nm (total number of photons from 400 to 700 nm). However, ultraviolet and far red photons outside the defined PAR range of 400-700 nm can also contribute to photosynthesis and influence plant responses (e.g., flowering).
 • Sensorët që matin PPFD shpesh quhen sensorë kuantikë për shkak të natyrës së kuantizuar të rrezatimit. Një kuant i referohet sasisë minimale të rrezatimit, një foton, i përfshirë në ndërveprimet fizike (p.sh., përthithja nga pigmentet fotosintetike). Me fjalë të tjera, një foton është një kuant i vetëm rrezatimi. Sensorët që funksionojnë si sensorë kuantikë tradicionalë, por që matin një gamë më të gjerë të gjatësive të valëve, mund të mendohen si një sensor kuantik me 'gamë të zgjeruar'.
 • Aplikimet tipike të sensorëve kuantikë tradicionalë përfshijnë matjen hyrëse të PPFD mbi tendat e bimëve në mjedise të jashtme ose në serra dhe dhomat e rritjes, dhe matjen e reflektuar ose nën tendë (të transmetuar) PPFD në të njëjtat mjedise. Sensori PFD me rreze të zgjeruar të detajuar në këtë manual përdor një detektor që është i ndjeshëm ndaj rrezatimit deri në rreth 1100 nm, shumë përtej gamës së gjatësive të valëve që ndikojnë në fotosintezën dhe përgjigjet e bimëve. Kjo do të thotë se ky sensor i veçantë duhet të përdoret vetëm për matjet e densitetit të fluksit të fotonit nën LED.
 • Apogee Instruments MQ-620 meters consist of a handheld meter and a dedicated sensor that is connected by cable to an anodized aluminum housing. SQ-600 series Extended Range PFD Sensors consist of a cast acrylic diffuser (filter), photodiode, signal processing circuitry mounted in an anodized aluminum housing, and are potted solid with no internal air space. MQ series extended range PFD meters provide a real-time PFD reading on the LCD display, that determine the radiation incident on a planar surface (does not have to be horizontal), where the radiation emanates from all angles of a hemisphere. MQ series quantum meters include manual and automatic data logging features for making spot-check measurements.

SENSOR MODEL

Matësit kuantikë të serisë Apogee MQ të mbuluar në këtë manual janë të pavarur dhe vijnë të kompletuar me njehsor dhe sensor dore.

apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig2

A sensor’s model number and serial number are located on a label on the backside of the handheld meter.

TË DHËNAT

MQ-620
Pasiguria e kalibrimit ± 5 % (shih gjurmueshmërinë e kalibrimit më poshtë)
Gama Matja 0 deri në 4000 μmol m-2 s-1
Matje

Ripërsëritshmëria

Më pak se 0.5%
Drift afatgjatë

(Jo-stabilitet)

Më pak se 2% në vit
Non-Lineariteti Më pak se 1 % (deri në 4000 μmol m-2 s-1)
Përgjigje Time Më pak se 1 ms
Fusha e View 180 °
Diapazoni Spektral 340 deri në 1040 nm ± 5 nm (gjatësi valore ku përgjigja është më e madhe se 50 %; shih spektrin

Përgjigja më poshtë)

Drejtuese (kosinus)

Përgjigje

± 2 % në këndin e zenitit 45°, ± 5 % në këndin zenitor 75° (shih përgjigjen e drejtimit më poshtë)
Gabim Azimuth Më pak se 0.5%
Gabim i animit Më pak se 0.5%
Reagimi ndaj temperaturës -0.11 ± 0.04 % për C
Pasiguria në totalin ditor Më pak se 5%
Strehim Trup alumini të anodizuar me difuzor akrilik
IP Rating IP68
Mjedisi operativ -40 deri në 70 C; Lagështia relative nga 0 deri në 100%; mund të zhytet në ujë deri në thellësi 30 m
Përmasat e njehsorit 126 mm gjatësi, 70 mm gjerësi, 24 mm lartësi
Dimensionet e sensorit Diametri 30.5 mm, lartësia 37 mm
Masë 140 g (me 5 m tela plumbi)
kabllo 2 m tela me dy përçues, të mbrojtur, me palë të përdredhura; kabllo shtesë në dispozicion; Xhaketë TPR
garanci 4 vjet kundër defekteve në materiale dhe punim

Gjurmueshmëria e kalibrimit
Matësit kuantikë të serisë Apogee MQ janë kalibruar përmes krahasimit krah për krah me mesataren e katër sensorëve kuantikë standardë të transferimit nën një referencë lamp. Sensorët kuantikë të referencës janë rikalibruar me një kuarc halogjen 200 Wamp të gjurmueshme në Institutin Kombëtar të Standardeve dhe Teknologjisë (NIST).

Përgjigje spektrale

apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig3

Mean spectral response measurements of six replicate Apogee MQ-600 series Extended Range PFD Sensors. Spectral response measurements were made at 10 nm increments across a wavelength range of 300 to 1100 nm in a monochromator with an attached electric light source. Measured spectral data from each PFD sensor were normalized by the measured spectral response of the monochromator/electric light combination, which was measured with a spectroradiometer.

Përgjigja e kosinusit

apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig4

Directional, or cosine, response is defined as the measurement error at a specific angle of radiation incidence. Error for Apogee MQ-600 series Extended Range PFD Sensor is approximately ± 2 % and ± 5 % at solar zenith angles of 45° and 75°, respectively.

VENDOSJA DHE INSTALIMI

 • Apogee MQ series quantum meters are designed for spot-check measurements, and calculation of daily light integral (DLI; total number of photons incident on a planar surface over the course of a day) through the built-in logging feature. To accurately measure PFD incident on a horizontal surface, the sensor must be level. For this purpose, each MQ model comes with a different option for mounting the sensor to a horizontal plane.apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig5
 • Pllaka niveluese AL-100 rekomandohet për përdorim me MQ-620 (pllaka niveluese AL-100 në foto). Për të lehtësuar montimin në një krah kryq, rekomandohet kllapa e montimit AL-120.
 • Aksesori AM-310 Sensor Wand përfshin një pajisje montimi në fund të një shufre teleskopike të zgjatur (deri në 33 inç/84 cm). Shkopi nuk është i përshtatshëm për mjedise të lagështa; megjithatë, është i shkëlqyeshëm për serrat dhe dhomat e rritjes. Aftësia e tij për t'u tërhequr në një madhësi më të vogël e bën gjithashtu ideal për përdorim në udhëtime.apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig6
 • Aksesori AM-320 AM-40 me sensor zhytës në ujë të kripur përfshin një pajisje montimi në fund të një shkopi me tekstil me fije qelqi të segmentuar XNUMX inç dhe është i përshtatshëm për përdorim në ujë të kripur. Shkopi lejon përdoruesin të vendosë sensorin në zona të vështira për t'u arritur si akuariumet.apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig7
  SHËNIM: The handheld meter portion of the instrument is not waterproof. Do not get the meter wet or leave the meter in high humidity environments for prolonged periods of time. Doing so can lead to corrosion that could void the warranty.

INSTALIMI DHE Zëvendësimi i Baterisë

INSTALIMI I BATERIS

 • Përdorni një kaçavidë me kokë Phillips për të hequr vidën nga mbulesa e baterisë. Hiqeni mbulesën e baterisë duke e ngritur pak dhe duke rrëshqitur skajin e jashtëm të kapakut larg matësit.
 • Për të fuqizuar njehsorin, rrëshqisni baterinë e përfshirë (CR2320) në mbajtësen e baterisë, pasi të keni hequr derën e baterisë nga paneli i pasmë i njehsorit.apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig8
 • Ana pozitive (e caktuar me shenjën "+") duhet të jetë e kthyer nga bordi i qarkut të njehsorit.
  SHËNIM: The battery cradle can be damaged by using an incorrectly sized battery. If the battery cradle is damaged, the circuit board will need to be replaced and the warranty will be void. To avoid this costly problem, use only a CR2320 battery.

HEQJA E BATERISY

 • Shtypni baterinë me një kaçavidë ose objekt të ngjashëm. Lëvizni baterinë jashtë.apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig9
 • Nëse bateria është e vështirë për t'u lëvizur, kthejeni njehsorin në anën e tij në mënyrë që vrima e baterisë të jetë e kthyer nga poshtë dhe prekni njehsorin poshtë në një pëllëmbë të hapur për të hequr baterinë mjaftueshëm në mënyrë që të mund të hiqet me gishtin e madh për të rrëshqitur bateria jashtë mbajtësit të baterisë.

OPERACIONI DHE MATJA

Matësit kuantikë të serisë MQ janë projektuar me një ndërfaqe miqësore për përdoruesit që lejon matje të shpejta dhe të lehta.

 • apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig10 Shtypni butonin e energjisë për të aktivizuar ekranin LCD. Pas dy minutash mos-aktiviteti, njehsori do të kthehet në modalitetin e fjetjes dhe ekrani do të fiket për të kursyer jetëgjatësinë e baterisë.
 • apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig11 Shtypni butonin e modalitetit për të hyrë në menynë kryesore, ku janë zgjedhur regjistrimet manuale ose automatike dhe ku mund të rivendoset njehsori.
 • apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig12 Shtypni sampbutonin le për të regjistruar një lexim gjatë marrjes së matjeve manuale.
 • apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig13 Shtypni butonin lart për të bërë zgjedhje në menynë kryesore. Ky buton përdoret gjithashtu për të view dhe lëvizni nëpër matjet e regjistruara në ekranin LCD.
 • apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig14 Shtypni butonin poshtë për të bërë zgjedhje në menynë kryesore. Ky buton përdoret gjithashtu për të view dhe lëvizni nëpër matjet e regjistruara në ekranin LCD.
 • Ekrani LCD përbëhet nga numri i përgjithshëm i matjeve të regjistruara në këndin e sipërm djathtas, nga vlera e PPFD në kohë reale në qendër dhe nga opsionet e zgjedhura të menysë përgjatë pjesës së poshtme.apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig15
 • Regjistrimi: Për të zgjedhur midis regjistrimit manual ose automatik, shtypni një herë butonin e modalitetit dhe përdorni butonat lart/poshtë për të bërë zgjedhjen e duhur (SMPL ose LOG). Pasi modaliteti i dëshiruar të pulsojë, shtypni butonin e modalitetit edhe dy herë për të dalë nga menyja. Kur jeni në modalitetin SMPL shtypni sample button to record up to 99 manual measurements (a counter in the upper right hand corner of the LCD display indicates the total number of saved measurements). When in LOG mode the meter will power on/off to make a measurement every 30 seconds. Every 30 minutes the meter will average the sixty 30 second measurements and record the averaged value to memory. The meter can store up to 99 averages and will start to overwrite the oldest measurement once there are 99 measurements. Every 48 averaged measurements (making a 24-hour period), the meter will also store an integrated daily total in moles per meter squared per day (mol m-2 d-1).
 • Reset: Për të rivendosur njehsorin, në modalitetin SMPL ose LOG, shtypni butonin e modalitetit tre herë (RUN duhet të pulsojë), më pas ndërsa shtypni butonin poshtë, shtypni butonin e modalitetit një herë. Kjo do të fshijë të gjitha matjet e ruajtura në memorie, por vetëm për modalitetin e zgjedhur. Kjo do të thotë, kryerja e një rivendosjeje kur është në modalitetin SMPL do të fshijë vetëm matjet manuale dhe kryerja e një rivendosjeje kur është në modalitetin LOG do të fshijë vetëm matjet automatike.
 • Review/Shkarko të dhënat: Secila nga matjet e regjistruara në modalitetin SMPL ose LOG mund të ribëhetviewnë ekranin LCD duke shtypur butonat lart/poshtë. Për të dalë dhe për t'u kthyer te leximet në kohë reale, shtypni sampbutonin le. Vini re se vlerat totale ditore të integruara nuk janë të aksesueshme përmes LCD dhe mund të jenë vetëm viewed duke shkarkuar në një kompjuter.
 • Shkarkimi i matjeve të ruajtura do të kërkojë kabllon dhe softuerin e komunikimit AC-100 (shitet veçmas). Matësi nxjerr të dhëna duke përdorur protokollin UART dhe kërkon që AC-100 të konvertohet nga UART në USB, kështu që kabllot standarde USB nuk do të funksionojnë. Udhëzimet e konfigurimit dhe softueri mund të shkarkohen nga Apogee webfaqe (http://www.apogeeinstruments.com/ac-100-communcation-cable/).apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig16

Faktori i korrigjimit të efektit të zhytjes

 • When a radiation sensor is submerged in water, more of the incident radiation is backscattered out of the diffuser than when the sensor is in air (Smith, 1969; Tyler and Smith, 1970). This phenomenon is caused by the difference in the refractive index for air (1.00) and water (1.33) and is called the immersion effect. Without correction for the immersion effect, radiation sensors calibrated in air can only provide relative values underwater (Smith, 1969; Tyler and Smith, 1970). Immersion effect correction factors can be derived by making measurements in air and at multiple water depths at a constant distance from a lamp në një mjedis të kontrolluar laboratorik.
 • Apogee MQ-620 series ePFD sensors have an immersion effect correction factor of 1.25. This correction factor should be multiplied by PPFD measurements made underwater to yield accurate PPFD.
  SHËNIM: The handheld meter portion of the instrument is not waterproof. Do not get the meter wet or leave the meter in high humidity environments for prolonged periods of time. Doing so can lead to corrosion that could void the warranty.
 • Informacione të mëtejshme mbi matjet nënujore dhe efektin e zhytjes mund të gjenden në Apogee webfaqe (http://www.apogeeinstruments.com/underwater-par-measurements/).
 • Smith, RC, 1969. Një kolektor nënujor i rrezatimit spektral. Journal of Marine Research 27:341-351.
 • Tyler, JE, dhe RC Smith, 1970. Matjet e rrezatimit spektral nën ujë. Gordon dhe Breach, Nju Jork, Nju Jork. 103 faqe

Softueri APOGEE AMS

 • Shkarkimi i të dhënave në një kompjuter kërkon kabllon e komunikimit AC-100 dhe softuerin falas ApogeeAMS. Matësi nxjerr të dhëna duke përdorur protokollin UART dhe kërkon që AC-100 të konvertohet nga UART në USB, kështu që kabllot standarde USB nuk do të funksionojnë.
 • Versioni më i fundit i softuerit ApogeeAMS mund të shkarkohet në http://www.apogeeinstruments.com/downloads/.
 • Kur softueri ApogeeAMS hapet për herë të parë, ai do të shfaqë një ekran bosh derisa të vendoset komunikimi me njehsorin. Nëse klikoni "Hap Portin" do të thotë "lidhja dështoi".apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig17
 • Për të vendosur komunikim, sigurohuni që njehsori të jetë i lidhur në kompjuterin tuaj duke përdorur kabllon e komunikimit AC-100. Për t'u lidhur, klikoni butonin e menusë rënëse dhe do të shfaqen opsionet "COM#". Për më shumë detaje se si të kuptoni se cili COM është i duhuri, shikoni videon tonë.apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig18
 • Kur të jeni lidhur me COM# të saktë, softueri do të thotë "Connected".
  Klikoni "Sample Data” për të view shpëtoi sample lexime.apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig19
 • “Daily Totals” shows all the saved Daily Light Integral (DLI) totals per day.apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig20
 • Klikoni "30 Min Mesatarisht" për të parë mesataret 99, 30 minuta të njehsorit.apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig21
 • Për të analizuar të dhënat, klikoni në "File" dhe "Ruaj si" për të ruajtur të dhënat si .csv file.
  Or you can highlight the numbers, copy, and paste them into a blank Excel spreadsheet. Data will need to be comma delimited.apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig22

MAINTENANCE AND RE CALIBRATION

 • Lagështia ose mbeturinat në shpërndarës janë një shkak i zakonshëm i leximeve të ulëta. Sensori ka një shpërndarës me kupolë dhe një strehë për vetë-pastrim të përmirësuar nga reshjet, por materialet mund të grumbullohen në difuzor (p.sh. pluhuri gjatë periudhave të reshjeve të pakta, depozitat e kripës nga avullimi i spërkatjes së detit ose ujit të ujitjes me spërkatës) dhe pjesërisht të bllokojnë optikën rrugë. Pluhuri ose depozitat organike hiqen më së miri duke përdorur ujë ose pastrues dritaresh dhe një leckë të butë ose shtupë pambuku. Depozitat e kripës duhet të shpërndahen me uthull dhe të hiqen me një leckë të butë ose shtupë pambuku. Asnjëherë mos përdorni një material gërryes ose pastrues në difuzor.
 • Although Apogee sensors are very stable, nominal accuracy drift is normal for all research-grade sensors. To ensure maximum accuracy, we generally recommend sensors are sent in for re calibration every two years, although you can often wait longer according to your particular tolerances.

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE DHE MBËSHTETJA E KLIENTIT

 • Verifikoni funksionalitetin
  Shtypja e butonit të energjisë duhet të aktivizojë LCD-në dhe të sigurojë një lexim PPFD në kohë reale. Drejtojeni kokën e sensorit drejt një burimi drite dhe verifikoni përgjigjen e leximit të PPFD. Rritni dhe ulni distancën nga sensori në burimin e dritës për të verifikuar që leximi ndryshon proporcionalisht (ulja e PPFD me rritjen e distancës dhe rritja e PPFD me uljen e distancës). Bllokimi i të gjithë rrezatimit nga sensori duhet të detyrojë leximin e PPFD në zero.
 • Jeta bateri
  • Kur njehsori mirëmbahet siç duhet, bateria me qeli në monedhë (CR2320) duhet të zgjasë për shumë muaj, edhe pas përdorimit të vazhdueshëm. Treguesi i baterisë së ulët do të shfaqet në këndin e sipërm të majtë të ekranit LCD kur bateria voltage bie nën 2.8 V DC. Matësi do të vazhdojë të funksionojë si duhet për ca kohë, por pasi bateria të shkarkohet, butonat nuk do të përgjigjen më dhe çdo matje e regjistruar do të humbasë.
  • Shtypja e butonit të energjisë për të fikur matësin do ta vendosë atë në modalitetin e fjetjes, ku ka ende një sasi të vogël tërheqjeje aktuale. Kjo është e nevojshme për të ruajtur matjet e regjistruara në memorie. Prandaj, rekomandohet të hiqni baterinë kur e ruani njehsorin për shumë muaj në të njëjtën kohë, për të ruajtur jetëgjatësinë e baterisë.
 • Gabim me bateri të ulët pas zëvendësimit të baterisë
  Një rivendosje kryesore zakonisht do ta korrigjojë këtë gabim, ju lutemi shikoni seksionin e rivendosjes kryesore për detaje dhe kujdes. Nëse një rivendosje kryesore nuk e heq treguesin e baterisë së ulët, ju lutemi kontrolloni dy herë që voltage e baterisë tuaj të re është mbi 2.8 V, ky është pragu që treguesi të ndizet.
 • Rivendos Masterin
  • Nëse një njehsor ndonjëherë nuk reagon ose ka anomali, si p.sh. një tregues i ulët i baterisë edhe pas zëvendësimit të baterisë së vjetër, mund të kryhet një rivendosje kryesore që mund të korrigjojë problemin. Vini re se një rivendosje kryesore do të fshijë të gjitha matjet e regjistruara nga memoria.
  • Hapi 1: shtypni butonin e ndezjes në mënyrë që ekrani LCD të aktivizohet.
  • Hapi 2: Rrëshqitni baterinë nga mbajtësi, gjë që do të bëjë që ekrani LCD të zbehet.
  • Hapi 3: Pas disa sekondash, rrëshqisni baterinë përsëri në mbajtëse.
  • Ekrani LCD do të pulsojë të gjitha segmentet dhe më pas do të shfaqë një numër rishikimi (p.sh. "R1.0"). Kjo tregon se është kryer rivendosja kryesore dhe ekrani duhet të kthehet në normalitet.
 • Kodet dhe rregullimet e gabimeve
  • Kodet e gabimit do të shfaqen në vend të leximit në kohë reale në ekranin LCD dhe do të vazhdojnë të pulsojnë derisa problemi të korrigjohet. Kontaktoni Apogee nëse rregullimet e mëposhtme nuk e ndreqin problemin.
  • Gabim 1: bateri voltage jashtë rrezes. Rregullim: zëvendësoni baterinë CR2320 dhe kryeni rivendosjen kryesore.
  • Gabim 2: sensor vëlltage jashtë rrezes. Rregullim: kryeni rivendosjen kryesore.
  • Gabim 3: jo i kalibruar. Rregullim: kryeni rivendosjen kryesore.
  • Gabim 4: CPU voltage nën minimumin. Rregullim: zëvendësoni baterinë CR2320 dhe kryeni rivendosjen kryesore.
 • Modifikimi i gjatësisë së kabllit
  Megjithëse është e mundur të lidhni kabllo shtesë me sensorin e veçantë të modelit të duhur MQ, vini re se telat e kabllove janë ngjitur drejtpërdrejt në tabelën e qarkut të njehsorit. Duhet pasur kujdes për të hequr panelin e pasmë të njehsorit për të hyrë në tabelë dhe për të bashkuar kabllon shtesë, përndryshe do të duhet të bëhen dy bashkime midis matësit dhe kokës së sensorit. Shih Apogee webfaqe për detaje të mëtejshme se si të zgjasni gjatësinë e kabllos së sensorit: (http://www.apogeeinstruments.com/how-to-make-a-weatherproof-cable-splice/).

POLITIKA KTHIMI DHE GARANCI

POLITIKA E KTHIMIT
Apogee Instruments do të pranojë kthime brenda 30 ditëve nga blerja për sa kohë që produkti është në gjendje të re (që do të përcaktohet nga Apogee). Kthimet i nënshtrohen një tarife 10% të rimbushjes.

POLITIKA E GARANCS
 • Çfarë është e mbuluar
  • Të gjitha produktet e prodhuara nga Apogee Instruments garantohen të jenë pa defekte në materiale dhe mjeshtëri për një periudhë prej katër (4) vjetësh nga data e dërgesës nga fabrika jonë. Për t'u marrë në konsideratë për mbulimin e garancisë, një artikull duhet të vlerësohet nga Apogee.
  • Produktet që nuk prodhohen nga Apogee (spektroradiometrat, matësat e përmbajtjes së klorofilit, sondat EE08-SS) mbulohen për një periudhë prej një (1) viti.
 • Çfarë nuk është e mbuluar
  • Klienti është përgjegjës për të gjitha kostot që lidhen me heqjen, riinstalimin dhe dërgimin e artikujve të dyshuar të garancisë në fabrikën tonë.
  • Garancia nuk mbulon pajisjet që janë dëmtuar për shkak të kushteve të mëposhtme:
   1. Improper installation, use, or abuse.
   2. Funksionimi i instrumentit jashtë gamës së tij të specifikuar të funksionimit.
   3. Dukuritë natyrore si rrufeja, zjarri etj.
   4. Modifikimi i paautorizuar.
   5. Riparim i gabuar ose i paautorizuar.
    Please note that nominal accuracy drift is normal over time. Routine re calibration of sensors/meters is considered part of proper maintenance and is not covered under warranty.
 • Kush është i mbuluar
  Kjo garanci mbulon blerësin origjinal të produktit ose palën tjetër që mund ta zotërojë atë gjatë periudhës së garancisë.
 • Çfarë do të bëjë Apogee
  Pa pagesë Apogee do të:
  1. Ose riparoni ose zëvendësoni (sipas gjykimit tonë) artikullin nën garanci.
  2. Dërgoni artikullin përsëri te klienti nga transportuesi i zgjedhjes sonë.
   Metodat e ndryshme ose të përshpejtuara të transportit do të jenë në kurriz të klientit.
 • Si të ktheni një artikull
  1. Ju lutemi, mos dërgoni asnjë produkt në Apogee Instruments derisa të keni marrë një numër të Autorizimit të Mallrave për Kthim (RMA) nga departamenti ynë i mbështetjes teknike duke paraqitur një formular RMA në internet në
   www.apogeeinstruments.com/tech-support-recalibration-repairs/. Ne do të përdorim numrin tuaj RMA për gjurmimin e artikullit të shërbimit. Telefononi (435) 245-8012 ose email [email mbrojtur] me pyetje.
  2. For warranty evaluations, send all RMA sensors and meters back in the following condition: Clean the sensor’s exterior and cord. Do not modify the sensors or wires, including splicing, cutting wire leads, etc. If a connector has been attached to the cable end, please include the mating connector – otherwise the sensor connector will be removed in order to complete the repair/re calibration.
   Shënim: Kur dërgoni sensorë për kalibrim rutinë që kanë lidhësit standardë prej çeliku inoks të Apogee, ju duhet vetëm ta dërgoni sensorin me seksionin 30 cm të kabllit dhe gjysmën e lidhësit. Ne kemi lidhës të çiftëzimit në fabrikën tonë që mund të përdoren për kalibrimin e sensorit.
  3.  Ju lutemi shkruani numrin RMA në pjesën e jashtme të kontejnerit të transportit.
  4. Return the item with freight per-paid and fully insured to our factory address shown below. We are not responsible for any costs associated with the transportation of products across international borders.
   • Apogee Instruments, Inc.
   • 721 West 1800 North Logan, UT
   • 84321, SHBA
  5. Pas marrjes, Apogee Instruments do të përcaktojë shkakun e dështimit. Nëse rezulton se produkti është me defekt për sa i përket funksionimit sipas specifikimeve të publikuara për shkak të dështimit të materialeve të produktit ose mjeshtërisë, Apogee Instruments do t'i riparojë ose zëvendësojë artikujt pa pagesë. Nëse përcaktohet se produkti juaj nuk mbulohet nga garancia, do të informoheni dhe do t'ju jepet një kosto e vlerësuar e riparimit/zëvendësimit.

PRODUKTET PËRtej PERIUDHËS SË GARANCISË
Për probleme me sensorët përtej periudhës së garancisë, ju lutemi kontaktoni Apogee në [email mbrojtur] për të diskutuar opsionet e riparimit ose zëvendësimit.

KUSHTET TJERA

 • Korrigjimi i disponueshëm i defekteve sipas kësaj garancie është për riparimin ose zëvendësimin e produktit origjinal dhe Apogee Instruments nuk është përgjegjëse për ndonjë dëmtim të drejtpërdrejtë, të tërthortë, të rastësishëm ose pasues, duke përfshirë, por pa u kufizuar në humbjen e të ardhurave, humbjen e të ardhurave, humbja e fitimit, humbja e të dhënave, humbja e pagave, humbja e kohës, humbja e shitjeve, akumulimi i borxheve ose shpenzimeve, dëmtimi i pronës personale, ose lëndimi i ndonjë personi ose çdo lloj dëmtimi ose humbjeje tjetër.
 • Kjo garanci e kufizuar dhe çdo mosmarrëveshje që lind nga ose në lidhje me këtë garanci të kufizuar ("Mosmarrëveshjet") do të rregullohet nga ligjet e Shtetit të Utah, SHBA, duke përjashtuar konfliktet e parimeve të ligjit dhe duke përjashtuar Konventën për Shitjen Ndërkombëtare të Mallrave . Gjykatat e vendosura në shtetin e Utah, SHBA, do të kenë juridiksion ekskluziv mbi çdo mosmarrëveshje.
 • Kjo garanci e kufizuar ju jep të drejta specifike ligjore dhe mund të keni gjithashtu të drejta të tjera, të cilat ndryshojnë nga shteti në shtet dhe juridiksioni në juridiksion, dhe të cilat nuk do të preken nga kjo garanci e kufizuar. Kjo garanci shtrihet vetëm për ju dhe nuk mund të transferohet apo caktohet. Nëse ndonjë dispozitë e kësaj garancie të kufizuar është e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, ajo dispozitë do të konsiderohet e ndashme dhe nuk do të ndikojë në asnjë dispozitë të mbetur. Në rast të ndonjë mospërputhjeje ndërmjet versioneve angleze dhe versioneve të tjera të kësaj garancie të kufizuar, versioni në anglisht do të mbizotërojë.
 • Kjo garanci nuk mund të ndryshohet, supozohet ose ndryshohet nga ndonjë person ose marrëveshje tjetër

RRETH KOMPANISE

 • APOGEE INSTRUMENTS, INC.
 • 721 WEST 1800 NORTH, LOGAN, UTAH 84321,
 • USA TEL: (435) 792-4700
 • FAX: (435) 787-8268
 • WEB: APOGEEINSTRUMENTS.COM
 • E drejta e autorit © 2022 Apogee Instruments, Inc.

Dokumentet / Burimet

apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter [pdf] Manuali i pronarit
MQ-620 Quantum Meter, MQ-620, Quantum Meter

Referencat

Lini një koment

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet.