LOGO LGMANUALI I PRONARIT
Remote magjike

Ju lutemi lexoni me kujdes këtë manual para se të përdorni telekomandën tuaj dhe mbajeni atë për referencë në të ardhmen.
Përmbajtja në këtë manual mund të ndryshohet pa njoftim paraprak për shkak të përmirësimit të funksioneve të produktit.
GJ21GC
www.lg.com
E drejta e autorit © 2021 LG Electronics Inc.
Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Telekomanda LG MR21GC Magjike -Qr

https://www.lg.com/global/ajax/common_manual

Telekomanda LG MR21GC Magjike -sn
www.lg.com
Të drejtat e autorit © 2021 LG Electronics Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

aksesorë

 • Bateri magjike në distancë dhe alkaline (AA)
 • Manuali i pronarit

Instalimi i baterive

 • Shtypni pjesën e sipërme të kapakut të baterisë, rrëshqiteni prapa dhe ngrini kapakun siç tregohet më poshtë.
 • Për të zëvendësuar bateritë, hapni kapakun e baterisë, zëvendësoni bateritë alkaline (1.5 V, AA) që përputhen + - përfundon në etiketën brenda ndarjes dhe mbyllni kapakun e baterisë. Sigurohuni që ta drejtoni telekomandën te sensori i telekomandës në televizor.
 • Për të hequr bateritë, kryeni veprimet e instalimit në të kundërt. Mos i përzieni bateritë e vjetra ose të përdorura me ato të reja. Mbyllni kapakun në mënyrë të sigurt.
 • Mosrespektimi i polarizimeve të sakta të baterisë mund të shkaktojë baterinë të shpërthejë ose të rrjedhë, duke rezultuar në zjarr, dëmtime personale ose ndotje të ambientit.
 • Hapni kapakun e baterisë për të gjetur etiketën.

Telekomanda LG MR21GC Magjike -Instalimi i baterive

Regjistrohuni/Çregjistroni telekomandën Magjike

 • Ndizni televizorin dhe shtypniRrotëRrota (në rregull) në telekomandën Magjike për regjistrim.
 • Shtypni dhe mbani shtypur Fillimi(Shtëpi) button dhe prapa(prapa) butonin së bashku për më shumë se 5 sekonda për të shkëputur telekomandën Magjike.
 • Shtypni dhe mbani shtypurFillimi Butoni (Home) dhe P. Cilësimet(P. Cilësimet) butonin së bashku për më shumë se 5 sekonda për të shkëputur dhe ri-regjistruar Telekomandën Magjike në të njëjtën kohë.

Përshkrimi në distancë

Telekomandë Magjike LG MR21GC -Telekomandë Fuqija(Fuqija) Ndez ose fik televizorin.
Butonat me numra Fut numrat.
9 ** Hyr te [Ndihma e Shpejtë].
-(Dash) Fut një (DASH) midis numrave të tillë si 2-1 dhe 2-2.
Hyrjet Qaset në listën e kanaleve ose programeve të ruajtura.
udhëheq Ka qasje në [Guide]
Qasje e shpejtë ** Qaset në [Ndrysho Qasjen e Shpejtë].
[Redakto Qasjen e Shpejtë] është një veçori që ju lejon të futni një aplikacion të caktuar ose TV drejtpërdrejt drejtpërdrejt duke shtypur dhe mbajtur butonat e numrave.
...(Më shumë veprime) Shfaq më shumë funksione të telekomandës.
AD/SAP **
Funksioni i përshkrimeve video/audio do të aktivizohet. (Në varësi të vendit) SAP (Programi sekondar audio) gjithashtu mund të aktivizohet duke shtypur butonin... buton. (Në varësi të vendit)
+-(vëllim) Rregullon nivelin e volumit.
Hesht) (Memec) Mbyll të gjithë tingujt.
Hesht 1(Memec) Qaset në menunë [Accessibility].
(Ch/P) Lëvizni nëpër kanalet ose programet e ruajtura.
Fillimi (Fillimi) Qaset në menunë Home.
Shtëpi 1 (Fillimi) Nis aplikacionet e fundit të përdorura.
Zë(Njohja e zërit) Kërkohet një lidhje rrjeti për të përdorur funksionin e njohjes së zërit.
Kontrolloni për përmbajtjen e rekomanduar. (Disa shërbime të rekomanduara mund të mos jenë të disponueshme në disa vende.)
Zëri 1(Njohja e zërit) Flisni ndërsa shtypni dhe mbani butonin për të përdorur veçorinë e njohjes së zërit.

**Për të përdorur butonin, shtypni dhe mbajeni për më shumë se 1 sekondë.

të dhëna(të dhëna) Ndryshon burimin hyrës.
Hyrja 10(të dhëna) Qaset në [Pulti i Shtëpisë].
Rrotë Rrota (në rregull) Shtypni qendrën e RrotëRrota (në rregull) butonin për të zgjedhur një menu.
Mund të ndryshoni kanale ose programe duke përdorur
Rrotë** Rrota (në rregull) buton. Rrota (OK) Hyni në [Magic Explorer]. Mund të ekzekutoni funksionin [Magic Explorer] kur ngjyra e treguesit ndryshon në vjollce. Nëse shikoni një program, shtypni dhe mbani shtypur treguesin në video. Kur përdorni [TV Guide], [Settings], [Sports Alert] ose [Art Gallery], shtypni dhe mbani shtypur tekstin.
up (lart / poshtë / majtas / djathtas)
Shtypni butonin lart, poshtë, majtas ose djathtas për të lëvizur në meny.
Nëse shtypni upbutonat ndërsa treguesi është në përdorim, treguesi do të zhduket nga ekrani dhe telekomanda Magjike do të funksionojë si një telekomandë e përgjithshme.
Për të shfaqur përsëri treguesin në ekran, shkundni Telekomandën Magjike majtas dhe djathtas.
prapa(prapa) Kthehet në ekranin e mëparshëm.
Kthehu 1 (prapa) Pastron shfaqjet në ekran dhe kthehet në hyrjen e fundit viewing.
P. Cilësimet(P. Cilësimet) Qaset në Cilësimet e Shpejta.
P. Cilësimet 1(P. Cilësimet) Shfaq menynë [Të gjitha cilësimet].
disa menuKëto hyjnë në funksione të veçanta në disa menu.
Shkon : Drejton funksionin e regjistrimit. (Në varësi të vendit)
Butonat e Shërbimit të Transmetimit Lidhuni me Shërbimin e Transmetimit të Video.
? (User Guide) Qaset në [User Guide]. (Në varësi të vendit)
Pulti i shtëpisë(Pulti i shtëpisë) Qaset në [Pulti i Shtëpisë]. (Në varësi të vendit)
kanali i preferuarQaset në listën tuaj të preferuar të kanaleve. (Në varësi të vendit)
(Butonat e kontrollit(Butonat e kontrollit) Kontrollon përmbajtjen e mediave. (Në varësi të vendit)

 • Imazhi i telekomandës i treguar mund të ndryshojë nga produkti aktual.
 • Rendi i përshkrimit mund të ndryshojë nga produkti aktual.
 •  Disa butona dhe shërbime mund të mos ofrohen në varësi të modeleve ose rajoneve.

Lidhja e pajisjeve inteligjente duke përdorur NFC Tagxhenxhefil

Përdorimi i veçorisë NFC
NFC është një teknologji që përdor komunikimin në terren të afërt, duke ju lejuar të dërgoni dhe merrni me lehtësi informacion pa cilësime të veçanta.
Duke sjellë një pajisje të zgjuar pranë telekomandës të aktivizuar nga NFC, mund të instaloni aplikacionin LG ThinQ dhe ta lidhni pajisjen me televizorin.

 1. Aktivizo NFC në cilësimet e pajisjes inteligjente. Për të përdorur NFC me pajisjet Android, vendosni opsionin NFC për të aktivizuar 'leximin/shkrimin tags'në cilësimet e pajisjes inteligjente. Cilësimet e NFC mund të ndryshojnë në varësi të pajisjes.
 2. Sillni pajisjen inteligjente pranë NFC(NFC) në telekomandë. Distanca e kërkuar për NFC tagging është rreth 1 cm.
 3. Ndiqni udhëzimet për të instaluar aplikacionin LG ThinQ në pajisjen tuaj të zgjuar.
 4. Retaglidhja e pajisjes inteligjente në telekomandë ju lejon të përdorni me lehtësi veçori të ndryshme në televizorin e lidhur përmes aplikacionit LG ThinQ.

• Ky funksion është i disponueshëm vetëm për pajisjet inteligjente të aktivizuara nga NFC.
shënimshënim
• Ky funksion është i disponueshëm vetëm nëse telekomanda ka një logo NFC.

Masat paraprake për të marrë

 • Përdorni telekomandën brenda intervalit të caktuar (brenda 10 m).
  Mund të përjetoni dështime në komunikim kur përdorni pajisjen jashtë zonës së mbulimit ose nëse ka pengesa brenda zonës së mbulimit.
 • Mund të përjetoni dështime në komunikim në varësi të aksesorëve.
  Pajisjet si furra me mikrovalë dhe LAN pa tel funksionojnë në të njëjtën brez frekuence (2.4 GHz) si telekomanda Magjike. Kjo mund të shkaktojë dështime në komunikim.
 • Telekomanda Magjike mund të mos funksionojë siç duhet nëse një ruter wireless (AP) është brenda 0.2 m nga televizori. Ruteri juaj pa tel duhet të jetë më shumë se 0.2 m larg televizorit.
 • Mos i çmontoni ose ngrohni bateritë.
 • Mos e hidhni baterinë. Shmangni goditjet ekstreme të baterisë.
 • Mos i zhytni bateritë në ujë.
 • Kujdes: Rrezik zjarri ose shpërthimi nëse bateria zëvendësohet nga një lloj i pasaktë
 •  Hidhni siç duhet bateritë e përdorura.
 •  Futja e një baterie në mënyrë të gabuar mund të rezultojë në një shpërthim.

specifikimet

KATEGORITË DETAJE
Nr Model GJ21GC
Diapazoni i frekuencës 2.400 GHz në 2.4835 GHz
Fuqia e daljes (maks.) 8 dBm
kanal Kanalet 40
Burim të energjisë Përdoren AA 1.5 V, 2 bateri alkaline
Diapazoni i temperaturës operacionale 0 ° C deri 40 ° C

Televizorë LG të mbështetur

• TV 2021
– Z1/M1/G1/C1/B1/A1
– QNED9*/QNED8*/NANO9*/NANO8*/NANO7*
- UP8*/UP7*
(Ju lutemi verifikoni nëse TV Bluetooth është i disponueshëm)
* Jo të gjitha modelet e listuara mbështeten në të gjitha vendet.
* Modelet e listuara mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak.

LOGO LG

Dokumentet / Burimet

Telekomanda LG MR21GC Magjike [pdf] Manuali i pronarit
Telekomanda Magjike, MR21GC

Referencat

Join Conversation

3 Comments

 1. Çfarë ndodhi me lidhësin e pajisjes? Më duhet të lidh telekomandën me altoparlantët e kinemasë Bose që të mund të kontrolloj volumin me telekomandën time magjike.

Lini një koment

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet.