SERIES 3
50Q310BU
LED TV HITRI S TA RT VODNIK

 

NAVODILA ZA UPORABO
Prosimo, da pred uporabo naprave preberete ta navodila in jih shranite za nadaljnjo uporabo.

VARNOSTNI PODATKI

previdnost POZOR
TVEGANJE ELEKTRIČNEGA ŠOKA
NE ODPRI
opozorilo 4
Ikona električnega opozorila Bliskavica s simbolom puščice znotraj enakostraničnega trikotnika naj bi uporabnika opozorila na prisotnost neizoliranega nevarnegatage v izdelku ohišje, ki je lahko dovolj veliko, da predstavlja nevarnost električnega udara. opozorilo 2 Klicaj v enakostranični
trikotnik je namenjen opozarjanju uporabnika na
prisotnost pomembnih operativnih in
navodila za vzdrževanje (servisiranje) v
literatura, ki spremlja TV.

OPOZORILO: ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA POŽARA ALI STRUJA NE IZPOSTAVLJAJTE TE NAPRAVE DEŽU ALI VLAGI.
OPOZORILO: SPREMEMBE ALI SPREMEMBE, KI JIH NI IZRECNO ODOBRIL STRANKA, ODGOVORNA ZA SKLADNOST S PRAVILI FCC, se lahko izognejo pooblastilu UPORABNIKA ZA UPRAVLJANJE TE OPREME.

Varnostno opozorilo

Pred uporabo enote preberite ta priročnik.
NAMESTITEV

 • Enote ne postavljajte na nestabilen voziček, stojalo, stojalo, nosilec, mizo ali polico.
 • Enote ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in drugim virom toplote.
 • Ne ravnajte s tekočinami v bližini ali na enoti.
 • V enoto nikoli ne polijte kakršnih koli tekočin
 • Enote ne postavljajte v bližino naprav, ki ustvarjajo magnetna polja.
 • Na enoto ne postavljajte težkih predmetov.
  TEMPERATURE
 • Enote ne postavljajte blizu ali nad radiator ali grelnik.
 • Če vašo enoto nenadoma premaknete iz hladnega na toplo, izključite napajalni kabel za vsaj dve uri, da se vlaga, ki je morda nastala v enoti, popolnoma posuši.
  VLAGANJE
 • Stroja ne izpostavljajte dežju, damp ali postavite blizu vode.
 • Poskrbite za sušenje v zaprtih prostorih, ohladite.
  PREZRAČEVANJE
 • Prezračevalne odprtine naj bodo proste.
  OPOZORILO (Velja samo za modele nad 7 kg) Televizorja nikoli ne postavljajte na nestabilno mesto. Televizor lahko pade in povzroči resne telesne poškodbe ali smrt. Številnim poškodbam, zlasti otrokom, se je mogoče izogniti s preprostimi previdnostnimi ukrepi, kot so:
 • Uporaba omar ali stojal, ki jih priporoča proizvajalec televizorja.
 • Uporabljajte samo pohištvo, ki lahko varno podpira televizor.
 • Prepričajte se, da televizor ne previsi roba podpornega pohištva.
 • Televizorja ne postavljajte na visoko pohištvo (nprample, omare ali knjižne police), ne da bi tako pohištvo kot televizor pritrdili na ustrezno oporo.
 • Televizorja ne postavljajte na krpo ali druge materiale, ki se nahajajo med televizorjem in podpornim pohištvom.
 • Izobraževanje otrok o nevarnosti plezanja po pohištvu do televizorja ali njegovih naprav. Če je vaš obstoječi televizijski sprejemnik obdržan in premeščen, je treba uporabiti enake ugotovitve kot zgoraj.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

 1. Preberite ta navodila.
 2. Upoštevajte ta navodila.
 3. Upoštevajte vsa opozorila.
 4. Upoštevajte vsa navodila.
 5. Te naprave ne uporabljajte v bližini vode. Za nprample, ne uporabljajte v bližini kadi za pranje perila, v mokri kleti ali v bližini bazena ipd.
 6. Čistite samo s suho krpo.
 7. Ne blokirajte nobenih prezračevalnih odprtin. Namestite v skladu z navodili proizvajalca. Reže in odprtine na zadnji ali spodnji strani omarice so predvidene za prezračevanje, da se zagotovi zanesljivo delovanje televizorja in da se zaščiti pred pregrevanjem. Te odprtine ne smejo biti zamašene ali prekrite. Odprtin nikoli ne zamašite tako, da televizor postavite na posteljo, kavč, preprogo ali drugo podobno površino.
 8. Ne nameščajte v bližini virov toplote, kot so radiatorji, grelniki, peči ali drugi aparati (vključno ampvžigalniki), ki proizvajajo toploto.
 9. Ne premagajte varnostnega namena polariziranega ali ozemljitvenega vtiča. Polarizirani čep ima dva rezila, eden je širši od drugega. Ozemljitveni vtič ima dva rezila in tretji ozemljitveni rog. Za vašo varnost je na voljo široko rezilo ali tretji zobnik. Če priloženi vtič ne ustreza vaši vtičnici, se za zamenjavo zastarele vtičnice posvetujte z električarjem.
 10. Zaščitite napajalni kabel pred nagibanjem ali stiskanjem, zlasti na vtičih, ustreznih posodah in točki, kjer izstopajo iz naprave.
 11. Uporabljajte samo dodatke / dodatke, ki jih je določil proizvajalec.
 12. SimbolUporabljajte samo z vozičkom, stojalom, stojalom, nosilcem ali mizo, ki jih določi proizvajalec ali se prodajajo z napravo. Ko uporabljate voziček, bodite previdni pri premikanju kombinacije vozička/naprave, da se izognete poškodbam zaradi prevrnitve. Kombinacijo televizorja in vozička je treba premikati previdno. Hitra zaustavitev, pretirana sila in neravne površine lahko povzročijo, da se kombinacija televizorja in vozička prevrne.
 13. To napravo izključite med nevihtami ali če jo dlje časa ne uporabljate. Za dodatno zaščito tega TV-sprejemnika med nevihto ali ko ga dalj časa ne uporabljate, ga izključite iz zidne vtičnice in izključite antenski ali kabelski sistem. To bo preprečilo poškodbe televizorja zaradi strele in prenapetosti električnega voda.
 14. Vsa servisna dela se obrnite na usposobljeno servisno osebje. Servisiranje je potrebno, če je naprava na kakršen koli način poškodovana, na primer če je napajalni kabel ali vtič poškodovan, se je razlila tekočina ali so predmeti padli v napravo, je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi in ne deluje normalno ali pa je bil odstranjen.
 15. Ta televizor lahko upravljate samo z vrsto napajalnika, ki je navedena na nalepki s podatki. Če stranka ni prepričana o vrsti električnega napajanja v vašem domu, se posvetujte s svojim prodajalcem aparatov ali lokalnim podjetjem za električno energijo. Za napajanje iz baterije daljinskega upravljalnika televizorja glejte navodila za uporabo.
 16. Televizor ne sme biti izpostavljen kapljanju ali brizganju. Na TV sprejemnik ne postavljajte nobenih predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze.
 17. Nikoli ne potiskajte kakršnih koli predmetov v ta televizor skozi odprtine, saj se lahko dotaknejo nevarne voltage ali druge električne dele, ki lahko povzročijo požar ali električni udar. V televizor nikoli ne polijte nobene tekočine.
 18. Pred čiščenjem televizor izključite iz vtičnice. Ne uporabljajte tekočih ali aero čistil. Uporabi oglasamp krpo za čiščenje.
 19. Tega televizorja nikoli ne postavite blizu ali nad radiator ali vir toplote. Tega televizorja ne smete postaviti v vgrajeno namestitev, kot je knjižna polica ali stojalo, razen če je zagotovljeno ustrezno prezračevanje ali če se upoštevate navodila proizvajalca.
 20. Tega televizorja ne postavljajte na nestabilen voziček, stojalo, stojalo, nosilec ali mizo. Televizor lahko pade in povzroči hude poškodbe nekoga in resno škodo na napravi.
 21. Tega televizorja ne poskušajte servisirati sami, ker vas lahko odpiranje ali odstranjevanje pokrovov izpostavi nevarni visoki glasnostitage ali druge nevarnosti. Vse zaznave/zaledenitve prepustite kvalificiranemu servisnemu osebju.
 22. Prosimo, da pred remontom izvedete ukrepe za preprečevanje statične elektrike in zaščito plošče, preprečite poškodbe občutljivega elementa plošče in matične plošče, npr. IC itd.
 23. OPOZORILO: Da bi preprečili poškodbe, mora biti ta naprava varno pritrjena na tla / steno v skladu z navodili za namestitev.

PRIPRAVE NA VAŠ NOVI TV

Preverite dodatno opremo
Preverite dodatno opremo, ki je priložena vašemu televizorju. Preverite dodatno opremo, ki je priložena vašemu televizorju.

TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - zapakirano

Navodila za namestitev stojala
Televizor je pakiran s TV stojalom, ločenim od omarice. Če želite namestiti stojalo za TV, izvedite namestitev v skladu s spodnjimi navodili.

 1. Ploščo je mogoče zlahka opraskati, zato vas prosimo: Položite mehko krpo na mizo in televizor položite na krpo z licem navzdol.
  Opomba: Ko nameščate/odstranjujete stojalo, vedno najprej odklopite napajalni kabel.
 2. Vzemite bazo. Poravnajte luknje za vijake na podstavku in televizorju, nato pa vstavite vijake v luknje na podstavku in jih privijte.
  Opomba: Če želite zagotoviti, da je televizor stabilen, privijte vse vijake.
  TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - stojalo

Opomba: Slika samo za referenčne namene.

STENSKA MONTAŽA (ČE JE NA VOLJO)

VESA 200 x 200 mm Vijaki: M6x8mm, 4 kos

Opomba: Dolžina navedenega vijaka je le priporočila; Dejanska zahtevana dolžina se lahko razlikuje glede na vrsto uporabljenega stenskega nosilca.

TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - NA VOLJO

Opozorila

 1. Stenskega nosilca ne postavljajte sami. Za namestitev se obrnite na usposobljene strokovnjake.
 2. Televizorja ne smete namestiti na stene ali površine, ki imajo kot navpično več kot 10 stopinj. V nasprotnem primeru lahko televizor pade.
 3. Stene za montažo morajo imeti dovolj trdnosti, da prenesejo celotno težo televizorja. Za nprample, betonske stene in opeke so upravičeni. Nosilca ne postavljajte na mehke stene, kot so zemeljske stene in mavčne plošče.
 4. Če se med montažo uporabljajo nadomestni deli različnih specifikacij (kot so vijaki), se posvetujte s kvalificiranimi strokovnjaki, da se prepričate, ali so ti deli varni in učinkoviti.
 5. Preden pritrdite podstavek na steno, se prepričajte, da so luknje za sidra v skladu s pravili za namestitev. V nasprotnem primeru lahko pride do nekaterih možnih težav.
 6. Pod televizor ne postavljajte nobenega vira ogrevanja. Sicer pa lahko povzroči požar.
 7. Televizorja ne postavljajte v bližino ničesar, kar kaplja. Pretvorniki in visoka voltagTudi žice naj bodo daleč stran od naprave. Sicer pa lahko povzroči lezenje, električni udar ali slabo resonanco.
 8. Televizorja ne postavljajte na mesto, kjer lahko pride do trčenja ali tresljajev.
 9. Da se izognete nepričakovanemu padcu televizorja, po namestitvi ne pritiskajte na TV ali stenski nosilec.
 10. Pred namestitvijo ne pozabite izključiti televizorja. Karkoli trdega ali ostrega hranite stran od plošče zaslona, ​​da preprečite odrgnine.
 11. Če je treba po namestitvi omaro premakniti, se obrnite na usposobljene strokovnjake.

RAZLAGA TV JACKS

TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - Vtičnice

SCART: Povežite se za sprejem signala iz vaše antene ali kabla prek koaksialnega kabla.
RF(T2/S2): Povežite se za sprejem signala iz vaše antene ali kabla prek koaksialnega kabla.
HDMI: (visokoločljivostni multimedijski vmesnik) Zagotavlja nestisnjeno digitalno povezavo.
COAX: Digitalni TV izhod zvoka.
CI: Čitalnik kartic CI.
MINI AV: Priključite avdio/video izhodni priključek DVD-ja ali videorekorderja.
MINI YPbPr: Priključite izhodni priključek YPbPr DVD-ja ali videorekorderja.
USB: Priključite napravo USB, kot je bliskovni disk, za dostop do funkcije TV-predstavnosti.
SLUŠALKA: Priključite 3.5 mm slušalke za osebni zvok.

STRANSKA TIPKOVNICA IN PREDNJA PLOŠČA

TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - PLOŠČA

 1. MOČ ( Robotski sesalnik AiRROBO P10 - ikona) /V REDU: V izklopljenem načinu s kratkim pritiskom vklopite televizor. V načinu vklopa s kratkim pritiskom dosežete funkcijo OK, dolgim ​​pritiskom za dosego funkcije POWER. POWER ( Robotski sesalnik AiRROBO P10 - ikona): Vklopi in izklopi televizor.
  V REDU: Vnesite in potrdite.
 2. VOL-: Zmanjša glasnost. V sistemu TV menijev deluje kot leva puščica na daljinskem upravljalniku in se lahko uporablja za izbiro možnosti menija.
 3. VOL +: Poveča glasnost. V sistemu TV menijev deluje kot desna puščica na daljinskem upravljalniku in se lahko uporablja za izbiro možnosti menija.
 4. MENU/CH-: Kratek pritisk za dosego funkcije CH-, dolg pritisk za doseganje funkcije MENU. MENU: Prikaže glavni meni televizorja.
  CH-: Skenira navzdol po seznamu kanalov. V sistemu TV menijev deluje kot puščica navzdol na daljinskem upravljalniku in se lahko uporablja za izbiro možnosti menija.
 5. INPUT/CH+: Kratek pritisk za dosego funkcije CH+, dolg pritisk za doseganje funkcije INPUT.
  VHOD: Prikaže seznam za izbiro vira.
  CH +: Skenira navzgor po seznamu kanalov. V sistemu TV menijev deluje kot puščica navzgor na daljinskem upravljalniku in se lahko uporablja za izbiro možnosti menija.
  sprednja plošča
  Indikator napajanja/pripravljenosti: modra in rdeča dvobarvna LED. Kaže rdeče, ko je televizor izklopljen, in modro, ko je vklopljen. Senzor daljinskega upravljalnika: IR senzor za daljinsko upravljanje, ki sprejema infrardeče žarke, ki jih pošilja daljinski upravljalnik.
  Indikator napajanja/pripravljenosti Senzor daljinskega upravljalnika
  TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - sprednja plošča

NAVODILA ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

 1. Odstranite pokrov predala za baterije z zadnje strani daljinskega upravljalnika tako, da dvignete pokrov.
 2. Vstavite 2 AAA bateriji. Prepričajte se, da sta polariteti (+in-) pravilno poravnani.
 3. Namestite pokrov nazaj.

Če daljinski upravljalnik ne deluje, preverite te točke:

 • Ali so polaritete (+, -) pravilne?
 • Ali so baterije izrabljene?
 • Ali je prišlo do izpada električne energije?
 • Ali je napajalni kabel priključen?
 • Ali je v bližini senzorja daljinskega upravljalnika kakšna motnja ali blokada?
  OPOZORILO:
 • Izrabljene baterije je treba reciklirati.
 • Hranite izven dosega otrok.
 • NE uporabljajte novih in starih baterij skupaj.
 • Zamenjajte obe bateriji hkrati.
 • Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije iz enote.
  Opozorilo: Vse baterije (zapakirane ali v uporabi) ne smejo biti izpostavljene visokim temperaturam, kot so sončna toplota ali ogenj.

Kot sprejema daljinskega upravljalnika
Uporabite daljinski upravljalnik v območju razdalje in kota, prikazanem spodaj.
TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - Nadzor

GUMBI NA DALJINSKEM NADZORU

TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - DALJINSKI

POWER ( Robotski sesalnik AiRROBO P10 - ikona): Vklopi televizor ali ga preklopi v stanje pripravljenosti.
MUTE ( ): Zmanjša glasnost televizorja na najnižjo raven. Ponovno pritisnite, da obnovite glasnost.
ŠTEVILSKI GUMI: Pritisnite 0-9, izberite TV kanal neposredno, ko gledate televizijo. “-/–“: Nastavite številko kanala.
Recall ( ): Vrne se na prejšnji kanal.
AUDIO: Preklopite avdio kanal v DVD ali večpredstavnostnem načinu.
FAV-./FAV+.: Iščite navzgor ali navzdol po trenutnem seznamu priljubljenih kanalov. FAV: Prikaži seznam priljubljenih kanalov.
CH + ali CH-: Za dostop do naslednjega ali prejšnjega kanala.
VOL + Ali VOL-: poveča ali zmanjša glasnost televizorja. P. MODE: preklaplja med prednastavljenim načinom slike. S.MODE: preklaplja med prednastavljenim zvočnim načinom.
VHOD: Dostopa do razpoložljivih vhodnih kanalov. Uporabite puščice, da označite možnosti, in pritisnite OK za izbiro.
SPANJE: Izbere časovnik izklopa, po katerem se televizor samodejno izklopi.
VIDIK: Preklaplja med prednastavljenim načinom velikosti zaslona.
INFO: Pritisnite za prikaz trenutnih informacij o programu na zaslonu.
Puščice (levo /Prav/Up /Pod): S štirimi puščicami označi različne elemente v TV meniju ali spremeni vrednost.
V REDU: Gumb za vnos in potrditev.
MENI: Dostop do glavnega menija ali vrnitev na zgornjo raven podmenija.
IZHOD: Zapusti trenutni meni ali funkcijo.
BESEDILO: Za vstop v način teleteksta. Teletekst se na Novi Zelandiji ne predvaja.
KAZALO: Za prikaz indeksne strani.
MIX/T: TV in TXT slike so pomešane v prozornem ozadju. Pritisnite, da aktivirate funkcijo Time Shift v načinu digitalne televizije, za zakasnitev viewing.
RAZKRITI: Način teleteksta - za odkrivanje ali skrivanje skritih besed.
HOLD Način teleteksta - prikaz trenutne strani, ki je prikazana.
PODStran: Podkodirani dostop do strani.
VELIKOST: Spremenite velikost zaslona v načinu teleteksta.
PREKLICI: Za preklic prikaza.
SUB-T: Prikaži informacije o napisih
TV / RADIO: Preklopite med televizijo in radiom. (Uporablja se samo za modele s funkcijo DTV)
REC: Osebni gumb za snemanje videa. Za snemanje mora biti na vrata USB priključena pomnilniška naprava USB.
EPG: Prikazuje elektronski programski vodnik.
RDEČA/ZELENA/RUMENA/MODRA: Uporabite dodatne funkcije v OSD meniju.
minka Aire F848 CL 65-palčni stropni ventilator z svetlobnimi valovi - ikona5pavza : Ustavite in predvajajte ali začasno ustavite predstavnost files;
 Gumb TUNING 2: Hitro review in hitro naprej.
Gumb TUNING 2 : Izberite prejšnji ali naslednji medij file.

OPOMBA:

 • Vse slike v tem priročniku so nprample za referenco, dejanski izdelek se lahko razlikuje od slik.
 • Gumbi, ki tukaj niso omenjeni, se ne uporabljajo.

OSNOVNE OPERACIJE

Vklop in izklop
Priključite napajalni kabel za napajanje televizorja. V tem trenutku bo televizor prešel v stanje pripravljenosti in indikator napajanja bo zasvetil rdeče.
Uporabite gumb za vklop (Robotski sesalnik AiRROBO P10 - ikona ) na stranski plošči televizorja ali na daljinskem upravljalniku, da vklopite televizor. Ko televizor izklopite za 5 sekund, ga lahko znova vklopite.

Prilagodite zaslon OSD
 • Pritisnite MENU gumb za prikaz GLAVNEGA OSD MENI;
 • Pritisnitelevo /Pravgumb za izbiro želenega MENI;
 • Pritisnite OK gumb za vstop v podmeni in pritisnite MENU gumb za vrnitev v prejšnji meni.
 • Pritisnite Up /Podgumb za izbiro možnosti in nato pritisnite gumb OK za vstop v podmeni, pritisnitelevo /Pravgumb za prilagoditev vrednosti ali pritisnite levo /Pravgumb za izbiro v podmeniju;
  Pritisnite tipko MENU gumb za shranjevanje in vrnitev v prejšnji meni ter pritisnite EXIT gumb za izhod iz celotnega menija.
Izberite vhodni vir TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - app1
 • Pritisnite INPUT gumb za prikaz seznama vhodnih virov;
 • Pritisnite Up /Podgumb za izbiro vhodnega vira, ki ga želite gledati;
 • Pritisnite OK gumb za vstop v vhodni vir.

DELOVANJA OSD MENIJA

Nastavitev menijaTESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - MENI

Pritisnite MENU gumb za prikaz GLAVNEGA OSD MENIJA:
kanal: Uporablja se za iskanje in urejanje kanalov, na voljo pa je samo v TV vhodu.
Izberete lahko samodejno iskanje ali ročno iskanje glede na vaše potrebe.
Slika: Uporablja se za prilagajanje učinka TV slike.
Za example Način slike, barvna temperatura itd.
Zvok: Uporablja se za prilagajanje zvočnih učinkov TV-ja.
Za example Zvočni način, Ravnovesje itd.
čas: Uporablja se za prilagajanje učinka TV-časa.
Za example OSD Time, Sleep Time in tako naprej.
Nastaviti: Uporablja se za dodatne možnosti televizorja.
Za example, Jezik zaslonskega menija, Ponastavitev in tako naprej.
Zaklepanje: Uporablja se za prilagajanje učinka TV Lock.
Za example Zaklepanje sistema, zaklepanje kanala itd.
Opomba: Ko je nastavljena funkcija »Zaklepanje«, če je zaklepanje sistema vklopljeno, vnesite geslo za odklepanje, privzeto geslo je 0000.

Za več nastavitev si oglejte nastavitve menija.

Medijsko delovanje
Opomba: Pred uporabo menija MEDIA priključite napravo USB ali pomnilniško kartico.
PritisniteUp /Podgumb, da izberete Media Player na domači strani, nato pa pritisnite gumb »V redu« za vstop.
Lahko brskate po večpredstavnostih files tako, da izberete FOTOGRAFIJE, GLASBA, FILM ali BESEDILO. Nato pritisnite gumb “ ” za začetek predvajanja.TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - app2

 1.  Pritisnitelevo /Pravgumb, da izberete možnost, ki jo želite prilagoditi v meniju Mediji, nato pritisnite OK ali gumb  za vstop.
 2. Pritisnitelevo /Pravgumb, da ga prilagodite ali pritisnetelevo /Pravgumb za izbiro.
 3. Po končani nastavitvi pritisnite gumb MENU, da shranite in se vrnete nazaj v prejšnji meni, in pritisnite gumb EXIT za izhod iz celotnega menija.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če pride do kakršnih koli težav pri uporabi izdelka, si oglejte spodnji seznam. Če seznam ne reši težave, nemudoma pokličite naš center za pomoč strankam.

problem Rešitev
Televizorja ni mogoče vklopiti. Prepričajte se, da je napajalni kabel priključen.
Preverite vtičnico, se prepričajte, da izhod AC deluje normalno in stabilno.
Izberite funkcijo zaklepanja tipk V meniju MOŽNOSTI in pritisnite OK, da počistite stanje zaklepanja.
Ni slike ali zvoka, vendar je televizor vklopljen in je zaslon za prijavo »Ni signala«. Ali poskušate uporabiti vhodni vir, na katerega ni povezana nobena naprava? Če želite uporabiti drugo video/avdio napravo, se najprej prepričajte, da zunanja naprava deluje normalno, nato pritisnite Source in izberite pravi vhodni vir.
Možnost vrste signala je morda napačno nastavljena.
Kanal je lahko prazen. Poskusite znova iskati kanal ali preklopite na drug kanal.
Zvok je v redu, slika pa slaba. Če lahko dobite samo črno-bele slike iz zunanje naprave, ki ste jo povezali s televizorjem, je morda to zato, ker video kabli niso dobro povezani ali pa so napačno povezani. Najprej preverite stabilnost povezave, nato preverite pravilnost.
Za vhod AV se rumeni video kabel poveže z rumenim vhodom za video vhod na strani televizorja. Za komponentni vhod je treba tri video kable Y, Pb, Pr (rdeči, modri in zeleni) priključiti na ustrezne vhodne priključke na strani televizorja.
Preverite antenske povezave. Prepričajte se, da so vsi kabli trdno povezani v TV vtičnico na strani televizorja.
Poskusite prilagoditi barvne funkcije za izboljšanje.
Zvoka ni, je pa slika v redu. Zvok je morda utišan. Poskusite pritisniti gumb MUTE, da obnovite zvok.
Za uporabo AV ali komponentnega ne pozabite pravilno povezati levi in ​​desni zvočni izhod naprave. Levi kanalski kabel je bel, desni kanalski kabel pa rdeč. Prosimo, da kable in priključke uskladite glede na njihove barve.
Nastavitve zvoka morda niso pravilno nastavljene.
Če ima vaš avdio vir samo en priključek ali je (mono) zvočni vir, se prepričajte, da ste priključili povezavo v vhod Audio In L (bel) na televizorju.
Gumbi na stranski plošči ne delujejo. Televizor izključite iz električnega omrežja za 10 minut in ga nato znova priklopite. Vklopite 1V in poskusite znova.
TVtum se nepričakovano ugasne. Elektronsko zaščitno vezje se je morda aktiviralo zaradi prenapetosti. Počakajte 30 sekund in nato ponovno vklopite 1V. Če se to dogaja pogosto, bo zvtage v vaši hiši je lahko nenormalno. Če
druga elektronska oprema v vašem domu ne more normalno delovati, se posvetujte s kvalificiranim serviserjem.
Daljinski upravljalnik ne deluje. Nekaj ​​se morda blokira med daljinskim upravljalnikom in daljinskim senzorjem na sprednji plošči N. Preverite, ali je pot prosta.
Daljinski upravljalnik ne sme biti usmerjen neposredno v N.
Baterije v daljinskem upravljalniku so lahko prazne, prazne ali napačno nameščene. V daljinski upravljalnik vstavite nove baterije.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Model: 50Q310BU
Video avi, M PEG
Glasba mp3
Photo jpg, jpeg, BMP, png
Ločljivost zaslona 3840 × 2160
Delovna zvtage 100-240V-50/60 Hz
Nazivna poraba energije 115W

www.tesla.info

Dokumenti / Viri

TV TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD [pdf] Uporabniški priročnik
50Q310BU, 4K Ultra HD TV

Pustite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.