kogan Hollywood Makeup Mirror Uporabniški priročnik

Uporabniški priročnik HOLLYWOOD MAKEUP MIRROR VARNOST IN OPOZORILA Opozorilo Preden sestavite svojo napeljavo Hollywood LED Mirror, se prepričajte, da natančno preberete ta list z navodili, se vrnite nanje med namestitvijo, da zagotovite, da je vaš izdelek varno in pravilno nameščen. Če ste v dvomih, se posvetujte s kvalificiranim električarjem. Izklopite električno napajanje na …

Navodila za uporabo anko DP352 Full Length Hollywood Mirror

anko DP352 Full Length Hollywood Mirror Opozorila Pred uporabo tega aparata preberite in upoštevajte vsa opozorila in navodila v tem priročniku, tudi če ste seznanjeni s tem izdelkom. Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če …

Uporabniški priročnik, Uporabniški vodnik za anko DP317 Hollywood Mirror

anko DP317 Hollywood Mirror Opozorila Pred uporabo te naprave preberite in upoštevajte vsa opozorila in navodila v tem priročniku, tudi če ste seznanjeni s tem izdelkom. Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so bile …