HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat Navodila za uporabo

HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA PRI UPORABI ELEKTRIČNIH IZDELKOV VEDNO JE TREBA UPOŠTEVATI OSNOVNE VARNOSTNE UKREPE, VKLJUČNO S: PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA. NEVARNOST – ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA ELEKTRIČNEGA UDARA: Napravo vedno izključite iz električne vtičnice takoj po uporabi in pred čiščenjem. NIKOLI ne uporabljajte žebljičkov ali drugih...