HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat Navodila za uporabo

Uporabniški priročnik HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat vsebuje pomembna varnostna navodila za uporabo blazine, vključno s previdnostnimi ukrepi za preprečevanje električnega udara, opeklin in poškodb. Priročnik tudi svetuje uporabnikom, naj podlogo uporabljajo le za predvideni namen in naj ne uporabljajo nastavkov, ki jih HoMedics ne priporoča. Pomembno je, da uporabniki pred uporabo preberejo vsa navodila in poskrbijo, da zračne odprtine ne vsebujejo vlaken in dlak. Ta izdelek ni namenjen za medicinsko uporabo.