PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz Oddajno-sprejemnik-Daljinski uporabniški priročnik

PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz oddajnik-oddajnik-daljinski priročnik za uporabo VKLOP/IZKLOP VKLOP VKLOP: Pritisnite in držite gumb za vklop, dokler ne utripa ali zasveti ZELENA LED dioda. IZKLOP: Pritisnite in držite gumb za vklop, dokler ne utripa RDEČA LED dioda. Seznanjanje (način registracije) Pritisnite in držite gumb za vklop, da vklopite napajanje slušalk …