JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 Soundbar Navodila za uporabo

JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 Soundbar POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA Za vse izdelke: Preberite ta navodila. Shranite ta navodila. Upoštevajte vsa opozorila. Sledite vsem navodilom. Čistite samo s suho krpo. Ne blokirajte prezračevalnih odprtin. To napravo namestite v skladu z navodili proizvajalca. Te naprave ne nameščajte v bližino virov toplote, kot so …