Priročnik za uporabo radijske ure Emerson CKSW0555 SmartSet

Uporabniški priročnik radijske ure Emerson CKSW0555 SmartSet vsebuje pomembna varnostna navodila in opozorila za preprečevanje nevarnosti požara ali električnega udara. Poučite se o opozorilni oznaki in tablici z nazivnimi podatki izdelka ter o pravilni namestitvi in ​​čiščenju radijske ure.