Uporabniški priročnik za sistem digitalnega mobilnega sprejemnika PYLE PLRVSD300
Digitalni mobilni sprejemni sistem PYLE PLRVSD300

namestitev

Opombe:
Izberite mesto namestitve, kjer enota ne bo motila normalne voznikove funkcije.

 • Preden končno namestite enoto, začasno priključite ožičenje in se prepričajte, da je vse pravilno povezano ter da enota in sistem delujejo pravilno.
 • Use only the parts included with the unit to ensure proper installation.
  The use of unauthorized parts can cause malfunctions.
 • Če namestitev zahteva vrtanje lukenj ali druge modifikacije vozila, se posvetujte z najbližjim prodajalcem.
 • Enoto namestite tako, da vozniku ne ovira in ne more poškodovati sopotnika, če pride do zaustavitve v sili.
 • Če namestitveni angel presega 30° od vodoravne ravnine, enota morda ne bo zagotovila optimalne zmogljivosti.
  Navodila za namestitev
 • Izogibajte se nameščanju enote, kjer bi bila izpostavljena visokim temperaturam, na primer neposredni sončni svetlobi, vročemu zraku, grelniku ali kjer bi bila izpostavljena prahu, umazaniji ali pretiranim vibracijam.

Din Front/Rear-Mount
This unit can be properly installed either from“Front”(conventional DIN Front-mount) or“Rear”(DIN Rear-mount installation, utilizing threaded screw holes at the sides ofthe unit chassis).
For details, refer to the following illustrated installation methods.

Namestitev Odpiranje
Ta enota je lahko nameščena na katero koli armaturno ploščo z odprtino, kot je prikazano spodaj:

INSTALLATION ATTENTIONS
 1. Ta predvajalnik naj namesti poklicni tehnik.
 2. Read the instruction and operation of equipment carefully before installing.
 3. Pred priključitvijo napajanja obvezno priključite druge žice.
 4. Da bi se izognili kratkemu stiku. Prepričajte se, da so vse izpostavljene žice izolacijske.
 5. Po namestitvi popravite vse žice.
 6. Please make connection to the player accordingly to this instruction manual.
  Wrong connection may cause damage.
 7. Ta predvajalnik je primeren samo za 12V enosmerno napetost, zato se prepričajte, da vaš avto spada v to vrsto električnega sistema za ozemljitev katode.
 8. Correctly connect the wires. Wrong connection will cause malfunction or damage the electrical system.

MONTAŽA

Ikona previdnosti OPOZORILO: Do not install radio without rear cover installed. No user serviceable parts inside.
Rear cover provides protection against potential fire hazard.
Navodila za montažo
Navodila za montažo

POVEZAVA ŽIČ

ISO POVEZAVA

Povezava ožičenja

Wire Insertion View
PIN ŠT BARVA Žice OPIS
  ORANGE C RIGHT SPEAKER (+)
2 ORANŽNA/ ČRNA C RIGHT SPEAKER (-)
3

/

/

4 /

/

5 BLUE MOČNA ANTENA
6 /

/

7 GRAY/ BLACK A RIGHT SPEAKER (-)
8 SIVA A RIGHT SPEAKER (+)
  LIČNO/ ČRNO B RIGHT SPEAKER (-)
10 VIJOLIČNA B RIGHT SPEAKER (+)
11 BROWN C LEFT SPEAKER (+)
12 BROWN / BLACK C LEFT SPEAKER (-)
13 /

/

14

/

/

15 RDEČA B+
16 BLACK GROUND
17 BELA / ČRNA A LEFT SPEAKER (-)
18 WHITE A LEFT SPEAKER (+)
19 ZELENA / ČRNA B LEFT SPEAKER (-)
20 ZELENA B LEFT SPEAKER (+)

operacija

Location of key

Location of key

 1. VOL/PWR/SEL
 2. LCD
 3. DISC SLOT
 4. SLEEP
 5. ALARM
 6. DIM (Dimmer)
 7. SPEAKER A/B/C
 8. 1 PAU
 9. 2 INT
 10. 3 PRT
 11. 4 RDM
 12. 5 DIR13.
 13. 6 DIR
 14. 4. PAS
 15. MODE
 16. POWER/MUTE
 17. DISP/NAZAJ
 18. Funkcija gumba
 19. Funkcija gumba
 20. Funkcija gumba (Izvrzi)
 21. EAR PHONE OUTPUT
 22. AUX IN priključek
 23. USB INTERFACE (charging)
 24. Gumb RESET
 25. USB INTERFACE (music)

DELOVANJE

Turn ON/OFF the unit and mute function
Pritisnite Funkcija gumba /MUTE button to turn ON the unit. When the unit is on, shortly press this button for mute on/off.
Press and hold this button to turn off the unit.

Prilagoditev zvoka in nastavitev
Shortly press SEL button and rotate VOL knob to show below:
ZONE A->ZONE B->ZONE C.

To select one of them and press SEL to enter below items:
BAS (-7 +7)->TRE (-7-+7)->BAL (R7 L7)->EQ (POP-ROCK-CLASS-JAZZ-OFF) ->LOUD (off/on)->P-VOL(00-40)

Press and hold SEL button into the SETTING menu as below:
BEEP (off/on)->CLOCK (12/24)->CT (indep/sync)->AREA (USA/EUR)->DX (LOC)->STEREO (MONO)
In each item, rotating the VOL knob to set them.
When shows menu, press the DISP/BACK button to exit the menu.

Nastavitev P_VOL
Nastavitev glasnosti vklopa. Če je glasnost ob zaustavitvi majhna od P-VOL. Ko naslednjič vklopite enoto, se bo glasnost ohranila na glasnosti izklopa. Če je glasnost ob zaustavitvi večja od P-VOL. Ko naslednjič vklopite enoto, se glasnost povrne na vrednost P-VOL.

CT (INDEP/SYNC)
CT INDEP: Ura deluje neodvisno. Ni sinhroniziran s časom postaje RDS.
CT SYNC: Ura bo sinhronizirana s časom prejete RDS postaje.
Opomba: When the time was set by manual. The CT will back to INDEP mode automatically.

URA 24/12: Nastavitev časa na 24H ali 12H format.
PISK (VKLOP/IZKLOP): Turn ON/OFF the beep sound.
OBMOČJE (ZDA/EUR): To choose USA or EUROPE frequency

DX/LOC (Distance/Local)
LOC: Sprejmite postajo z močnim signalom samo v iskani postaji.
DX: Sprejmite močan in šibek signal postaje pri iskanju postaje.

STEREO / MONO
STEREO: Sprejmite FM stereo signal.
MONO: Spremeni FM stereo v monokromatski. Lahko zmanjša šum, ko je signal šibek.

Funkcija zatemnitve
Press DIM button to set the brightness to high/mid/low.

Izjava FCC

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja:

 1. Ta naprava morda ne bo povzročala škodljivih motenj in
 2. Ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Ta oprema je bila preizkušena in je bila ugotovljena v skladu z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski instalaciji. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah.

Vendar ni nobenega zagotovila, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnik spodbuja, da poskuša motnje odpraviti z enim ali več naslednjimi ukrepi:

 • Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.
 • Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
 • Opremo priključite v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je povezan sprejemnik.
 • Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega / televizijskega tehnika.

Pozor: Kakršne koli spremembe ali modifikacije, ki jih stranka, ki je odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme.

Ta oprema je v skladu z omejitvami FCC za izpostavljenost sevanju, določenimi za nenadzorovano okolje. Ta oddajnik ne sme biti lociran ali delovati skupaj z drugo anteno ali oddajnikom.

 

Dokumenti / Viri

Digitalni mobilni sprejemni sistem PYLE PLRVSD300 [pdf] Uporabniški priročnik
PLRVSD300, 2A5X5-PLRVSD300, 2A5X5PLRVSD300, Digital Mobile Receiver System, PLRVSD300 Digital Mobile Receiver System

Pustite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.