Uporabniški priročnik za 10025-osno letenje MODSTER MD2 Sport Cub S500 High-Wing RTF 6 mm
MODSTER MD10025 Sport Cub S2 High-Wing RTF 500 mm 6-osni let

OPOZORILO

Naslednji izrazi se uporabljajo v celotni literaturi o izdelkih, da označijo različne stopnje potencialne škode pri uporabi tega izdelka.
POZOR: Postopki, ki se, če jih ne upoštevate pravilno, lahko ustvarijo možnost telesne škode IN ali možnost poškodb.

Ikona opozorila Preberite VSE navodila za uporabo, da se pred uporabo seznanite s funkcijami izdelka. Če z izdelkom ne ravnate pravilno, lahko pride do poškodb izdelka, osebne lastnine in hudih telesnih poškodb.

Ikona opozorila To je prefinjen hobi izdelek in NE igrača. Upravljati ga je treba previdno in razumno ter zahteva nekaj osnovnih mehanskih sposobnosti. Če tega izdelka ne uporabljate varno in odgovorno, lahko pride do poškodb ali škode na izdelku ali drugi lastnini. Ta izdelek ni namenjen za uporabo s strani otrok brez neposrednega nadzora odrasle osebe. Ne poskušajte razstaviti, uporabljati z nezdružljivimi komponentami ali na kakršen koli način dopolnjevati izdelka brez odobritve MODSTER Ta priročnik vsebuje navodila za varnost, delovanje in vzdrževanje. Bistvenega pomena je, da pred sestavljanjem, nastavitvijo ali uporabo preberete in upoštevate vsa navodila in opozorila v priročniku, da boste pravilno delovali in se izognili škodi ali resnim poškodbam.
Starostno priporočilo: Ni za otroke, mlajše od 14 let. To ni igrača.

Varnostni ukrepi

Kot uporabnik tega izdelka ste izključno odgovorni za delovanje na način, ki ne ogroža vas in drugih ali povzroči škodo na izdelku ali lastnini drugih.

 • Pred uporabo vozila se vedno prepričajte, da so bile vse baterije pravilno napolnjene.
 • Pred vsakim zagonom vedno preverite vse servo motorje in njihove povezave.
 • Nikoli ne uporabljajte vozila v bližini gledalcev, parkirišč ali katerega koli drugega območja, ki bi lahko povzročilo poškodbe ljudi ali materialno škodo.
 • Nikoli ne upravljajte vozila v neugodnih vremenskih razmerah. Slaba vidljivost lahko povzroči dezorientacijo in izgubo nadzora nad vozilom.
 • Antene oddajnika nikoli ne usmerjajte neposredno proti vozilu. Vzorec sevanja s konice antene je sam po sebi nizek.
 • Če kadar koli med delovanjem vašega vozila opazite kakršno koli nenavadno ali neobičajno delovanje, takoj ustavite delovanje vozila, dokler ne ugotovite in odpravite vzroka težave.

Opozorila o uporabi baterije in polnjenju

OPOZORILO: Vsa navodila in opozorila je treba natančno upoštevati. Nepravilno ravnanje z baterijami Li-Po/Li-Ion/Ni-Mh lahko povzroči požar, telesne poškodbe in/ali materialno škodo.

 • Polnilnik baterij, ki je priložen vašemu letalu (če obstaja), je zasnovan za varno uravnoteženje in polnjenje določene Li-Po/Li-Ion/Ni-Mh baterije.
 • Z rokovanjem, polnjenjem ali uporabo priložene baterije prevzemate vsa tveganja, povezana z Li-Po/Li-Ion/Ni-Mh baterijo.
 • Če se baterija kadar koli začne napihovati ali nabrekniti, takoj prenehajte z uporabo.
  Če polnite ali praznite, morate prekiniti in odklopiti.
  Še naprej uporabljajte, polnite ali praznite baterijo, ki se balonira ali nabrekne, lahko povzroči požar.
 • Za najboljše rezultate baterijo vedno shranjujte pri sobni temperaturi.
 • Baterijo vedno prevažajte ali začasno hranite v temperaturnem območju od 40 do 120 stopinj Celzija (5 do 49 stopinj Celzija). Baterije ali letala ne shranjujte v avtu ali na neposredni sončni svetlobi. Če je akumulator shranjen v vročem avtomobilu, se lahko poškoduje ali celo povzroči požar.
 • Baterijo vedno polnite stran od vnetljivih materialov.
 • Pred polnjenjem vedno preglejte baterijo in nikoli ne polnite poškodovanih baterij.
 • Po polnjenju vedno odklopite baterijo in pred naslednjim polnjenjem pustite, da se polnilnik ohladi.
 • Med polnjenjem vedno spremljajte temperaturo akumulatorja.
 • UPORABLJAJTE SAMO POLNILNIK, POSEBNO NAMENJEN POLNJENJU POSEBNIH BATERIJ.
 • Nikoli ne praznite Li-Po celic pod 3V pod obremenitvijo.
 • Nikoli ne prekrivajte padajočih etiket s kavlji.
 • Nikoli ne puščajte polnilnih baterij brez nadzora.
 • Nikoli ne polnite baterij izven priporočenih ravni.
 • Nikoli ne poskušajte razstaviti ali spremeniti polnilnika.
 • Nikoli mladoletnikom ne dovolite, da polnijo baterije.
 • Nikoli ne polnite baterij v zelo vročih ali hladnih prostorih (priporočljivo med 40-120

Fahrenheitovih stopinj / 5-49 stopinj Celzija) ali na neposredni sončni svetlobi.

Vsebina polja

Vsebina polja

Navodilo za polnjenje

 1. Odklopite baterijo iz letala.
 2. Polnilnik previdno priključite v vrata USB na računalniku ali vmesnik USB.
 3. Baterijo priključite v polnilnik.
  Navodila za polnjenje
 4. Postopek polnjenja traja približno 3.5 ure. Iz varnostnih razlogov nikoli ne polnite baterije dlje kot 4 ure.
  Med polnjenjem bo utripal rdeči LED indikator. Ko je polnjenje končano, bo rdeča LED lučka ugasnila.
  Navodilo za polnjenje

Navodilo za namestitev

 1. V oddajnik namestite 4 baterije AA (niso priložene).
  Navodilo za namestitev
 2. Priključite podvozje v trup, kot je prikazano zgoraj.
  Navodilo za namestitev
 3. Baterijo priključite na sprejemnik, nato pa jo vtaknite v kabino in se prepričajte, da je baterija dobro pritrjena.
  Navodilo za namestitev
 4. Nastavitev je končana. Preden začnete leteti z letalom, preberite in upoštevajte vsa navodila v tem priročniku.
  Navodilo za namestitev

Središčne nadzorne površine

Ko je oddajnik vklopljen in je baterija priključena na ESC (in je nameščena v prostoru za baterije), je zdaj mogoče preveriti središče vseh nadzornih površin.

Opazujte krmilo in se prepričajte, da je pravilno centrirano, kot je prikazano spodaj.
Središčne nadzorne površineSrediščne nadzorne površine

Nato opazujte dvigalo in se prepričajte, da je pravilno centrirano, kot je prikazano spodaj.
Središčne nadzorne površineSrediščne nadzorne površine

Če je krmilo pod kotom v desno ali levo, potisno palico rahlo prilagodite tako, da ima odsek v obliki loka in poskrbite, da je krmilo pravilno centrirano.
Središčne nadzorne površine

Če je dvigalo nagnjeno v zgornji ali spodnji položaj, potisno palico rahlo prilagodite tako, da je v obliki loka, tako da je dvigalo pravilno centrirano.
Središčne nadzorne površine

Če je krilnik nagnjen v zgornji ali spodnji položaj, potisno palico rahlo prilagodite za njen del v obliki loka in se prepričajte, da je krilni element pravilno centriran.
Središčne nadzorne površine

Vodnik za daljinsko upravljanje

Vodnik za daljinsko upravljanje

Žiro stikalo

Žiro stikalo

Sport Cub 500 je opremljen z vnaprej nameščenim žiroskopom za lažji nadzor nad letenjem.
Stikalo je s 3 nivoji za nadzor žiroskopa. Če želite vklopiti žiroskop, preklopite v zgornji položaj (proti sebi). Če želite izklopiti žiroskop, preklopite v nižji položaj (stran od sebe).

OPOZORILO: Močno priporočamo, da med letenjem s Super Cub 500 vklopite Gyro.

Obvezujoča navodila

Vezava je postopek programiranja sprejemnika za prepoznavanje kode GUID (globalno unikatni identifikator) enega samega določenega oddajnika. Ko je sprejemnik vezan na oddajnik, se sprejemnik odzove le na ta oddajnik.
Če morate iz kakršnega koli razloga znova vzpostaviti povezavo, sledite tem korakom:

 1. Oddajnik naj bo IZKLOPLJEN, krmilna palica za plin v spodnjem položaju.
  OBVESTILO: Stikalo za žiroskop naj bo v položaju za srednji ali začetni položaj.
  OBVESTILO: Naj bo letalo še vedno v mirnem okolju za izračun žiroskopa.
 2. Baterijo priključite na ravnino, nato v 5 sekundah vklopite oddajnik.
 3. Lučka sprejemnika bo utripala 3-8 sekund, da se samodejno poveže.
 4. Ko lučka sprejemnika preneha utripati, to pomeni, da je postopek vezave končan.

Pri upravljanju vezane ravnine sledite spodnjim korakom:

 1. Najprej vklopite oddajnik.
 2. Baterijo v 3 sekundah priključite na ravnino.
 3. LED v sprejemniku v ravnini bo utripal in se v nekaj sekundah zasvetil.
 4. Preklopite palico za giroskopiranje na nivo pomoči za žiro (MIDD ali BEGINNER).
  OBVESTILO: Ko prvič vklopite žiro, naj letalo ostane približno 3–5 sekund v mirnem okolju, da ga lahko umerite in aktivirate. Ko žiro začne reagirati, pomeni, da je aktiviran.
 5. Za aktiviranje motorja zavrtite palico za plin navzgor do največ in nato navzdol do min.

OPOZORILO: Do NE delovati okoli ljudi ali premoženja, sicer lahko povzroči resno škodo!

Odklepanje s plinom (vklop)

Da se prepreči poškodbe, se pri vklopu oddajnika kanal dušilke zaklene vsakič. Sledite spodnjim navodilom za odklepanje plina.

OPOZORILO: Zaradi svoje varnosti naj bo propeler oddaljen.
Obrnite palico za plin v najvišji položaj, dokler ne zaslišite zvočnega signala. Nato obrnite palico za plin navzdol v položaj min, dokler ne zaslišite zvočnega signala.
Zdaj je plin odklenjen.

Digitalni trim

Digitalni trim
Digitalni trimi omogočajo nastavitev sredinskega položaja krmila ali površin višine.
Vsakič, ko premaknete trimer, se servo izhod spremeni v en korak. Če trimmer držite, se bo izhod pomikal v tej smeri, dokler se trimer ne sprosti ali izhod doseže svoj konec. Ko zaslišite kratek zvočni signal, pomeni, da je obrezovalnik centriran.

Preverjanje reakcij kanalov

Preverjanje reakcij kanalovPreverjanje reakcij kanalov

Postavite svoje letalo v nevtralni položaj, sledite spodnjim korakom, da preverite reakcije kanalov.
Premaknite palice (razen palice za plin), da vidite, ali se vse površine servo odzivajo pravilno, kot je prikazano na levem diagramu (leva loputa za plin npr.ample). Zavrtite letalo, da preverite, ali se vse servo površine pravilno odzivajo, kot je prikazano na desnem diagramu.

Navodila o pilotaciji z enim ključem

Navodila o pilotaciji z enim ključem
Funkcija pilota z eno tipko omogoča pilotu začetniku izvajanje akrobatskih akcij s preprostim pritiskom na gumb na oddajniku.

Med letom, ne glede na to, ali je v načinu ročnega ali žiroskopskega upravljanja, pritisnite tipko za akrobatsko letenje z eno tipko, oddajnik bo večkrat zapiskal. Med piskanjem preprosto premaknite palico krilc v katero koli smer za samodejno zavijanje. Ali premaknite ročico dvigala v katero koli smer za samodejno obračanje.

Navodilo za vrnitev z enim ključem

Sport Cub 500 je opremljen s funkcijo povratka z eno tipko, ki omogoča, da se letalo vrne v nasprotni smeri vzleta letala.

Za aktiviranje funkcije sledite spodnjim korakom.

 1. Postavite letalo v vzletno smer.
 2. NE odklepajte lopute za plin, pritisnite gumb za vklop in držite nekaj sekund, dokler ne zaslišite zvočnega signala, površina krmila se bo odzvala, kar pomeni, da je funkcija vrnitve z eno tipko zdaj aktivirana.

OBVESTILO: Vsakič, ko vklopite letalo, mora aktivirati funkcijo vračanja z eno tipko.

Če želite to funkcijo uporabljati med letom, pritisnite tipko za povratno stikalo z eno tipko, letalo se bo samodejno obrnilo nazaj v smer, kjer vzleti.
Če želite zapreti, znova pritisnite stikalni gumb ali upravljajte katero koli servo palico (krmilo/dvigalo), letalo se bo takoj vrnilo pod vaš nadzor. Ne glede na to, da letite z letalom pod ročnim krmiljenjem ali v načinu žiroskopa, ko vklopite enega -funkcija vračanja tipk, bo letalo samodejno vstopilo v način pomoči žiroskopu, da bo pomagalo pri stabilnem letenju nazaj. Ko zapustite to funkcijo, se bo letalo vrnilo v način nadzora, v katerem je bilo.
Navodilo za vrnitev z enim ključem

OPOZORILO: Ta funkcija je vezana na sprejemnik, namesto na oddajnik, kar pomeni, da se bo letalo vrnilo SAMO v nasprotno smer vzleta letala. To tudi pomeni, da ko se letalo vrne in preleti položaj, kjer ste aktivirali funkcijo, funkcija vračanja z eno tipko NE bo vrnila letala nazaj v položaj za vzlet.

Kalibracija žiroskopskega sistema

Kalibracija žiroskopskega sistema

 1. Obrnite palico za plin v najmanjši položaj.
 2. Vklopite oddajnik in sprejemnik.
 3. Do NE odkleniti plin.
 4. Držite palice, kot je prikazano na sliki, nekaj sekund.
 5. Ko zaslišite zvočni signal, pomeni, da je žiroskopski sistem umerjen glede na vodoravno ravnino, ki jo držite.

Obračanje kanalov

OPOZORILO: Običajno te funkcije ni treba uporabljati. Spodnje korake izvajajte šele, ko popolnoma razumete funkcijo obračanja kanalov.

 1. Obrnite palico za plin v najmanjši položaj.
 2. Vklopite oddajnik in sprejemnik.
 3. Do NE odkleniti plin.
 4. Obrnite kanalsko palico v največji položaj na katero koli stran in jo držite nekaj sekund.
 5. Ko zaslišite pisk, to pomeni, da je kanal obrnjen.

Navodilo za varčevanje s propelerjem

Navodilo za varčevanje s propelerjem
Varčevalnik propelerja ohranja propeler pred poškodbami in preprečuje prekomerni tok elektronskih komponent.
Ko letalo zadene katero koli oviro, bo propeler popustil s podnožja. Če želite propeler namestiti nazaj na podstavek, vstavite en konec propelerja v podstavek kot 1. korak. Nato kliknite drugi konec propelerja na podstavek kot 2. korak.

Zamenjava propelerja

Zamenjava propelerja

Sledite spodnjim korakom za zamenjavo zlomljenega propelerja in adapterja gredi. Potrebovali boste pomoč s temi orodji (niso priložena): izvijačem, kleščami in lepilom.

 1. previdno snemite zlepljeno vrtavko.
 2. Odvijte vijak z izvijačem.
 3. Zamenjajte propeler, če je pokvarjen.
 4. Odvijte adapter gredi in ga zamenjajte, če je zlomljen. Če je adapter gredi pretesen, si pomagajte s kleščami.
 5. Namestite vse dele nazaj po obrnjenem vrstnem redu,

Kontrolni seznam leta

OPOMBA: Ta kontrolni seznam NI namenjen nadomestitvi vsebine v teh navodilih za uporabo. Čeprav ga lahko uporabimo kot hiter vodnik za začetek, toplo priporočamo, da pred nadaljevanjem v celoti preberete vse priročnike.

 • Vedno najprej vklopite oddajnik.
 • Preden priključite akumulator, se prepričajte, da je palica za upravljanje plina v spodnjem položaju.
 • Letenje z modelom (ročni zagon ali vzlet z ravne / ravne površine).
 • Model postavite na ravno / ravno površino.
 • Odklopite baterijo iz ESC.
 • Oddajnik vedno izklopite zadnji.

Poiščite letalsko polje

Glede na velikost in težo letala se običajno šteje za letalo razreda "park flyer". Posledično je najbolje, da letalo peljete v lokalnem parku, na šolskem dvorišču, na letalnici ali drugem območju, ki je dovolj veliko in brez ljudi in ovir. Priporočamo in območje velikosti vsaj enega nogometnega / nogometnega igrišča. Še večja območja pa so bolj primerna in prednostna, še posebej pri učenju letenja. NE letijte na parkiriščih, v prenatrpanih soseskah ali na območjih, kjer ni ljudi ali ovir.

Predlagamo tudi letenje nad travo, saj je to veliko bolj prizanesljiva površina, ki povzroči manj škode v nesrečnem dogodku ali strmoglavljenju.
Kratka trava je boljša za vzlete in pristanke, saj lahko predolga trava povzroči, da se letalo prevrne/obrne in poškoduje. Idealno območje za letenje omogoča vzlete in pristanke na bolj gladki podlagi (kot je asfalt) in letenje nad travo.
Flight Field

Letite v prostornih tleh brez ovir in bokaže.
Nikoli ne letejte z letalom v bližini avtoceste, železnice, proge z visoko napetostjo, prenatrpanih ljudi, letalskega območja in stanovanjskega območja.
OPOMBA: Letalo je zasnovano samo za letenje na prostem
Flight Field

Leteči pogoji

Običajno je najbolje leteti ob mirnih dnevih brez vetra, zlasti ko se učimo leteti. Močno priporočamo, da letite samo v mirnih razmerah, dokler se ne seznanite s krmiljenjem in upravljanjem modela. Tudi rahel veter lahko oteži učenje letenja, v nekaterih primerih pa lahko model celo odnese izven vidnega polja.
Poleg tega, če pilotirate prvič ali manj, toplo priporočamo, da dovolite bolj izkušenemu pilotu, da preizkusi letenje in pravilno prilagodi model, preden poskusite s svojim prvim letom.
Preizkušeno sposoben leteti in pravilno urejen model je bistveno lažji in prijetnejši za letenje.
Ko boste letalo pravilno obrezali v mirnih razmerah in se seznanili z njegovo vodljivostjo / zmogljivostmi, boste lahko leteli v rahlem vetru ali, odvisno od vaših izkušenj in stopnje udobja, v vetru do 5-7 mph.
NE letejte v dneh, ko je prisotna velika vlaga, na primer dež ali sneg.

Zavrnitev jamstva

 • Tega modela ne smejo uporabljati otroci, mlajši od 14 let
 • vsebuje majhne delce, ki bi jih lahko pogoltnili
 • Roke, obraz, lasje in ohlapna oblačila ne približujte propelerju
 • ne segajte v vrteče se dele
 • Po letu vedno odklopite konektor baterije in odstranite baterijo iz modela!
 • Letite samo tam, kjer je varno in kjer ne ogrožate tretjih oseb
 • Navodila za uporabo shranite na shranjeno mesto in jih pred uporabo modela natančno in v celoti preberite.
 • Ljudem, ki nimajo znanja o modelarstvu, priporočamo, da model naročijo pod vodstvom izkušenega pilota
 • Pred vsakim poletom preverite domet daljinskega upravljalnika in stanje napolnjenosti polnilne baterije ter preverite baterije oziroma polnilne baterije v daljinskem upravljalniku.

Ne leti …

 • v bližini množice ljudi,
 • do ljudi ali živali,
 • ob slabi vidljivosti,
 • blizu visoke voltagvodov ali radijskih drogov
 • ob nevihtah, dežju, snegu ali v oglasuamp okolje.
 1. Letalo imejte vedno na vidiku in pod nadzorom.
 2. Vedno uporabljajte popolnoma napolnjene baterije / baterije za ponovno polnjenje.
 3. Vedno najprej vklopite model, nato oddajnik in vedno najprej izklopite model, nato pa oddajnik.
 4. Modela ne uporabljajte, če je vizualno ali mehansko poškodovan.
 5. Vse vijačne povezave in strukture vedno preverite glede tesnosti in poškodb
 6. Nikoli ne segajte v vrteči se propeler – nevarnost poškodbe!
 7. Po letu vedno odklopite in odstranite letalsko baterijo iz modela.
 8. Baterijo vedno polnite in shranjujte zunaj modela, polnite na nevnetljivi površini, baterije nikoli ne shranjujte v modelu. Nikoli ne polnite baterij neopaženo!

Preverite pravne določbe, ki veljajo v vaši državi

Izjava o skladnosti

Ikona CE
Izjava o skladnosti v skladu z Direktivo o radijski opremi (RED) 2014/53/EU Izjavljam, da je izdelek: MODSTER Sport Cub S Modellflugzeug mit Fernsteuerung
Številka izdelka: 249366 (EAN: 4260668080424)
V skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive (RED) 2014/53/EU, kadar se uporablja za predvideni namen.
Proizvedeno v skladu z naslednjimi harmoniziranimi standardi:

EN 62479: 2010
EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
EN 301 489-3 V2.2.1 (2017-03)
EN 62311, različica 2008
EN 300 440 V2.1.1 (2017-03)
EN 62368-1: 2014 + A11: 2017

Rechtiche Informacije:

RoHS 2-Richtlinie 2011/65 /EU;
RoHS 3-Richtlinie – Anderung 2011/65 / EU-Anhang II 2015/863
Richtlinie 2012/19/EU Ober Elektro- and Elektronik-Altgerate
Proizvajalec/odgovorna oseba:

podpis
Walter Bittdorfer
direktor

MSG Online GmbH, Walter Bittdorfer
Wirtschaftspark 9
8530 Deutschlandsberg, Avstrija

kraj izdaje/datum: Deutschlandsberg (Avstrija), 05.05.2022. XNUMX. XNUMX

Logo

Dokumenti / Viri

MODSTER MD10025 Sport Cub S2 High-Wing RTF 500 mm 6-osni let [pdf] Uporabniški priročnik
MD10025, Sport Cub S2 High-Wing RTF 500 mm 6-osni let, MD10025 Sport Cub S2 High-Wing RTF 500 mm 6-osni let

Reference

Pustite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. Obvezna polja so označena *