Navodila za uporabo brezžičnega dvocevnega masažerja za telo HoMEDICS SP-180J
HoMEDICS SP-180J Akumulatorski dvocevni masažer za telo

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

PRI UPORABI ELEKTRIČNIH IZDELKOV, POSEBNO KADAR SO OTROCI, OSNOVNA VARNOST

MERE, KI JIH JE TREBA VEDNO SPREMLJATI, VKLJUČNO S SPLETNIMI:

PREBERITE VSE NAVODILA PRED UPORABO.

NEVARNOST - ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA ELEKTRIČNEGA ŠOKA:

 • Ta aparat VEDNO izključite iz električne vtičnice takoj po uporabi in pred čiščenjem.
 • NE posegajte po napravi, ki je padla v vodo. Takoj ga izključite.
 • NE uporabljajte med kopanjem ali tuširanjem.
 • Naprave NE postavljajte ali shranjujte tam, kjer lahko pade ali jo potegnete v kad ali umivalnik.
 • NE postavljajte v vodo ali drugo tekočino ali je spustite.
 • S to napravo NIKOLI ne uporabljajte zatičev ali drugih kovinskih pritrdilnih elementov

OPOZORILO - ZA Zmanjšanje nevarnosti opeklin, električnega udara, požara ali škode za osebe:

 • Aparata NIKOLI ne puščajte brez nadzora, ko je priključen. Iztaknite vtičnico iz vtičnice, ko je ne uporabljate in pred dajanjem ali snemanjem delov ali nastavkov.
 • Kadar to napravo uporabljajo otroci, invalidi ali invalidi, ali blizu njih, je potreben natančen nadzor.
 • NE za uporabo pri otrocih.
 • Naprave uporabljajte samo za predvideno uporabo, kot je opisano v teh navodilih. NE uporabljajte prilog, ki jih ni priporočil HoMedics; posebej priloge, ki niso priložene enoti.
 • Naprave NIKOLI ne uporabljajte, če ima poškodovan kabel ali vtič, če ne deluje pravilno, če je padla, poškodovana ali padla v vodo. Napravo vrnite v servisni center HoMedics na pregled in popravilo.
 • Pazite, da kabel ne bo ogrevan.
 • NIKOLI ne spuščajte nobenega predmeta v nobeno odprtino.
 • NE delajte tam, kjer se uporabljajo aerosolni izdelki ali kjer se dovaja kisik.
 • NE delujte pod odejo ali blazino. Lahko pride do prekomernega ogrevanja, ki lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.
 • Aparata NE nosite za napajalni kabel ali ga uporabljajte kot ročaj.
 • Če želite prekiniti povezavo, obrnite vse krmilne elemente v položaj za izklop in nato izvlecite vtič iz vtičnice.
 • NE uporabljajte na prostem.
 • Aparata NIKOLI ne uporabljajte z blokiranimi odprtinami za zrak. Odprtine za zrak naj ne vsebujejo vlaken, las in podobnega.
 • Previdno uporabljajte ogrevane površine. Lahko povzroči resne opekline. NE uporabljajte na neobčutljivih predelih kože ali ob slabi cirkulaciji. Nenadzorovana uporaba toplote s strani otrok ali invalidov je lahko nevarna.
 • NIKOLI ne delujte na mehki površini, kot je postelja ali kavč, kjer so lahko odprtine za zrak zaprte.
 • Polnite samo s polnilnikom, ki je priložen enoti. Polnilnik, ki je primeren za eno vrsto baterij, lahko pri uporabi z drugim akumulatorjem povzroči nevarnost požara. Uporabljajte samo polnilnike s številko dela: PP-SP180JADP.
 • NE izpostavljajte baterijskega paketa ali aparata ognju ali previsoki temperaturi. Izpostavljenost ognju ali temperaturi nad 265°F lahko povzroči eksplozijo.
 • Upoštevajte vsa navodila za polnjenje in ne polnite baterijskega paketa ali aparata izven temperaturnega območja, določenega v navodilih. Nepravilno polnjenje ali pri temperaturah izven navedenega območja lahko poškoduje baterijo in poveča nevarnost požara. Območje delovanja in polnjenja izdelka: 0°C – 40°C.

Shranite TE NAVODILA 

POZOR - PRED UPORABO PREVERITE VSA NAVODILA.

 • Pred uporabo tega izdelka se posvetujte s svojim zdravnikom, če:
  • Ti si noseča
  • Imate srčni spodbujevalnik
  • Imate pomisleke glede svojega zdravja
 • NE priporočljivo za uporabo diabetikov.
 • Aparata NIKOLI ne puščajte brez nadzora, še posebej, če so prisotni otroci.
 • Aparata NIKOLI ne pokrivajte, ko deluje.
 • Tega izdelka NE uporabljajte več kot 15 minut hkrati.
 • Obsežna uporaba lahko povzroči prekomerno segrevanje izdelka in krajšo življenjsko dobo. Če se to zgodi, prenehajte z uporabo in pustite, da se naprava pred uporabo ohladi.
 • Tega izdelka NIKOLI ne uporabljajte neposredno na oteklih ali vnetih predelih ali izpuščajih kože.
 • Tega izdelka NE uporabljajte kot nadomestek za zdravstveno oskrbo.
 • Tega izdelka NIKOLI ne uporabljajte v postelji.
 • Tega izdelka NIKOLI ne sme uporabljati posameznik, ki trpi zaradi kakršne koli fizične bolezni, ki bi omejila uporabnikovo sposobnost upravljanja s krmilnimi napravami ali ima senzorične pomanjkljivosti.
 • Nikoli ne uporabljajte tega izdelka med vožnjo z avtomobilom.
 • Ta naprava je namenjena samo gospodinjstvu.

OPOZORILO: Da se izognete stiskanju, se med prilagajanjem položaja telesa ne naslanjajte na mehanizem shiatsu v blazini. Ne zataknite nobenega dela telesa v gibajoči se masažni mehanizem.

OPOMBA: Na enoto je treba izvajati le rahlo silo, da preprečite nevarnost poškodb. Masažno silo lahko ublažite tako, da med seboj in enoto položite brisačo.

Ta izdelek ima notranjo, nezamenljivo litij-ionsko baterijo. Te baterije uporabnik ne more servisirati. Prosimo, da odstranite v skladu z lokalnimi, državnimi, pokrajinskimi in državnimi predpisi.

NAVODILA ZA UPORABO

 1. Vaša enota bi morala prispeti s polno napolnjenostjo. Ko morate napolniti enoto, priključite adapter v vtičnico na enoti, drugi konec pa v 120-voltno vtičnico. Gumb za vklop p bo med polnjenjem zasvetil rdeče in se bo spremenil v zeleno, ko je popolnoma napolnjen. Napravo je treba napolniti po 5 urah polnjenja. Popolno polnjenje bo trajalo do 2 uri.
 2. Ta masažer je vsestranski in se lahko uporablja za vrat, ramena, hrbet, noge, roke in stopala (sl. 1-3). Za uporabo na vratu, ramenih ali hrbtu pritrdite nastavljive trakove na konce enote (slika 4), s pomočjo trakov držite masažer na želenem območju. Dvocevna zasnova omogoča masažerju, da se kotali gor in dol po telesu, sprošča mišice in lajša bolečino med kotaljenjem.
  Uporaba navodil
  Slika 1 
  Uporaba navodil
  Slika 2 
  Uporaba navodil
  Slika 3 
  Uporaba navodil
  Slika 4 
 3. Za aktiviranje masaže pritisnite in držite gumb za vklop (slika 5) in vibracijski valovi se bodo začeli na najnižji nastavitvi. Ponovno pritisnite za srednjo intenzivnost in tretjič, da doživite najvišjo intenzivnost. Če želite enoto izklopiti, pritisnite in držite.
  Uporaba navodil
  Slika 5 
 4. Ko ga ne uporabljate, shranite svoj brezžični dvocevni masažer v priročni torbici za prenašanje.

IZJAVA FCC

Ta naprava je v skladu z delom 15 pravil FCC. Uporaba je odvisna od naslednjih dveh pogojev: (1) ta naprava ne sme povzročiti škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti kakršne koli prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

OPOMBA: HoMedics ni odgovoren za kakršne koli radijske ali TV motnje, ki jih povzročajo nepooblaščene spremembe te opreme. Takšne spremembe lahko razveljavijo pooblastilo uporabnika za upravljanje opreme.

OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je, da je v skladu z omejitvami za digitalno napravo razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar ni nobenega zagotovila, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskemu ali televizijskemu sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, se uporabnika spodbuja, da poskusi odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

 • Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.
 • Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
 • Opremo priključite v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je povezan sprejemnik.
 • Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega / televizijskega tehnika.

BREZPLAČNA DVOJNA MASAŽA

Izdelek je končanviews

Snemljivi trakovi

2-LETNA OMEJENA GARANCIJA

Podjetje HoMedics prodaja svoje izdelke z namenom, da brez napak v izdelavi in ​​izdelavi 2 leta od datuma prvotnega nakupa, razen kot je navedeno spodaj. Podjetje HoMedics jamči, da njegovi izdelki ne bodo brez napak v materialu in izdelavi ob običajni uporabi in servisu. Ta garancija velja samo za potrošnike in ne velja za prodajalce na drobno.

Za pridobitev garancijskega servisa za vaš izdelek HoMedics se za pomoč obrnite na predstavnika za odnose s potrošniki. Prosimo, poskrbite, da je na voljo številka modela izdelka. HoMedics ne pooblašča nikogar, vključno z, vendar ne omejeno na, trgovci na drobno, poznejšim kupcem izdelka od trgovca na drobno ali oddaljenimi kupci, da zavezuje HoMedics na kakršen koli način, ki presega določene pogoje tukaj. Ta garancija ne krije škode, ki je nastala zaradi napačne uporabe ali zlorabe; nesreča; pritrditev kakršne koli nepooblaščene dodatne opreme; sprememba izdelka; nepravilna namestitev; nepooblaščena popravila ali spremembe; nepravilna uporaba elektrike/napajalnika; izguba moči; padel izdelek; okvaro ali poškodbo delovnega dela zaradi neizpolnjevanja priporočil proizvajalca; poškodbe pri transportu; kraje; zanemarjanje; vandalizem; ali okoljske razmere; izguba uporabe v obdobju, ko je izdelek v servisu ali kako drugače čaka na dele ali popravilo; ali kakršna koli druga stanja, na katera HoMedics ne more vplivati.

Ta garancija velja samo, če je izdelek kupljen in deluje v državi, v kateri je izdelek kupljen. Izdelek, ki zahteva spremembe ali sprejetje, da lahko deluje v kateri koli drugi državi, kot je država, za katero je bil zasnovan, izdelan, odobren in / ali pooblaščen, ali popravilo izdelkov, poškodovanih s temi spremembami, ni zajet v tej garanciji.

TUKAJ NAMENJENA GARANCIJA BO EDINA IN IZKLJUČNA GARANCIJA. NI DRUGA IZRECNA ALI NAKAZANA JAMSTVA, VKLJUČNO Z KAKRŠNO koli IMPLICIJO GARANCIJO ZA PRODAJNOST ALI PRIMERNOST ALI KAKRŠNE koli DRUGE OBVEZNOSTI S strani PODJETJA V ZVEZI Z IZDELKI, KI JIH KRIVA JAMSTVO. HOMEDIC NI ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSEBNO ŠKODO. TA GARANCIJA NE ZAHTEVA VEČ KOT POPRAVILO ALI ZAMENJAVO KATEREGA KOLI ALI DELI, KI SE UGOTOVI, DA JE V VELJAVANJU GARANCIJE. VRAČIL NE BO DAN. ČE NADOMESTNI DELI ZA POkvarjene materiale NISO NA VOLJO, si HOMEDICS PRIDRŽUJE PRAVICO DO NADOMESTITEV IZDELKA NAMESTO POPRAVILA ALI ZAMENJAVE

Ta garancija ne velja za nakup odprtih, rabljenih, popravljenih, prepakiranih in / ali ponovno zapečatenih izdelkov, vključno, vendar ne omejeno na prodajo takih izdelkov na spletnih mestih dražbe in / ali prodajo takih izdelkov s strani prodajalcev s presežki ali v razsutem stanju. Vsa jamstva ali garancije takoj prenehajo in prenehajo veljati za vse izdelke ali njihove dele, ki so popravljeni, zamenjani, spremenjeni ali spremenjeni brez predhodnega izrecnega in pisnega soglasja podjetja HoMedics.

Ta garancija vam zagotavlja posebne zakonske pravice. Morda imate dodatne pravice, ki se lahko razlikujejo od države do države. Zaradi posameznih državnih predpisov nekatere od zgornjih omejitev in izključitev za vas morda ne veljajo.

Za več informacij o naši liniji izdelkov v ZDA obiščite www.homedics.com. Za Kanado obiščite www.homedics.ca.

Pomoč strankam

ZA STORITVE V ZDA
[e-pošta zaščitena]
8:30 - 7:00 EST od ponedeljka do petka
1-800-466-3342

ZA STORITVE V KANADI
[e-pošta zaščitena]
8:30 - 5:00 EST od ponedeljka do petka
1-888-225-7378

Dokumenti / Viri

HoMEDICS SP-180J Akumulatorski dvocevni masažer za telo [pdf] Navodila za uporabo
SP-180J, brezžični dvocevni masažer za telo

Pustite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.