BROWAN logo b1Browan Communications Inc.
No.15-1, Zhonghua Rd.,
Hsinchu Industrial Park,
Hukou, Hsinchu,
Taiwan, R.O.C. 30352
Tel: + 886-3-6006899
Faks: 886-3-5972970

številka dokumenta BQW_02_0036.001

 

 

MerryIoT Hub
Navodila za uporabo

Zgodovina revizije
Revizija Datum Opis Avtor
. 001 lahko 3rd, 2022 Prva izdaja Demy

Avtorske pravice

© 2021 BROWAN COMMUNICATIONS INC.

This document is copyrighted with all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form by any means without the written permission of BROWAN COMMUNICATIONS INC.

Opaziti

BROWAN COMMUNICATIONS INC. reserves the right to change specifications without prior notice.

While the information in this manual has been compiled with great care, it may not be deemed an assurance of product characteristics. BROWAN COMMUNICATIONS INC. shall be liable only to the degree specified in the terms of sale and delivery.

The reproduction and distribution of the documentation and software supplied with this product and the use of its contents are subject to written authorization from BROWAN COMMUNICATIONS INC.

Blagovne znamke

The product described in this document is a licensed product of BROWAN COMMUNICATIONS INC.

1. poglavje - Uvod


Namen in področje uporabe

The purpose of this document is to describe the main functions, user manual, supported features, and system architecture of the WLRRTES-106 MerryIoT Hub based on the latest LoRaWAN specification.

Product Design

The dimension of WLRRTES-106 MerryIoT Hub is with the dimension of 116 x 91 x 27 mm, and with one LAN port, one Micro-USB port for 5V DC/2A power input, four LED indicators, and one reset button.

WLRGFM-100 - Product Design 1WLRGFM-100 - Product Design 2

Definicije, kratice in okrajšave
Postavka Opis
LPWAN Širokopodročno omrežje z nizko porabo
LoRaWAN™ LoRaWAN™ is a Low Power Wide Area Network (LPWAN) specification intended for wireless battery operated Things in a regional, national or global network.
ABP Aktivacija s personalizacijo
OTAA Aktivacija po zraku
TBD Biti definiran
Reference
Dokument Avtor
Specifikacija LoRaWAN v1.0.3 Zavezništvo LoRa
RP002-1.0.1 LoRaWAN Regionalni parametri Zavezništvo LoRa

Chapter 2 – Hardware Details


LED indikatorji

LED sequence: Power(System), WAN, WiFi, LoRa

One Orange, Three Green

Solid LED is for static status, blanking means the system is upgrading or active devices linked to the corresponding port

Trdno vklopljeno Utripa off
Power System(Orange) Vklop Booting (ignore bootloader) Izklop
WAN (modra) Ethernet Plug in dobil IP naslov Povezovanje Izključite
Brezžična (modra) Način WiFi postaje in dobil IP naslov Povezovanje Onemogoči brezžično povezavo
LoRa (modra) LoRa je delo Povezovanje LoRa ni delo

Table 1 LED Behaviors

WLRGFM-100 - Figure 1

Figure 1 -LED indicators

I / O Ports
port Grof Opis
RJ45 1 Vrata WAN naprave
Ponastavi 1 Ponastavi na privzeto (5 sekund za ponastavitev na tovarniške privzete nastavitve)
micro USB 1 Napajanje preko USB adapterja (5VDC/2A)

WLRGFM-100 - Figure 2

Figure 2 – IO Ports

Zadnja nalepka

Informacije o označevanju so na dnu naprave.

WLRGFM-100 - Figure 3 - 1

WLRGFM-100 - Figure 3 - 2

Figure 3 – Back Label

Oznaka paketa
No. Postavka Opis
1 ŠKATLA ZA IZDELKE Rjava škatla
2 Označevanje Model/ MAC/ Serijska številka/ Odobritev tipa
Vsebina paketa
No. Opis Količina
1 MerryIoT Hub 1
2 Napajalnik (100-240VAC 50/60Hz do 5VDC/2A) 1
3 Ethernet kabel 1 meter (UTP) 1

Poglavje 3 - Uporabniški priročnik


3.1 Connect MerryIoT Hub

S prehodom se lahko povežete prek vmesnika WiFi, katerega SSID in geslo sta privzeto natisnjena na zadnji nalepki.

WLRGFM-100 - Figure 4

Figure 4 – Back Label

The rule of gateway SSID is MerryIoT_Femto_Lite-xxxxxx where the last digits are the last 6 digits of the MAC address

Računalnik bo pridobil naslov IP v obsegu 192.168.4.x, razen 192.168.4.1, ki ga je dodelila AP.

3.2 MerryIoT Hub Setting

odprite web browser(ex: Chrome) after connecting to the gateway via IP address “192.168.4.1”

WLRGFM-100 - Figure 5

Slika 5 - WEB UI-1

WLRGFM-100 - Figure 6

Slika 6 - WEB UI-2

Zdaj lahko konfigurirate prehod prek WEB Uporabniški vmesnik.

3.3 SET WAN

Prehod podpira povezavo »Ethernet« ali »Wi-Fi« kot internetno povezavo.

WLRGFM-100 - Figure 7

Slika 7 – WAN povezava

STEP 3.3.1 Ethernet Setting

Konfigurirajte naslov IP za WAN.[Statični IP/DHCP odjemalec]

WLRGFM-100 - Figure 8

Slika 8 – WAN povezava

STATUS ETHERNETA – Podatki o naslovu IP/maski podomrežja/prehodu/DNS.
NASTAVITEV ETHERNETA – Konfigurirajte naslov IP za WAN.[Statični IP/DHCP odjemalec]
Statični IP - Nastavite naslov IP/masko podomrežja/privzeti prehod/DNS statičnega IP-ja.

WLRGFM-100 - Note Contact the network administrator for the static IP address information.

DHCP – IP naslov/masko podomrežja/privzeti prehod/DNS bo dodelil strežnik DHCP.

WLRGFM-100 - Figure 9

Figure 9 – DHCP client

STEP 3.3.2 Wi-Fi

Izberite »Wi-Fi«, da bo povezava internetne povezave.

WLRGFM-100 - Note The gateway WiFi interface is the Access Point by default which SSID is “MerryIoT_Femto_Lite-XXXXXX” printed on the back label. The administrator can only access the WEB UI through the Access Point mode to configure the gateway. The gateway will be the WiFi client and will not be able to access the WEB Uporabniški vmesnik po omogočanju vmesnika WiFi kot internetne povezave.

WLRGFM-100 - Figure 10

Figure 10 – Wi-Fi connection

ROČNA POVEZAVA – Določite oddaljeno AP SSID in po potrebi vnesite geslo.

klik "Pridruži se" sprejeti oz »Prekliči« to abort.

WLRGFM-100 - Figure 11

Slika 11 – Ročna povezava Wi-Fi

The gateway will scan the nearby access point automatically. Just click the SSID for the WiFi connection.

WLRGFM-100 - Figure 12

Slika 12 – Ročna povezava Wi-Fi

Vnesite geslo za WiFi, če je potrebno za povezavo.

WLRGFM-100 - Figure 13

Figure 13 – Wi-Fi password

klik "Pridruži se" sprejeti oz »Prekliči« to abort.

Chapter 4 – Regulatory


Izjava Zvezne komisije za komuniciranje

Ta oprema je bila preizkušena in je ugotovila, da ustreza omejitvam za digitalno napravo razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski instalaciji. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar ni nobenega jamstva, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnik spodbuja, da poskuša motnje odpraviti z enim od naslednjih ukrepov:
- Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Priključite opremo v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tista, na katero je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega / televizijskega tehnika.

Opozorilo FCC: Kakršne koli spremembe ali modifikacije, ki jih izrecno ni odobrila stranka, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje te opreme.

Ta naprava je v skladu z delom 15 pravil FCC. Uporaba je odvisna od naslednjih dveh pogojev: (1) Ta naprava ne sme povzročiti škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti kakršne koli prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

POMEMBNA OPOMBA:
Izjava o izpostavljenosti sevanju:

Ta oprema ustreza mejam izpostavljenosti FCC sevanju, določenim za nenadzorovano okolje. To opremo je treba namestiti in uporabljati z minimalno razdaljo 20 cm med radiatorjem in telesom.

Ta oddajnik ne sme biti lociran ali delovati skupaj z drugo anteno ali oddajnikom.

Funkcija izbire kode države bo onemogočena za izdelke, ki se tržijo v ZDA / KANADO

Delovanje te naprave je omejeno samo na uporabo v zaprtih prostorih

Izjava industrije Kanade:

Ta naprava vsebuje oddajnike / sprejemnike, ki niso licencirani in ustrezajo kanadskim RSS-jem, ki so izvzeti iz licence za inovacije, znanost in gospodarski razvoj. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja:

(1) Ta naprava morda ne bo povzročala motenj
(2) Ta naprava mora sprejemati kakršne koli motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave

Izjava o izpostavljenosti sevanju:
Ta oprema je v skladu z omejitvami izpostavljenosti sevanju Kanade, določenimi za nenadzorovano okolje. To opremo je treba namestiti in upravljati z najmanj 20 cm razdalje med radiatorjem in telesom.

Dokumenti / Viri

BROWAN WLRGFM-100 MerryIoT Hub IoT Gateway [pdf] Uporabniški priročnik
WLRGFM-100, MerryIoT Hub IoT Gateway

Pustite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.