Uporabniški priročnik Airrex Infrardeči grelec AH-200/300/800

Uporabniški priročnik Airrex Infrardeči grelec AH-200-300-800

 • Zahvaljujemo se vam za nakup infrardečega grelnika Airrex!
 • Pred uporabo grelnika natančno preberite uporabniški priročnik.
 • Ko preberete uporabniški priročnik, se prepričajte, da je shranjen tako, da je na voljo vsem, ki uporabljajo grelec.
 • Pred uporabo grelnika natančno preučite varnostna navodila.
 • Ti grelniki so prilagojeni za delovanje v severnoevropskih razmerah. Če grelnik odpeljete na druga območja, preverite omrežno napetosttage v vaši namembni državi.
 • Ta uporabniški priročnik vsebuje tudi navodila za aktiviranje triletne garancije.
 • Zaradi aktivnega razvoja izdelkov si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb tehničnih specifikacij in funkcionalnih opisov v tem priročniku brez posebnega obvestila.

Logotip HEPHZIBAH Co.

VARNOSTNA NAVODILA

Namen teh varnostnih navodil je zagotoviti varno uporabo grelnikov Airrex. Upoštevanje teh navodil preprečuje nevarnost poškodb ali smrti in poškodb ogrevalne naprave ter drugih predmetov ali prostorov.
Previdno preberite varnostna navodila.
Navodila vsebujejo dva koncepta: "Opozorilo" in "Opomba".

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Opozorilo

Ta oznaka označuje nevarnost poškodb in / ali smrti.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Pozor

Ta oznaka označuje nevarnost lažjih poškodb ali strukturnih poškodb.

SIMBOLI, UPORABLJENI V PRIROČNIKU:

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Prepovedana mera Simbol

Prepovedani ukrep

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Obvezna mera Simbol

Obvezen ukrep

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Opozorilo

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Obvezna mera SimbolUporabljajte samo električno omrežje 220/230 V. Nepravilna voltage lahko povzroči požar ali električni udar.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Prepovedana mera Simbol

Vedno poskrbite za stanje napajalnega kabla in se izogibajte njegovemu upogibanju ali postavljanju na kabel. Poškodovan napajalni kabel ali vtič lahko povzroči kratek stik, električni udar ali celo požar.
Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Prepovedana mera SimbolNe napajajte napajalnega kabla z mokrimi rokami. To lahko povzroči kratek stik, požar ali smrt.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Prepovedana mera SimbolNikoli ne uporabljajte posod z vnetljivimi tekočinami ali aerosoli v bližini grelnika ali jih puščajte v njegovi neposredni bližini zaradi nevarnosti požara in / ali eksplozije.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Obvezna mera SimbolPrepričajte se, da varovalka upošteva priporočilo (250 V / 3.15 A). Napačna varovalka lahko povzroči okvare, pregrevanje ali požar.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Prepovedana mera SimbolNe izključujte grelnika tako, da prekinete napajanje ali odklopite napajalni vtič. Rezalna moč med ogrevanjem lahko povzroči okvare ali električni udar. Vedno uporabite gumb za vklop na napravi ali gumb za vklop / izklop na daljinskem upravljalniku.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Obvezna mera SimbolPoškodovane napajalne kable je treba takoj zamenjati v servisni delavnici, ki jo je pooblastil proizvajalec ali uvoznik, ali v kateri drugi servisni delavnici, pooblaščeni za električna popravila.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Obvezna mera SimbolČe se vtič umaže, ga previdno očistite, preden ga priključite v vtičnico. Umazan vtič lahko povzroči kratek stik, dim in / ali požar.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Prepovedana mera SimbolNapajalnega kabla ne razširjajte tako, da nanj ali na njegove priključke priključite dodatne dolžine kabla. Slabo izdelane povezave lahko povzročijo kratek stik, električni udar ali požar.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Obvezna mera SimbolPred čiščenjem in vzdrževanjem naprave odklopite napajalni vtič iz vtičnice in pustite, da se naprava dovolj ohladi. Zanemarjanje teh navodil lahko povzroči opekline ali električni udar.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Obvezna mera SimbolNapajalni kabel naprave je lahko priključen samo v ozemljeno vtičnico.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Prepovedana mera SimbolGrelnika ne prekrivajte z ovirami, kot so oblačila, tkanine ali plastične vrečke. To lahko povzroči požar.

TA NAVODILA SO DOSTOPNA VSEM UPORABNIKOM V BLIŽINI NAPRAVE.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Prepovedana mera SimbolNe postavljajte rok ali kakršnih koli predmetov v varnostno mrežo. Dotik notranjih delov grelnika lahko povzroči opekline ali električni udar.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Prepovedana mera SimbolNe premikajte delujočega grelca. Pred premikanjem naprave izklopite grelec in izključite napajalni kabel.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Prepovedana mera SimbolGrelec uporabljajte samo za ogrevanje notranjih prostorov. Ne uporabljajte ga za sušenje oblačil. Če se grelnik uporablja za ogrevanje prostorov, namenjenih rastlinam ali živalim, je treba izpušne pline dovajati zunaj skozi dimno cev in zagotoviti zadostno oskrbo s svežim zrakom.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Prepovedana mera SimbolNe uporabljajte grelnika v zaprtih prostorih ali prostorih, ki jih zasedajo predvsem otroci, starejši ali invalidi. Vedno poskrbite, da tisti v istem prostoru kot grelec razumejo potrebo po učinkovitem prezračevanju.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Prepovedana mera SimbolPriporočamo, da tega grelnika ne uporabljate na zelo visokih nadmorskih višinah. Naprave ne uporabljajte več kot 1,500 m nad morjem. Na nadmorski višini 700–1,500 mora biti prezračevanje učinkovito. Slabo prezračevanje ogrevanega prostora lahko povzroči nastanek ogljikovega monoksida, ki lahko povzroči telesne poškodbe ali smrt.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Prepovedana mera SimbolZa čiščenje grelnika ne uporabljajte vode. Voda lahko povzroči kratek stik, električni udar in / ali požar.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Prepovedana mera SimbolZa čiščenje grelnika ne uporabljajte bencina, razredčila ali drugih tehničnih topil. Lahko povzročijo kratek stik, elektriko in / ali požar.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Prepovedana mera SimbolNa grelnik ne postavljajte električnih naprav ali težkih predmetov. Predmeti na napravi lahko pri padcu z grelca povzročijo okvare, električni udar ali poškodbe.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Prepovedana mera SimbolGrelnik uporabljajte samo v dobro prezračevanih odprtih prostorih, kjer se zrak zamenja 1-2 krat na uro. Uporaba grelnika v slabo prezračevanih prostorih lahko ustvari ogljikov monoksid, kar lahko povzroči poškodbe ali smrt.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Prepovedana mera SimbolNaprave ne uporabljajte v prostorih, kjer ljudje spijo brez dimnika, ki vodi zunaj stavbe, in ne da bi zagotovili zadostno oskrbo z nadomestnim zrakom.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Obvezna mera SimbolGrelec mora biti postavljen na mesto, kjer so izpolnjene zahteve glede varnostne razdalje. Na vseh straneh naprave mora biti razdalja 15 cm, pred in nad napravo pa najmanj 1 m.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Pozor

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Prepovedana mera SimbolGrelnika ne postavljajte na nestabilne, nagnjene ali klimave temelje. Nagibanje in / ali padanje naprave lahko povzroči okvare in požar.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Prepovedana mera Simbol

Daljinskega upravljalnika grelnika ne poskušajte razstaviti in ga vedno zaščitite pred močnimi udarci.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Obvezna mera Simbol

Če grelnika ne boste uporabljali dlje časa, izključite napajalni kabel.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Obvezna mera Simbol

Med nevihtami je treba napravo izklopiti in izklopiti iz vtičnice.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Prepovedana mera Simbol

Nikoli ne dovolite, da se grelec zmoči; naprave ne smete uporabljati v kopalnicah ali drugih podobnih prostorih. Voda lahko povzroči kratek stik in / ali požar.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Obvezna mera SimbolGrelec je treba hraniti na suhem, v zaprtih prostorih. Ne shranjujte v vročih ali posebej vlažnih prostorih. Možna korozija zaradi vlage lahko povzroči okvare.

POMEMBNE STVARI, KI JIH JE OPOZORITI PRED OPERACIJO

ZAGOTOVITE VARNOST LOKACIJE GREJALCA

 • V bližini grelnika ne sme biti vnetljivih materialov.
 • Med stranicami in hrbtom grelnika ter najbližjim pohištvom ali drugo oviro mora biti vedno 15 cm prostora.
 • Na razdalji enega (1) metra pred in nad grelcem ne sme biti nobenih predmetov in materialov. Upoštevajte, da lahko različni materiali različno reagirajo na toploto.
 • Prepričajte se, da v bližini grelnika ni tkanin, umetnih snovi ali drugih predmetov, ki bi ga lahko pokrili, če jih premakne zračni tok ali druga sila. Grelnik, prekrit s tkanino ali drugo oviro, lahko povzroči požar.
 • Grelec mora biti postavljen na ravno podlago.
 • Ko je grelec na svojem mestu, zaklenite kolesca.
 • V majhnih prostorih je treba uporabiti ločeno cev za odvajanje dimnih plinov. Premer cevovoda mora biti 75 mm, največja dolžina pa 5 metrov. Prepričajte se, da voda ne more priti v grelnik skozi odvodne cevi.
 • V neposredni bližini grelnika postavite opremo za gašenje, primerno za oljne in kemične požare.
 • Grelnika ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo ali v bližino močnega vira toplote.
 • Grelec postavite v neposredni bližini vtičnice.
 • Vtič napajalnega kabla mora biti vedno lahko dostopen.

V GRELCU UPORABLJUJTE SAMO VISOKO RAZREDNO BIODIZEL ALI LAHKO GORIVO.

 • Uporaba goriv, ​​razen lahkega kurilnega olja ali dizelskega goriva, lahko povzroči okvare ali prekomerno nastajanje saj.
 • VEDNO izključite grelec, ko dolivate gorivo v rezervoar.
 • Vsa puščanja goriva iz grelnika je treba takoj odpraviti v servisni delavnici, ki jo pooblasti proizvajalec / uvoznik.
 • Pri ravnanju z gorivom upoštevajte vsa ustrezna varnostna navodila.

DELOVNI VOL. GREJALNIKATAGE IS 220 /230 V / 50 HZ

 • Uporabnik je odgovoren za priključitev naprave na električno omrežje, ki napaja ustrezno napetosttage.

KONSTRUKCIJA GREJALCA

STRUKTURNE ŠTEVILKE

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - STRUKTURNE ŠTEVILKE

DELOVNA STIKALA IN ZASLON

Airrex infrardeči grelec AH-200-300-800 - DELOVNA STIKALA IN ZASLON

 1. LED ZASLON
  Zaslon lahko uporabite za preverjanje temperature, časovnika, kod napak itd.
 2. DELOVANJE TERMOSTATA
  Ta lučka sveti, ko je grelec v načinu delovanja termostata.
 3. DELOVANJE ČASOVNIKA
  Ta lučka sveti, ko je grelec v načinu delovanja časovnika.
 4. DALJINSKI UPRAVLJALNIK
 5. GUMB ZA NAPAJANJE (VKLOP / IZKLOP)
  Vklopi in izklopi napravo.
 6. IZBIRA NAČINA
  Ta gumb se uporablja za izbiro želenega načina delovanja med delovanjem termostata in časovnika.
 7. GUMBI PUŠČICE ZA FUNKCIJE PRILAGODITVE (POVEČANJE / ZMANJŠANJE)
  Ti gumbi se uporabljajo za nastavitev želene temperature in nastavitev dolžine ogrevalnega cikla.
 8. KLJUČAVNICA
  Če pritisnete ta gumb tri (3) sekunde, se tipke zaklenejo. Ustrezno s pritiskom na gumb še tri (3) sekunde odklenete tipke.
 9. ČASOMER IZKLOPA
  Ta gumb vklopi ali izklopi funkcijo izklopnega časovnika.
 10. IZKLOPLJENA LAMPORA ČASOMERA
  Lučka označuje, ali je časovnik za izklop aktiven ali ne.
 11. LUČKA NAPAK GORILNIKA
  Ta indikatorska lučka sveti, če gorilnik med delovanjem ni uspel ali se je izklopil.
 12. LUČKA GORILNIKA
  Ta lučka sveti, ko je gorilnik aktiven.
 13. MERILEC GORIVA
  Stolpec treh lučk prikazuje preostalo gorivo.
 14. OPOZORILNA SVETLOBA ZA PREGREVANJE
  Opozorilna lučka sveti, če temperatura v zgornjem delu grelnega elementa presega 105 ° C. Grelec je izklopljen.
 15. OPOZORILNA LUČKA TENZORJA
  Opozorilna lučka sveti, če je naprava nagnjena za več kot 30 ° C ali je izpostavljena zunanji sili, ki povzroči znatno premikanje.
 16. ZNESEK GORIVA OPOZORILNA LUČ
  Opozorilna lučka sveti, ko je posoda za gorivo skoraj prazna.
 17. LUČKA ZA KLJUČEVNE ZAKLJUČKE
  Ko lučka sveti, so tipke naprave zaklenjene, kar pomeni, da prilagoditev ni mogoče izvesti.
DALJINEC

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - DALJINSKI NADZOR

 • Konec daljinskega upravljalnika usmerite proti grelniku.
 • Močna sončna svetloba ali močne neonske ali fluorescenčne luči lahko motijo ​​delovanje daljinskega upravljalnika. Če sumite, da lahko svetlobne razmere povzročajo težave, uporabite daljinski upravljalnik tik pred grelnikom.
 • Daljinski upravljalnik odda zvok, kadar grelec zazna ukaz.
 • Če daljinskega upravljalnika dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.
 • Zaščitite daljinski upravljalnik pred vsemi tekočinami.
MENJAVA DALJINSKIH BATERIJ

Airrex infrardeči grelec AH-200-300-800 - ZAMENJAVA DALJINSKIH BATERIJ

 1. ODPIRANJE AKUMULATORJA
  Rahlo pritisnite območje 1 in potisnite pokrov ohišja baterije v smeri puščice.
 2. MENJAVA BATERIJ
  Odstranite stare baterije in namestite nove. Poskrbite, da boste baterije pravilno poravnali.
  Vsak priključek (+) baterije mora biti povezan z ustrezno oznako v ohišju.
 3. ZAPIRANJE AKUMULATORJA
  Potisnite ohišje baterije na svoje mesto, dokler ne zaslišite klika ključavnice.
STRUKTURA GORILNIKA

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - KONSTRUKCIJA GORILNIKA

NAVODILA ZA UPORABO

AKTIVACIJA IN DEAKTIVACIJA
 1. VKLOPITE GRELEC
  • Pritisnite gumb za vklop. Naprava ob vklopu odda zvočni signal.
  • Napravo lahko izklopite s pritiskom istega gumba. Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - ZAGONITE GRELEC
 2. IZBERITE NAČIN DELOVANJA
  • Izberite želeni način delovanja, bodisi delovanje termostata ali časovnika.
  • Izbirate lahko z gumbom TEMP / ČAS.
  • Privzeto je delovanje termostata. Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - IZBERITE NAČIN DELOVANJA
 3. S PUŠČINSKIMI GUMBI NASTAVITE CILJNO TEMPERATURO ALI ČAS GRETJA
  • Temperaturo lahko nastavite med 0–40 ºC.
  • Najmanjši čas ogrevanja je 10 minut in zgornje meje ni.
   OPOMBA!
   Po vklopu je privzeti način delovanja grelnika delovanje termostata, kar prikazuje ustrezna lučka. Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - NASTAVITE CILJNO TEMPERATURO ALI ČAS OGREVANJA S PUŠČINSKIMI GUMBI

ČASOMER IZKLOPA
Če želite, da se grelec sam izklopi, lahko uporabite časovnik za izklop.
Z gumbom TIMER vključite funkcijo izklopa. Nato s puščičnimi gumbi izberite želeno zakasnitev zaustavitve. Najmanjša zamuda je 30 minut. Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - ČASOVNIK IZKLOPA

NASVETI ZA UPORABO GRELNIKA

 • Grelec se aktivira, ko je nastavljena temperatura za 2 ° C višja od temperature okolice.
 • Po vklopu grelec privzeto deluje s termostatom.
 • Ko je naprava izključena, se vse funkcije časovnika ponastavijo in jih je treba po potrebi znova nastaviti.
DELOVANJE TERMOSTATA

V tem načinu lahko nastavite želeno temperaturo, po kateri grelec samodejno deluje in se po potrebi vklopi, da ohrani nastavljeno temperaturo. Delovanje termostata je privzeto izbrano, ko je grelec vklopljen.

 1. Priključite napajalni kabel. Zaženite grelec. Ko grelec deluje, je trenutna temperatura prikazana na levi, nastavljena ciljna temperatura pa na desni. Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Priključite napajalni kabel. Zaženite grelec.
 2. Ustrezna signalna lučka sveti, ko je izbrano delovanje termostata. Če želite preklopiti iz delovanja termostata v delovanje časovnika, pritisnite gumb TEMP / TIME. Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Ustrezna signalna lučka sveti, ko je izbrano delovanje termostata
 3. Temperaturo lahko nastavite s puščičnimi gumbi.
  • Temperaturo lahko nastavite v območju od 0–40 ° C
  • Privzeta nastavitev grelnika je 25 ° C.
  • Neprekinjeno pritiskanje puščičnega gumba za dve (2) sekundi bo hitreje spremenilo nastavitev temperature.
  • Območje prikaza trenutne temperature je -9 ... + 50 ° C. Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Temperaturo lahko nastavite s puščičnimi gumbi
 4. Ko je vklopljen, se grelec samodejno aktivira, ko trenutna temperatura pade za dve (2ºC) stopinje pod ciljno temperaturo. Ustrezno grelec izključi, ko se trenutna temperatura dvigne za eno stopinjo (1 ° C) nad nastavljeno ciljno temperaturo. Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Ko je vklopljen, se grelec vklopi
 5. Ko za izklop naprave pritisnete gumb za vklop, zaslon prikazuje samo trenutno temperaturo. Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Ko za izklop pritisnete gumb za vklop

NASVETI ZA UPORABO GRELNIKA

 • Če je trenutna temperatura -9 ° C, se v trenutni temperaturi prikaže besedilo »LO« view. Če je trenutna temperatura +50 ° C, se v trenutni temperaturi prikaže besedilo »HI« view.
 • Z enim samim pritiskom puščičnega gumba spremenite nastavitve temperature za eno stopinjo. Če pritisnete puščični gumb več kot dve (2) sekundi, se nastavitev zaslona spremeni za eno številko na 0.2 sekunde.
 • Če pet (5) sekund pritisnete oba puščična gumba, se temperaturna enota spremeni iz Celzija (ºC) na Fahrenheita (ºF). Naprava privzeto uporablja stopinje Celzija (ºC).
DELOVANJE ČASOVNIKA

Delovanje časovnika se lahko uporablja za ogrevanje v intervalih. Čas delovanja lahko nastavite med 10 in 55 minut. Premor med cikli je vedno pet minut. Grelec lahko nastavite tudi tako, da je neprekinjeno vklopljen. Pri delovanju časovnika grelec ne upošteva temperature termostata ali nastavljene temperature.

Airrex infrardeči grelec AH-200-300-800 - DELOVANJE ČASA

 1. VKLOPITE GRELEC Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - ZAGONITE GRELEC
 2. IZBERITE DELOVANJE ČASOVNIKA
  S pritiskom gumba TEMP / TIME izberite časovnik. Zasveti signalna lučka delovanja časovnika. Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - IZBERITE DELOVANJE ČASOMERA
 3. Ko je časovnik vklopljen, se na levi prikaže svetlobni obroč. Na desni je prikazan nastavljeni čas delovanja (v minutah). S puščičnimi gumbi izberite želeni čas delovanja. Izbrani čas utripa na zaslonu. Če puščic ne pritisnete tri (3) sekunde, se aktivira nastavitev časa, prikazana na zaslonu. Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Ko je vklopljen časovnik
 4. Čas delovanja lahko nastavite med 10 in 55 minutami ali pa grelnik nastavite tako, da deluje neprekinjeno. Ko se obratovalni cikel konča, grelec vedno ustavi delovanje za pet (5) minut. Na zaslonu sta poleg časa delovanja prikazani dve vrstici (- -), ki označujeta premor. Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Čas delovanja lahko nastavite med 10 in 55 minut

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

ČIŠČENJE POVRŠIN

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - ČIŠČENJE POVRŠIN

Upoštevajte naslednja navodila za čiščenje:

 • Po potrebi lahko zunanje površine rahlo očistite z blagimi čistili.
 • Očistite odsevnike za in ob straneh ogrevalnih cevi z mehko in čisto (mikrovlaken) krpo.

OPOMBA!
Ogrevalne cevi so prevlečene s keramično plastjo. Očistite jih s posebno skrbjo. Ne uporabljajte abrazivnih čistil.

NE ODLOČITE IN NE ODSTRANITE VSEH OGREVALNIH CEVI!

 • Očistite ploščo s tipkami in LED zaslon z mehko in čisto (mikrovlaken) krpo.
 • Po čiščenju znova namestite varnostno mrežo.
SKLADIŠČE GREJALCA

Za vsako obdobje shranjevanja je dobro izklopiti napajalni kabel. Napajalni kabel vstavite v rezervoar v notranjosti grelnika, da zagotovite, da se ne ujame pod pnevmatiko, nprample, ko ga premikate.

Pustite, da se grelec popolnoma ohladi, preden ga shranite. Med skladiščenjem zaščitite grelec, tako da ga pokrijete z vrečko, ki je priložena pošiljki.

Če grelnika dalj časa ne boste uporabljali, napolnite rezervoar za gorivo z dodatkom, da preprečite kakršno koli rast mikrobov v rezervoarju.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Pozor

Shranjevanje grelnika na prostem ali v zelo vlažnem okolju lahko povzroči korozijo in povzroči znatno tehnično škodo.

MENJAVA FILTRA ZA GORIVO

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - MENJAVA FILTRA ZA GORIVO

Filter za gorivo se nahaja v grelniku. Priporočamo, da filter goriva zamenjate redno, vendar vsaj enkrat v ogrevalni sezoni.

MENJAVA FILTRA ZA GORIVO

 1. Odklopite cevi za gorivo s črpalke za gorivo.
 2. Z izvijačem dvignite gumijasto tesnilo na posodi za gorivo.
 3. Matico rahlo odvijte s ključem.
 4. Pred namestitvijo novega filtra za gorivo zagotovite, da na bakreni cevi ostaneta dva (2) majhna tesnilna obroča.
 5. Na bakreno cev rahlo privijte filter za gorivo.
 6. Filter goriva postavite nazaj v rezervoar in cevi za gorivo pritrdite na črpalko za gorivo.

OPOMBA!
Po zamenjavi filtra za gorivo lahko sistem za gorivo zahteva odzračevanje.

KRVENJE GORIVNEGA SISTEMA

Če črpalka za gorivo grelnika zveni izjemno glasno in grelec ne deluje pravilno, je verjetno vzrok zrak v sistemu za gorivo.

KRVENJE GORIVNEGA SISTEMA

 1. Z 2-3 vrtljaji popustite odzračevalno matico na dnu črpalke za gorivo.
 2. Zaženite grelec.
 3. Ko zaslišite zagon črpalke za gorivo, počakajte 2-3 sekunde in zaprite odzračevalni vijak.

Pri odzračevanju sistema bo morda treba ta postopek ponoviti 2-3 krat.

DIJAGNOZIRANJE IN POPRAVILO NAPAK

SPOROČILA O NAPAKAH
 1. MOTNJA
  Okvara gorilnika.Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - MALFUNKCIJA
 2. PREGREVANJE
  Opozorilna lučka zasveti, ko temperatura v zgornjem delu grelnega elementa preseže 105 ° C. Grelnik deaktivirajo njegovi varnostni sistemi. Ko se naprava ohladi, se samodejno znova zažene. Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - PREGREVANJE
 3. ŠOK ALI NAKON
  Opozorilna lučka sveti, če je naprava nagnjena za več kot 30 ° C ali je izpostavljena močnemu sunku ali sunku. Grelnik deaktivirajo njegovi varnostni sistemi. Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - ŠOK ALI NAGON
 4. POROCILNIK GORIVA PRAZEN
  Ko je posoda za gorivo popolnoma prazna, se na zaslonu prikaže sporočilo »OIL«. Poleg tega neprekinjeno sveti indikatorska lučka EMPTY merilnika goriva in naprava oddaja neprekinjen zvočni signal. Rezervoarja ni mogoče izprazniti dovolj, da bi izčrpali črpalko za gorivo.Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - PRAZNIK REZERVOARJA ZA GORIVO
 5. NAPAKA VARNOSTNEGA SISTEMA
  Varnostni sistem izklopi vse funkcije gorilnika. Obrnite se na pooblaščeno servisno službo. Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - NAPAKA VARNOSTNEGA SISTEMA
 6. NAPAKA VARNOSTNEGA SISTEMA
  Varnostni sistemi izklopijo vse funkcije gorilnika. Obrnite se na pooblaščeno servisno službo. Airrex infrardeči grelec AH-200-300-800 - NAPAKA VARNOSTNEGA SISTEMA 2

OPOMBA!
Če grelnik izklopijo varnostni sistemi, skrbno prezračite ogrevan prostor, da očistite vse izpušne pline in / ali pare goriva.

NASVET ZA UPORABO GRELNIKA
Oglejte si vse možne vzroke za sporočila o napakah v tabeli na strani 16.

DIJAGNOZIRANJE IN POPRAVILO NAPAK DELOVANJA

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - DIAGNOSTIKA IN POPRAVILO NAPAKE OB UPORABI 1Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - DIAGNOSTIKA IN POPRAVILO NAPAKE OB UPORABI 2

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - Pozor

ZAGOTOVITE USTREZNO PREZRAČEVANJE!

Več kot 85% vseh okvar delovanja je posledica nezadostnega prezračevanja. Priporočljivo je, da grelec postavite na osrednje in odprto mesto, tako da lahko pred njim brez ovir oddaja toploto. Grelec potrebuje kisik za delovanje, zato je treba v prostoru zagotoviti zadostno prezračevanje. Zadostno je naravno prezračevanje v skladu z veljavnimi gradbenimi predpisi, pod pogojem, da niso blokirane nobene odprtine za dovod ali odtok. Prav tako ni priporočljivo namestiti nadomestnega odzračevalnika v bližini naprave, da se ne moti krmiljenje termostata.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - ZAGOTOVITE USTREZNO PREZRAČEVANJE

 • Pomembno je zagotoviti, da zrak kroži v prostoru, ki se ogreva. V idealnem primeru je treba zrak dovajati skozi dovodni odzračevalnik na dnu, zrak, ki vsebuje CO2, pa naj se odvaja skozi odtočni odprtino na vrhu.
 • Priporočen premer prezračevalnih odprtin je 75–100 mm.
 • Če ima prostor samo dovodni ali izstopni odzračevalnik, zrak v njem ne more krožiti in prezračevanje ni zadostno. Enako je, če je prezračevanje zagotovljeno le skozi odprto okno.
 • Zrak, ki prihaja iz rahlo odprtih vrat / oken, ne zagotavlja zadostnega prezračevanja.
 • Grelec zahteva zadostno prezračevanje, tudi če je izpušna cev speljana iz ogrevanega prostora.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN DIJAGRAM POVEZAVE

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

 • Proizvajalec ne priporoča uporabe teh grelnikov pri temperaturah pod -20 ° C.
 • Zaradi aktivnega razvoja izdelkov si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb tehničnih specifikacij in funkcionalnih opisov v tem priročniku brez posebnega obvestila.
 • Naprava je lahko priključena samo na električno omrežje 220/230 V.

Infrardeči grelec Airrex AH-200-300-800 - PRIKLJUČNA DIAGRAM

GARANCIJA ZA AIRREX

Bolj ko se uporabljajo grelniki Airrex, bolj zanesljivo je njihovo delovanje. Airrex uporablja stroge postopke nadzora kakovosti. Po zaključku se vsak izdelek pregleda, na nekaterih izdelkih pa se izvajajo neprekinjeni funkcionalni testi.

Če želite odpraviti nepričakovane napake ali okvare, se obrnite na prodajalca ali uvoznika.
Če je do napake ali okvare prišlo zaradi napake na izdelku ali enem od njegovih sestavnih delov, bo izdelek v garancijskem roku brezplačno zamenjan, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

NORMALNA GARANCIJA
 1. Garancijsko obdobje je 12 mesecev od datuma nakupa naprave.
 2. Če napako ali okvaro povzroči napaka uporabnika ali poškodba naprave zaradi zunanjega dejavnika, se vsi stroški popravila zaračunajo kupcu.
 3. Za garancijsko vzdrževanje ali popravila je potreben original potrdila o nakupu, ki potrjuje datum nakupa.
 4. Veljavnost garancije zahteva, da je bila naprava kupljena pri uradnem prodajalcu, ki ga pooblasti uvoznik.
 5. Vsi stroški, povezani s prevozom naprave na garancijsko servisiranje ali garancijsko popravilo, so na stroške stranke. Za lažji prevoz hranite originalno embalažo. Prodajalec / uvoznik krije stroške, povezane z vračilom naprave kupcu po garancijskem servisu ali garancijskem popravilu (če je bila naprava odobrena za garancijsko servisiranje / popravilo).
3-LETNA DODATNA GARANCIJA

Uvoznik infrardečih grelnikov Airrex Rex Nordic Oy daje 3-letno garancijo za uvožene dizelske infrardeče grelnike. Eden od pogojev za 3-letno garancijo je, da ga aktivirate v 4 tednih od datuma nakupa. Garancijo je treba aktivirati elektronsko na: www.rexnordic.com.

3-LETNI GARANCIJSKI POGOJI

 • Garancija zajema vse dele, za katere veljajo splošni garancijski pogoji.
 • Garancija zajema samo izdelke, ki jih uvozi Rex Nordic Group in jih prodaja njihov uradni prodajalec.
 • Tržiti in oglaševati 3-letno garancijo smejo samo pooblaščeni prodajalci Rex Nordic Group.
 • Natisnite garancijsko potrdilo na podaljšano garancijo in ga shranite kot prilogo k potrdilu o nakupu.
 • Če je naprava poslana na garancijsko servisiranje v podaljšanem garancijskem roku, je treba z njo poslati potrdilo o prejemu in garancijsko potrdilo za podaljšano garancijo.
 • Če napako ali okvaro povzroči napaka uporabnika ali poškodba naprave zaradi zunanjega dejavnika, se vsi stroški popravila zaračunajo kupcu.
 • Garancijsko servisiranje ali garancijsko popravilo zahteva prejem in garancijsko potrdilo za podaljšano garancijo.
 • Vsi stroški, povezani s prevozom naprave na garancijsko servisiranje ali garancijsko popravilo, so na stroške stranke. Za lažji prevoz hranite originalno embalažo.
 • Stroški, povezani z vračilom naprave kupcu po garancijskem servisu ali garancijskem popravilu (če je bila naprava odobrena za garancijsko servisiranje / popravilo), bremenijo prodajalca / uvoznika.

VELJAVNOST 3-LETNE GARANCIJE

Garancija bo veljala tri leta od datuma nakupa, navedenega v potrdilu, pod pogojem, da je garancija aktivirana v skladu z zgornjimi navodili. 3-letna garancija velja samo z originalnim potrdilom. Ne pozabite shraniti potrdila. To je dokaz veljavne garancije.

Logotip Airrex

IZDELOVALEC

HEPHZIBAH CO., LTD
(Juan-dong) 86, Gilpa-ro
71beon-gil, Nam-gu,
Incheon, Koreja
+82 32 509 5834

UVOZNIK

SKUPINA REX NORDIC
Mustanlähteentie 24 A.
07230 Askola
FINSKA

FINSKA +358 40 180 11 11
ŠVEDSKA +46 72 200 22 22
NORVEŠKA +47 4000 66 16
MEDNARODNI +358 40 180 11 11

[e-pošta zaščitena]
www.rexnordic.com


Uporabniški priročnik za infrardeči grelec Airrex AH-200/300/800 - Optimiziran PDF
Uporabniški priročnik za infrardeči grelec Airrex AH-200/300/800 - Izvirnik PDF

Pridružite se pogovor

kako 1

Pustite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.