Logo ZERFUN

Bezdrôtový mikrofónny systém ZERFUN G8 Pro

ZERFUN G8
Pro Wireless
Mikrofónový systém

Pred použitím si prečítajte všetky pokyny, aby ste dosiahli čo najlepší výkon tohto produktu. Uschovajte si tieto pokyny pre budúce použitie.

VITAJTE

Vážený zákazník ZERFUN G8,
Blahoželáme vám k zakúpeniu bezdrôtového mikrofónového systému ZERFUN G8. Aby bola zaistená vaša bezpečnosť a mnoho rokov bezproblémovej prevádzky, pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho na bezpečnom mieste pre budúce použitie. Dúfame, že sa vám bude páčiť váš nový bezdrôtový mikrofónový systém ZERFUN G8.

 DIELY A OVLÁDAČE PRIJÍMAČA

Bezdrôtový mikrofónový systém ZERFUN G8 Pro – ovládanie hlasitosti

 1. Ovládanie hlasitosti mikrofónu A: Nastavuje výstupnú hlasitosť mikrofónu A, otáčaním gombíka v smere hodinových ručičiek zvýšite hlasitosť a proti smeru hodinových ručičiek ju znížite.
 2. Ovládanie hlasitosti mikrofónu B Nastavuje výstupnú hlasitosť mikrofónu A, otáčaním gombíka v smere hodinových ručičiek zvýšite hlasitosť a proti smeru hodinových ručičiek ju znížite.
 3. Ovládanie hlasitosti mikrofónu C Nastavuje výstupnú hlasitosť mikrofónu A. Otáčaním gombíka v smere hodinových ručičiek zvýšite hlasitosť a proti smeru hodinových ručičiek ju znížite.
 4. Ovládanie hlasitosti mikrofónu D: Nastavuje výstupnú hlasitosť mikrofónu A, otáčaním gombíka v smere hodinových ručičiek zvýšite hlasitosť a proti smeru hodinových ručičiek ju znížite.
 5. Tlačidlo napájania prijímača: Stlačením tohto tlačidla sa systém zapne, LED displej sa rozsvieti, keď je systém zapnutý, podržaním tlačidla na 2 až 3 sekundy sa vypne napájanie.

DIELY A OVLÁDAČE PRIJÍMAČA

Zadný panel

Bezdrôtový mikrofónový systém ZERFUN G8 Pro - zadný panel

1. Vstup jednosmerného prúdu
2. Anténny konektor
3. Vyvážený konektor 1
4. Vyvážený konektor 2
5. Vyvážený konektor 3
6. Vyvážený konektor 4
7. 3.5 Výstupný konektor zmiešaného zvuku
8. 6.3 Výstupný konektor zmiešaného zvuku
9. Anténny konektor

 PORTY A OVLÁDANIE PRE PRIJÍMAČ

Schéma pripojenia

Bezdrôtový mikrofónový systém ZERFUN G8 Pro – pripojenie

POZNÁMKA: Obe antény fungujú v portoch Anténa 1 a Anténa 2. Medzi portami nie je žiadny rozdiel a oba spolupracujú.

SÚČASTI A OVLÁDACIE PRVKY MIKROFÓNU

Bezdrôtový mikrofónový systém ZERFUN G8 Pro – mikrofón

 1. Hlava mikrofónu: Obsahuje kryt mikrofónu a kazetu.
 2. LED obrazovky displeja: Zobrazuje kanál, úroveň batérie, dosah pripojenia a frekvenciu.
 3. Tlačidlo napájania mikrofónu: Stlačením tohto tlačidla zapnete mikrofón. Keď je mikrofón zapnutý, podržaním tlačidla na 2 až 3 sekundy sa vypne napájanie.
 4. Tlačidlo nastavenia frekvencie: Toto tlačidlo označené „HI-LO“ je prístupné odskrutkovaním základne mikrofónu/krytu batérie. Stlačením tlačidla zmeníte kanál/frekvenciu.

SÚČASTI A OVLÁDACIE PRVKY MIKROFÓNU

Mikrofónový vysielač LED displej

Bezdrôtový mikrofónny systém ZERFUN G8 Pro - LED

 1. Zobrazenie stavu batérie: Táto ikona zobrazuje zostávajúcu energiu batérie. Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona bude blikať, čo znamená, že je potrebné ju vymeniť.
 2. Zobrazenie kanála: Tento alfanumerický displej zobrazuje aktuálny kanál.
 3. Zobrazenie frekvencie v MHz: Tento číselný displej zobrazuje aktuálnu frekvenciu.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

 1. Zapnite prijímač pomocou tlačidla napájania prijímača. Na LED displeji sa zobrazí kanál a frekvencia prijímača.
 2. Otočte ovládače hlasitosti mikrofónu úplne nadol a potom stlačením vypínača mikrofónu zapnite každý mikrofón. (Na zapnutie mikrofónov sú potrebné 2 x AA batérie.) Na LED displejoch sa zobrazí kanál, úroveň RF a AF, stav batérie a dosah prenosu každého mikrofónu.
 3. Ak chcete upraviť frekvenciu, použite tlačidlo úpravy frekvencie. Ak chcete získať prístup k tomuto tlačidlu, odskrutkujte kryt základne mikrofónu/batérie otáčaním spodnej polovice rukoväte proti smeru hodinových ručičiek, kým sa úplne neodstráni. Stlačením tlačidla označeného „HI La“ zmeníte kanál/frekvenciu. Prijímač sa automaticky prispôsobí frekvencii vysielača*. Po výbere kanála diel zaskrutkujte späť. Kanály sú voliteľné medzi 1 a 50.
  *Mikrofón A a mikrofón B sa nebudú navzájom rušiť, ale ak používate viacero sád mikrofónov súčasne, mali by ste všetky mikrofóny nastaviť na rôzne frekvencie.
 4. Ak chcete vypnúť mikrofón alebo prijímač, stlačte príslušné tlačidlo napájania na 2 až 3 sekundy.
 5. Spôsob párovania Najskôr zapnite prijímač a vypnite mikrofón. Uistite sa, že mikrofón aj prijímač sú vo vzdialenosti do 20″. Najprv podržte tlačidlo nastavenia kanála na mikrofóne a potom stlačte tlačidlo napájania mikrofónu. Keď sa na obrazovke zobrazí „Bezdrôtový mikrofónový systém ZERFUN G8 Pro - icon1 “, uvoľnite obe tlačidlá a počkajte niekoľko sekúnd. Ak „Bezdrôtový mikrofónový systém ZERFUN G8 Pro - icon1 ” zmizne, znamená to, že párovanie bolo úspešné.

Poznámka: Ak pracujete s 2 alebo viacerými súpravami súčasne, uistite sa, že sú mikrofóny nastavené na rôzne kanály.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

všeobecný

 • Nosná frekvencia: 500 – 599 MHz
 • Režim modulácie: FM
 • Špičková odchýlka: ±45 kHz
 • Zvuková odozva: 50 Hz – 15 kHz
 • Komplexné SNR: >105 dB(A)
 • THD pri 1 kHz: <0.3°70 • Prevádzková teplota: 14 – 131 °F
 • Prevádzkový rozsah: 164′ – 262.5′
  Prijímač
 • Režim oscilácie: PLL (Digitálny frekvenčný syntetizátor)
 • Odmietnutie zablúdenia: 180 dB
 • Odmietnutie obrazu: 580 dB
 • Citlivosť: 5 dBu
 • Úroveň zvukového výstupu
  o Výstupný konektor XLR: 800 mV
  o 1/4″ výstupný konektor: 800 mV
 • Prevádzkový zvtage: 12 V DC
 • Prevádzkový prúd: 5300 mA
  Ručný vysielač
 • RF výstupný výkon: 510 mW
 • Režim oscilácie: PLL (Digitálny frekvenčný syntetizátor)
 • Stabilita frekvencie: <30 ppm
 • Dynamický rozsah: 1_100 dB(A)
 • Frekvenčná charakteristika: 50 Hz - 15 kHz
 • Maximálny vstupný tlak: 130 dB SPL
 • Snímač mikrofónu: Pohyblivá cievka
 • Napájanie: 2 x 1.5 V batérie

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM PRIJÍMAČ ALEBO MIKROFÓN
STAV VYSIELAČA
 MOŽNÉ RIEŠENIA
ŽIADNY zvuk alebo slabosť  LED obrazovka prijímača je vypnutá 1. Uistite sa, že jeden koniec AC adaptéra je zapojený do elektrickej zásuvky a druhý koniec je zapojený do DC vstupného konektora na zadnom paneli prijímača.
2. Uistite sa, že sieťová zásuvka funguje a má správny objemtage.
Indikátor napájania mikrofónu nesvieti 1. Zapnite napájanie.
2. Uistite sa, že batérie smerujú správnym smerom (značky +/- by mali byť zarovnané).
3. Vyskúšajte inú batériu (batérie).
Displej RF úrovne prijímača je zapnutý 1. Zvýšte hlasitosť prijímača.
2. Skontrolujte káblové spojenie medzi prijímačom a prijímačom ampoživovač alebo mixér.
Displej RF úrovne prijímača je vypnutý; svieti kontrolka napájania mikrofónu 1. Úplne vytiahnite anténu.
2. Uistite sa, že je prijímač ďalej od kovových predmetov.
3. Skontrolujte, či medzi vysielačom a prijímačom nie sú ďalšie prekážky.
4. Skontrolujte, či prijímač a vysielač používajú rovnakú frekvenciu.
Indikátor napájania mikrofónu bliká Vymeňte batérie.
PROBLÉM PRIJÍMAČ ALEBO MIKROFÓN 
STAV VYSIELAČA
MOŽNÉ RIEŠENIA
Skreslenie alebo nežiaduci prasknutý zvuk Displej RF úrovne prijímača je zapnutý 1. Odstráňte potenciálne blízke zdroje RF rušenia, ako sú CD prehrávače, digitálne zariadenia počítačov, monitorovacie systémy slúchadiel atď.
2. Nastavte prijímač a vysielač na rôzne frekvencie.
3. Vymeňte batérie mikrofónu.
4. Ak sa používa viacero systémov, zvýšte frekvenčné oddelenie medzi systémami.
Úroveň skreslenia sa postupne zvyšuje Indikátor napájania mikrofónu bliká Vymeňte batérie.

Dokumenty / zdroje

Bezdrôtový mikrofónny systém ZERFUN G8 Pro [pdf] Návod na použitie
G8 Pro, bezdrôtový mikrofónny systém

Pripojte sa ku konverzácii

1 Comment

 1. Mám 2 systémy používané v kostole, chcem použiť všetkých 8 mikrofónov naraz, ako to urobiť, aby sa navzájom nezrušili.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.