Používateľská príručka k inteligentným hodinkám Apple Watch S8

Inteligentné hodinky Apple Watch S8 Pred použitím hodiniek Apple Watch znovaview v používateľskej príručke k hodinkám Apple Watch na adrese support.apple.com/guide/watch. Na stiahnutie sprievodcu môžete použiť aj Apple Books (ak je k dispozícii). Uschovajte si dokumentáciu pre budúce použitie. Bezpečnosť a manipulácia Pozrite si časť „Bezpečnosť a manipulácia“ v používateľskej príručke k hodinkám Apple Watch. Apple Watch, ich operačné systémy a zdravotné senzory nie sú medicínske zariadenia. Vystavím sa …