Návod na použitie ultrazvukového zvlhčovača teplej a studenej hmly HOMEDICS Total Comfort Deluxe

Získajte pokyny pre ultrazvukový zvlhčovač Total Comfort Deluxe vrátane modelu Warm and Cool Mist UHE-WM130. Dodržujte dôležité bezpečnostné pokyny a zaregistrujte svoj produkt na 2-ročnú obmedzenú záruku na Homedics.com/register.

HOMEDICS UHE-WM130 Total Comfort Deluxe Ultrazvukový zvlhčovač Pokyny pre teplú a studenú hmlu

Naučte sa bezpečne používať ultrazvukový zvlhčovač Homedics UHE-WM130 Total Comfort Deluxe s teplou a chladnou hmlou. Dodržiavajte tieto dôležité bezpečnostné opatrenia, aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, popálenín a poranenia osôb. Pred použitím si vždy prečítajte pokyny a používajte len na určený účel.