Používateľská príručka konferenčného telefónu VEXUS Polycom Trio 8500

Polycom® Trio 8500 Conference Telephone Quick Start Guide This guide covers the basic features and operation of the Polycom® Trio 8500 with Polycom® UC Firmware 5.5.1 or later and SIP 5.8.0 or later. For more information, refer to the Star2Star Knowledge Base. Phone Screens Three main touchscreens are available for the phone: Main Menu/Home Screen …

Používateľská príručka pre bezdrôtový telefón AT T CL82367 DECT 6.0

Používateľská príručka pre bezdrôtový telefón AT T CL82367 DECT 6.0 Blahoželáme vám ku kúpe tohto produktu AT&T. Pred použitím tohto produktu AT&T si prečítajte časť Dôležité bezpečnostné informácie na stranách 1-3 tohto návodu. Číslo modelu aj sériové číslo vášho produktu AT&T nájdete na spodnej strane základne telefónu. …

Používateľská príručka modulu telefónneho rozhrania BOGEN TEL1S

Funkcie modulu telefónneho rozhrania TEL1S Rozhranie hlavnej linky spustenia slučky Rozhranie hlavnej linky spustenia uzemnenia Rozhranie portu stránky Izolované transformátorom Ovládanie zosilnenia/orezania Hradlovanie výstupného signálu Nastavenie prahu hradlovania a trvania Obmedzovač variabilného prahu 4 úrovne dostupnej priority Možno stlmiť z modulov s vyššou prioritou Môže stlmiť nižšiu prioritu moduly © 2003 Bogen Communications, Inc. Špecifikácie podliehajú ...

Používateľská príručka pre bezdrôtový telefón AT T DECT 6.0

Bezdrôtový telefón DECT 6.0 Používateľská príručka EL52119/EL52219/EL52319/ EL52429 Bezdrôtový telefón/záznamník DECT 6.0 s identifikáciou volajúceho/čakajúcim hovorom Gratulujeme vám k zakúpeniu vášho nového produktu AT&T. Pred použitím tohto produktu AT&T si prečítajte Dôležité bezpečnostné informácie na stranách 89-91 tejto používateľskej príručky. Dôkladne si prečítajte návod na použitie, kde nájdete všetky funkcie a riešenie problémov…

at t Dvojlinkový káblový telefón ML17939/ML17959 Používateľská príručka

na t Dvojlinkový káblový telefón ML17939/ML17959 Príprava na inštaláciu Ak si predplatíte službu vysokorýchlostného internetu (DSL – digitálna účastnícka linka) prostredníctvom svojej telefónnej linky, musíte medzi každý kábel telefónnej linky a telefónnu zásuvku v stene nainštalovať filter DSL (strany 4 a 5). Filter zabraňuje problémom so šumom a identifikáciou volajúceho spôsobeným DSL…

AT&T Veľké tlačidlo / veľký displej, telefón / záznamník s ID volajúceho / čakajúci hovor [CL4940] User Manal

AT&T telefón s veľkým tlačidlom/veľkým displejom/záznamník s ID volajúceho/čakajúcim hovorom [CL4940] Užívateľská príručka – optimalizované PDF AT&T Veľký tlačidlový/veľký displej telefón/odpovedajúci systém s ID volajúceho/čakajúcim hovorom [CL4940] Užívateľská príručka – Originál PDF