Používateľská príručka pre tabletový telefón CLOUD MOBILE T1 Sunshine Elite

T1 Sunshine Elite Tablet Phone 7DEOHRI&RQWHQWV 1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 1. ČASTI A TLAČIDLÁ ZARIADENIA ·················································· 2 2. VKLADANIE/VYBERANIE KARIET ····················· 3 3. ÚVODNÁ OBRAZOVKA ······ ······································ 4 3. PANEL RÝCHLEHO OZNAMOVANIA ························· 5 4. NASTAVENIA M MENU ····· ·············································· 6 5. VLOŽENIE/VYBERANIE SIM KARIET ························7 6. VIEW FOTKY ················································ ·8 10. …