CREATE 5886915 Digitálna inteligentná váha s Bluetooth a používateľská príručka aplikácie

CREATE 5886915 Digitálna inteligentná váha s Bluetooth a aplikáciou Ďakujeme, že ste si vybrali našu váhu. Pred použitím spotrebiča a na zabezpečenie jeho najlepšieho použitia si pozorne prečítajte tieto pokyny. Pri správnom dodržiavaní tu priložené bezpečnostné opatrenia znižujú riziko úmrtia, zranenia a úrazu elektrickým prúdom. Návod uschovajte na bezpečnom mieste pre…

Pokyny pre bezdrôtový snímač tlaku v nádrži SCUBAPRO Smart+ Pro

POUŽÍVATEĽSKÉ POKYNY PRE VYSIELAČ SMART+ PRO Obr. 1 Obr. 2 WWW.SCUBAPRO.COM P/N 06.205.683 v1.0 – 10/2021 UPOZORNENIE: pred …

Návod na inštaláciu masážneho kresla INFINITY Smart Pro

Sprievodca montážou Masážne kreslo Smart Chair Pro www.infinitymassagechairs.com/assembly-tutorials a pozrite si montážne video. http://www.infinitymassagechairs.com/assembly-tutorials Krok 1: Starostlivo začiarknite obsah políčka na podrobnosti nižšie a uistite sa, že je započítaný celý obsah. Ak niečo chýba, kontaktujte INFINITY na čísle 603-910-5000. Nevracajte sa na miesto nákupu. Krok 2: Pripojte napájací kábel kresla…