Návod na použitie LOWES 4139434 Sierra Pale Oak

LOWES 4139434 Sierra Bledý dub NÁZOV PRODUKTU: SIERRA BLEDÝ DUB UPOZORNENIE: Pri rezaní laminátových podláh používajte ochranné okuliare a rukavice. Laminátové podlahy vytvoria drevený prach; vždy používajte ochrannú protiprachovú masku a rezajte výrobok na dobre vetranom mieste. Nikdy neklepajte na dlhé hrany; klepnite iba podľa pokynov v tejto príručke. Nikdy nepoužívajte nástroje navrhnuté...