Návod na použitie masážneho prístroja Shiatsu na chrbát a ramená HOMEDICS SBM-179H-GB

Tento návod na použitie je určený pre masážny prístroj Shiatsu na chrbát a ramená Homedics SBM-179H-GB. Obsahuje dôležité bezpečnostné opatrenia, pokyny na použitie a údržbu a informácie o zamýšľanom použití produktu. Vhodné pre deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými schopnosťami. Chráňte pred vlhkosťou a používaním príslušenstva, ktoré neodporúča Homedics.