Návod na použitie prenosného vodotesného reproduktora artsound PWR02

Pomocou tejto používateľskej príručky sa dozviete, ako používať prenosný vodotesný reproduktor ArtSound PWR02. Objavte schému produktu a jednoduché pokyny na nabíjanie, zapínanie/vypínanie a ovládanie reproduktora. Uschovajte si túto príručku pre budúce použitie.