Návod na použitie masážnej pištole HoMedics PGM-1000-AU Pro

Návod na použitie masážneho prístroja Pro a informácie o zárukePGM-1000-AU 1-ročná obmedzená záruka PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY PRE BUDÚCE POUŽITIE. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: TENTO SPOTREBIČ MÔŽU POUŽÍVAŤ DETI OD 16 ROKOV A VYŠŠIE A OSOBY SO ZNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, ZMYSLOVÝMI ALEBO DUŠEVNÝMI SCHOPNOSŤAMI ALEBO NEDOSTATOČNÝMI SKÚSENOSŤAMI A VEDOMOSTMI, AK MAJÚ …