Návod na obsluhu elektrického panelového ohrievača TESY CN03 EIS W

ELEKTRICKÝ PANELOVÝ OHRIEVAČ Návod na obsluhu a skladovanie panelového ohrievača CN03 EIS W 230V~ 50Hz 500/1000/1500/2000/2500/3000W Tesy je registrovaná ochranná známka spoločnosti Tesy sro. www.tesy.com DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A POKYNY VAROVANIE! Pred použitím zariadenia si prečítajte tento návod a uschovajte ho na bezpečnom mieste pre budúce použitie. V prípade, že je spotrebič…

Návod na obsluhu elektrického panelového ohrievača TESY CN 051 EI

Elektrický panelový ohrievač TESY CN 051 EI DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A POKYNY VAROVANIE! Pred použitím zariadenia si prečítajte tento návod a uschovajte ho na bezpečnom mieste pre budúce použitie. V prípade, že spotrebič získa nový majiteľ, mal by byť odovzdaný spolu s jeho návodom. UPOZORNENIE: Deti do 3 rokov…

Dimplex LST050 White Návod na použitie panelového ohrievača s nízkou povrchovou teplotou

Dimplex LST050 White Návod na použitie panelového ohrievača s nízkou povrchovou teplotou Tieto pokyny si pozorne prečítajte a uschovajte pre budúce použitie. Všimnite si aj informácie uvedené na spotrebiči. DÔLEŽITÉ Tieto pokyny si pozorne prečítajte a uschovajte pre budúce použitie. Všimnite si aj informácie uvedené na spotrebiči. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA Pri používaní elektrických…

ElectriQ 2KW ​​tenký nástenný panelový ohrievač s inteligentnou aplikáciou Používateľská príručka

ElektriQ 2KW ​​tenký panelový ohrievač na stenu so inteligentnou aplikáciou BEZPEČNOSTNÉ POKYNY DÔLEŽITÉ Pred prevádzkou jednotky si pozorne prečítajte pokyny Tento spotrebič je určený len na vnútorné použitie. Hodnotenie: Táto jednotka musí byť pripojená iba k uzemnenej zásuvke 220-240 V / 50 Hz. Inštalácia musí byť v súlade s predpismi krajiny…