Návod na obsluhu mini masážnej pištole COMFIER CF-4910

Prečítajte si dôležité bezpečnostné pokyny pre používanie minimasážnej pištole COMFIER CF-4910 s touto používateľskou príručkou. Dodržiavajte preventívne opatrenia, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, zraneniu osôb a poškodeniu zariadenia. Používajte len na suchý povrch pokožky a mäkké tkanivá. Nepokúšajte sa spotrebič opravovať a požiadajte o servis autorizovaný servis.

Návod na obsluhu mini masážnej pištole COMFIER CF-4909

Prečítajte si o bezpečnostných opatreniach a pokynoch na správne používanie minimasážnej pištole COMFIER CF-4909. Táto používateľská príručka obsahuje dôležité bezpečnostné opatrenia a tipy na zabránenie úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu osôb pri používaní minimasážnej pištole CF-4909.

Návod na obsluhu minimasážnej pištole COMFIER CF-4909S

Naučte sa, ako bezpečne používať minimasážnu pištoľ COMFIER CF-4909S pomocou týchto dôležitých pokynov. Znížte riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru a zranenia osôb pomocou základných bezpečnostných opatrení. Vyhnite sa používaniu na tvrdých alebo vykostených miestach a neponárajte do vody. Prsty a vlasy držte ďalej od vibračnej hlavy. Pamätajte, že nadmerné používanie môže viesť k prehriatiu a skráteniu životnosti produktu.

Návod na obsluhu minimasážnej pištole COMFIER CF-4909B

Táto používateľská príručka je určená pre mini masážnu pištoľ COMFIER, model CF-4909B. Poskytuje dôležité bezpečnostné pokyny, ktoré je potrebné dodržiavať pri používaní tohto zariadenia, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, požiaru a zraneniu osôb. Pred použitím si prečítajte všetky pokyny a uchovajte ich pre budúce použitie.

Používateľská príručka COMFIER CF-4909G

Pomocou tejto používateľskej príručky sa dozviete, ako bezpečne používať minimasážnu pištoľ CF-4909G. Dodržiavajte dôležité bezpečnostné pokyny, aby ste predišli zraneniu a predĺžili životnosť vašej pištole COMFIER. Prsty a časti tela držte ďalej od vibračnej hlavy a neponárajte ich do vody.

Návod na použitie mini masážnej pištole Homedics HHP-65 MYTI

Naučte sa používať minimasážnu pištoľ HHP-65 MYTI od Homedics pomocou tejto komplexnej používateľskej príručky. Objavte vlastnosti produktu vrátane rôznych masážnych hlavíc pre konkrétne svalové partie a návod na nabíjanie a používanie. Navyše si vychutnajte 3-ročnú záruku.