Anko LD-K1045 Akumulátorová varná kanvica Návod na použitie

Anko LD-K1045 Akumulátorová kanvica Návod na použitie – Dôležité bezpečnostné pokyny – Účel použitia Kanvica je určená výhradne na varenie vody. Ohrievanie mlieka, sýtených nápojov alebo iných tekutín spôsobí poruchu alebo poškodenie spotrebiča. Spotrebič je určený len na použitie v domácnosti. Nie je vhodný na komerčné využitie. NEBEZPEČENSTVO pre deti a chorých…