Apple Core i5 2.0 MacBook Pro Laptop Computer User Manual

Apple Core i5 2.0 MacBook Pro Laptop Computer User Manual Review sprievodcu MacBook Pro Essentials pred použitím MacBooku Pro. View príručku na adrese support.apple.com/guide/macbook-pro alebo si ju stiahnite z Apple Books (ak je k dispozícii). Uschovajte si dokumentáciu pre budúce použitie. Bezpečnosť a manipulácia Pozrite si časť „Bezpečnosť, manipulácia a regulačné informácie“ v príručke MacBook Pro Essentials. Vyhnite sa…

Používateľská príručka k hernému prenosnému počítaču ASUS RTL8822CE

Používateľská príručka pre herný prenosný počítač ASUS RTL8822CE Hore View POZNÁMKA: Rozloženie klávesnice sa môže líšiť v závislosti od regiónu alebo krajiny. Vrch view sa môže líšiť aj vzhľadom v závislosti od modelu notebooku Používanie numerickej klávesnice (na vybraných modeloch) Stlačením a podržaním na sekundu prepínate medzi numerickými klávesmi alebo touchpadom. Klepnutím na…

Používateľská príručka k prenosnému počítaču NORMANDE VSIM1001

Poznámky k prenosnému počítaču NORMANDE VSIM1001 Toto je elektronický produkt s vysokou hustotou; prosím, nerozoberajte ho sami. Vyhnite sa silnému nárazu a kolízii. Vyhnite sa používaniu tohto produktu v nasledujúcich prostrediach s vysokou a nízkou teplotou, vlhkosťou, prašnosťou, so silným magnetickým a dlhodobým vystavením slnku. Jemne utrite kryt produktu suchou vlhkou bavlnenou handričkou; …

Používateľská príručka k prenosnému počítaču Shenzhen Shuangshengda Technology DW156R7

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA Uistite sa, že neblokujete otvory určené na vetranie Nedotýkajte sa panela displeja Nevystavujte počítač magnetickým poliam Neumiestňujte na nerovný alebo nestabilný pracovný povrch Nevystavujte počítač dažďu ani vlhkosti. zatvorte svoj notebook Nevystavujte...